แทรกวันของวันนี้ในเอกสาร Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแทรกปัจจุบันวัน หรือวัน และ เวลา ลงในเอกสาร Word เป็นข้อความธรรมดา หรือเขตข้อมูลที่อัปเดตโดยอัตโนมัติได้

การแทรกวันที่ของวันนี้

ถ้าคุณไม่จำเป็นวันอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแทรกวันปัจจุบันเป็นข้อความ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วันที่และเวลา

  เลือกวันและเวลาบนแท็บแทรก

 2. ในกล่องโต้ตอบวันและเวลา เลือกรูปแบบคุณต้องการ แล้วคลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบวันและเวลา

  วันจะถูกแทรกเป็นข้อความ

แทรกวันที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการวันได้รับการปรับปรุงทุกครั้งที่มีบางคนเปิดเอกสาร คุณสามารถแทรกวันที่เป็นเขตข้อมูล

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วันที่และเวลา

  เลือกวันและเวลาบนแท็บแทรก

 2. ในกล่องโต้ตอบวันและเวลา เลือกรูปแบบคุณต้องการ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดตโดยอัตโนมัติ

  เลือกการปรับปรุงโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย

  วันจะถูกแทรกเป็นเขตข้อมูล นั้นจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

แก้ไข หรือการปรับปรุงเขตข้อมูลวัน

ถ้าคุณเลือกอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อการแทรกวัน คุณจะเห็นกล่องสีเทาจาง ๆ เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือส่วนวัน นั่นหมายความว่า คุณได้แทรกเขตข้อมูลที่คุณสามารถเปลี่ยน หรือปรับปรุง

ในกล่องสีเทาระบุเขตข้อมูลที่มีวันสามารถแก้ไขได้

 • การแก้ไขวัน คลิกกล่องสีเทา พิมพ์วันใหม่ แล้ว คลิกนอกกล่อง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนวันกลับไปยังวันปัจจุบัน คลิกเขตข้อมูลวัน และคลิกอัปเดต

  แก้ไขหรือการปรับปรุงเขตข้อมูลวัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนวันด้วยตนเองแล้ว บันทึก และปิดเอกสารของคุณ ในครั้งถัดไปเอกสารถูกเปิด Word จะแสดงวันปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

แทรกวันและเวลาที่เอกสารถูกสร้างขึ้น พิมพ์ล่าสุด หรือบันทึกครั้งล่าสุด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×