แทรกวันที่และเวลาลงในรายงานหรือฟอร์ม

 1. เปิดรายงานหรือฟอร์ม Access ในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม หัวกระดาษ / ท้ายกระดาษ ให้คลิก วันที่และเวลา โปรดทราบว่า ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 ให้คลิก วันที่และเวลา ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  กล่องโต้ตอบ วันที่และเวลา จะปรากฏขึ้น

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมวันที่ ถ้าคุณไม่ต้องการให้รวมวันที่

 4. ถ้าคุณต้องการรวมวันที่ ให้คลิกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการใช้

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมเวลา ถ้าคุณไม่ต้องการให้รวมเวลา

 6. ถ้าคุณต้องการรวมเวลา ให้คลิกรูปแบบเวลาที่คุณต้องการใช้

  ตัวอย่างของข้อมูลวันที่และเวลาในรูปแบบที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้นในพื้นที่ ตัวอย่าง ของกล่องโต้ตอบ

 7. คลิก ตกลง

  ข้อมูลวันที่และเวลาจะถูกเพิ่มไปยังรายงานหรือฟอร์ม

หมายเหตุ: บนฟอร์ม เขตข้อมูลวันที่และเวลาจะแสดงวันที่และเวลาของระบบที่ฟอร์มถูกเปิด บนรายงาน เขตข้อมูลวันที่และเวลาจะแสดงวันที่และเวลาของระบบที่หน้าที่มีเขตข้อมูลถูกพิมพ์หรือแสดงตัวอย่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×