แทรกวันที่ของวันนี้

บนฟอร์มของ Access ให้ใช้ตัวใช้เลือกวันที่ เพื่อใส่วันที่ปัจจุบัน ถ้ามีการตั้งค่าเขตข้อมูลนั้นเป็นเขตข้อมูล วันที่/เวลา ไอคอนตัวใช้เลือกวันที่ จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกในเขตข้อมูลนั้น คลิกไอคอนนั้น แล้วคลิกปุ่ม วันนี้ ด้านล่างปฏิทิน

ตัวใช้เลือกวันที่พร้อมกับปุ่ม วันนี้ ถูกเน้น

แป้นพิมพ์ลัด    ในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access ให้กดแป้น Ctrl และเครื่องหมายอัฒภาค (;) พร้อมกันเพื่อใส่วันที่ปัจจุบันลงในเขตข้อมูลที่เลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเขตข้อมูลวันที่/เวลาลงในตาราง ให้ดูที่ สร้างเขตข้อมูลเพื่อเก็บวันที่และเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ม ให้ดูที่ สร้างฟอร์ม Access

ในฐานะค่าเริ่มต้นสำหรับรายการใหม่

เขตข้อมูลและตัวควบคุมส่วนใหญ่ใน Access มีคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น ที่คุณสามารถใส่ฟังก์ชันที่จะแทรกวันที่ปัจจุบันในทุกครั้งที่คุณสร้างรายการใหม่ ทั้งฐานข้อมูลเดสก์ท็อปและเว็บแอป Access จะใช้ฟังก์ชัน Now() เพื่อแทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน ถ้าคุณต้องการแทรกวันที่เท่านั้น ให้ใช้ฟังก์ชัน Date() ในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป หรือฟังก์ชัน Today() ในเว็บแอป Access

ฉันจะใส่ฟังก์ชันได้ที่ใดบ้าง

เลือกขั้นตอนที่คุณต้องการโดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง โปรดสังเกตว่าถ้าคุณตั้งค่าเริ่มต้นในตาราง จะมีการนำการตั้งค่าเริ่มต้นนั้นไปใช้กับทุกฟอร์มหรือมุมมองที่ยึดโยงอยู่กับตารางนั้น ดังนั้นจึงมักจะเป็นวิธีที่นิยมกัน

ในตาราง

ต่อไปนี้คือวิธีการหาคุณสมบัติค่าเริ่มต้นในตารางในฐานข้อมูลเดสก์ท็อปหรือในเว็บแอป Access

 1. กด F11 เพื่อเปิดบานหน้าต่างนำทาง ถ้ายังไม่ได้เปิดอยู่แล้ว

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิกมุมมองออกแบบ

 3. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มค่าเริ่มต้น จากนั้นภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้ใส่ =Date(), =Today() หรือ =Now() ในกล่องคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น

  การตั้งค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลวันที่/เวลา ในตาราง Access

ในฟอร์ม (ฐานข้อมูลเดสก์ท็อป)

 1. กด F11 เพื่อเปิดบานหน้าต่างนำทาง ถ้ายังไม่ได้เปิดอยู่แล้ว

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์ม แล้วคลิกมุมมอง Layout

 3. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรกวันที่ของวันนี้

 4. กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ ถ้ายังไม่ได้เปิดอยู่แล้ว

 5. บนแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ให้พิมพ์ =Date() ในคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น สำหรับเขตข้อมูล

  แผ่นคุณสมบัติที่แสดงคุณสมบัติค่าเริ่มต้น ที่กำหนดเป็น Date()

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้มีทั้งเวลาปัจจุบันและวันที่ ให้ใช้ฟังก์ชัน Now() แทนฟังก์ชัน Date() นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องการปรับคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูล (บนแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ) เพื่อเปิดใช้งานการแสดงเวลา

ในมุมมอง (เว็บแอป Access)

 1. เปิดเว็บแอปใน Access

 2. กด F11 เพื่อแสดงบานหน้าต่างนำทาง ถ้ายังไม่ได้เปิดอยู่แล้ว

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรกวันที่ของวันนี้ จากนั้นคลิกปุ่ม ข้อมูล ที่ปรากฏทางด้านขวาของเขตข้อมูล

 5. พิมพ์ =Today() หรือ =Now() ในกล่อง ค่าเริ่มต้น

  การตั้งค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลวันที่ในแอป Access

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการรวมเวลาปัจจุบัน รวมถึงวันที่ไว้ด้วย ให้ใช้ฟังก์ชัน Now() แทนที่ฟังก์ชัน วันนี้() นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องการปรับการตั้งค่า รูปแบบ ของเขตข้อมูล (คลิกปุ่ม การจัดรูปแบบ ถัดจากปุ่ม ข้อมูล) เพื่อเปิดใช้งานการแสดงเวลา

ที่ด้านบนของรายงาน

เมื่อต้องการแสดงวันที่ปัจจุบันในส่วนหัวของรายงาน (ฐานข้อมูลเดสก์ท็อปเท่านั้น) ให้เปิดรายงานในมุมมองเค้าโครง จากนั้นคลิก ออกแบบ > วันที่และเวลา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงาน ให้ดูที่ บทนำสู่รายงานใน Access

ใน SQL

ในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access คุณสามารถใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลวันที่ให้เป็นวันที่ปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น

UPDATE TASKS SET StartDate = Date() WHERE ID=1;

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล ให้ดูที่ การสร้างและเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล

เมื่อต้องการแทรกระเบียนใหม่ที่มีวันที่ปัจจุบัน ให้ใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล ดังในตัวอย่างนี้:

INSERT INTO TASKS ( TaskTitle, StartDate ) VALUES ("Task2", Date());

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล ให้ดูที่ เพิ่มระเบียนลงในตารางโดยการใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวก

หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการให้มีทั้งเวลาปัจจุบันและวันที่ ให้ใช้ฟังก์ชัน Now() แทนฟังก์ชัน Date()

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×