แทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการใส่วันที่และเวลาปัจจุบันในขณะที่จัดทำบันทึกเวลาของกิจกรรมต่างๆ หรือบางทีคุณอาจต้องการแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในเซลล์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการคำนวณสูตรใหม่ คุณสามารถแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือที่ไม่ต้องอัปเดตได้

แทรกวันที่หรือเวลาที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ค่าคงที่คือค่าที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่หรือเปิดขึ้น

  1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแทรกวันที่หรือเวลาปัจจุบันลงไป

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการแทรกวันที่ ให้พิมพ์วันที่ (เช่น 2/2) แล้วคลิก หน้าแรก > รูปแบบตัวเลข > วันที่แบบสั้น หรือ วันที่แบบยาว

    • เมื่อต้องการแทรกเวลา ให้พิมพ์เวลา แล้วคลิก หน้าแรก > รูปแบบตัวเลข > เวลา

แทรกวันที่หรือเวลาที่อัปเดต

วันที่และเวลาที่อัปเดตเมื่อมีการคำนวณเวิร์กชีตใหม่หรือเปิดเวิร์กบุ๊กขึ้นนั้นถือว่าเป็นค่าแบบ "ไดนามิก” แทนที่จะเป็นค่าแบบคงที่ ในเวิร์กชีต วิธีทั่วไปส่วนใหญ่ในการแสดงวันที่หรือเวลาแบบไดนามิกในเซลล์ก็คือการใช้ฟังก์ชันของเวิร์กชีต

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่หรือเวลาปัจจุบันซึ่งสามารถอัปเดตได้ ให้ใช้ฟังก์ชัน TODAY และ NOW ตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ ให้ดู ฟังก์ชัน TODAY และฟังก์ชัน NOW

สิ่งที่เพิ่มไปยังเซลล์

สิ่งที่คุณจะเห็น

=TODAY()

วันที่ปัจจุบัน (ค่าแปรผัน)

=NOW()

วันที่และเวลาปัจจุบัน (ค่าแปรผัน)

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน TODAY และ NOW จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อมีการคำนวณเวิร์กชีตหรือเมื่อมีการเรียกใช้แมโครที่มีฟังก์ชันนั้นอยู่ เซลล์ที่มีฟังก์ชันดังกล่าวอยู่จะไม่ได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง วันที่และเวลาที่ถูกนำมาใช้จะได้มาจากนาฬิการะบบของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×