แทรกวัตถุในสเปรดชีต Excel ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ Object Linking and Embedding (OLE) เมื่อต้องการให้รวมเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Word หรือ Excel

OLE จะได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมอื่นอีกมากมาย และ OLE ถูกใช้เพื่อทำให้เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมหนึ่งที่พร้อมใช้งานในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรกเอกสารที่มี Office Word ในเวิร์กบุ๊ก Office Excel เมื่อต้องการดูชนิดของเนื้อหาที่คุณสามารถแทรก คลิกวัตถุ ในกลุ่มข้อ ความบนแท็บแทรก เฉพาะโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และที่สนับสนุนวัตถุ OLE ปรากฏในกล่องชนิดของวัตถุ

ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลระหว่าง Excel หรือโปรแกรมใดก็ตามที่สนับสนุน OLE เช่น Word คุณสามารถคัดลอกข้อมูลเป็นแบบวัตถุที่ลิงก์ หรือแอวัตถุฝังตัว ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวัตถุที่ลิงก์และวัตถุฝังตัวที่เก็บข้อมูลและวิธีการปรับปรุงวัตถุหลังจากที่คุณทำในไฟล์ปลายทาง ได้ วัตถุฝังตัวจะถูกเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊กที่พวกเขาจะถูกแทรกใน และพวกเขาจะไม่ได้รับการปรับปรุง วัตถุที่ลิงก์ยังคงเป็นไฟล์ที่แยกต่างหาก และพวกเขาสามารถปรับปรุง

วัตถุที่ถูกลิงก์และวัตถุที่ฝังตัวในเอกสาร

วัตถุที่ลิงก์และฝังตัวในเอกสาร Office สำหรับ Windows

1. ฝังตัววัตถุมีไม่มีการเชื่อมต่อกับไฟล์ต้นฉบับ

2. วัตถุที่เชื่อมโยงถูกลิงก์ไปยังไฟล์ต้นฉบับ

3. ไฟล์ต้นฉบับปรับปรุงวัตถุที่ลิงก์

เมื่อใดจะใช้วัตถุที่ลิงก์

ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลในไฟล์ปลายทาง ของคุณได้รับการปรับปรุงเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ต้นฉบับ ใช้วัตถุที่ลิงก์

มีวัตถุที่เชื่อมโยง ข้อมูลต้นฉบับยังคงเก็บไว้ในไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์ปลายทางแสดงการแสดงข้อมูลที่เชื่อมโยง แต่เก็บเพียงตำแหน่งของข้อมูลต้นฉบับ (และขนาดถ้าวัตถุนั้นคือ วัตถุแผนภูมิ Excel) ไฟล์ต้นฉบับต้องยังคงพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเมื่อต้องการรักษาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลต้นฉบับของคุณ

ข้อมูลที่เชื่อมโยงที่สามารถปรับปรุงโดยอัตโนมัติถ้าคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับในไฟล์ต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกย่อหน้าในเอกสาร Word แล้ว วางย่อหน้าเป็นวัตถุที่ลิงก์ในเวิร์กบุ๊ก Excel ข้อมูลสามารถถูกอัปเดตใน Excel ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร Word ของคุณ

เมื่อใดจะใช้วัตถุฝังตัว

ถ้าคุณไม่ต้องการปรับปรุงข้อมูลคัดลอกเมื่อจะเปลี่ยนแปลงในไฟล์ต้นฉบับ ใช้วัตถุฝังตัว เวอร์ชันของแหล่งข้อมูลจะฝังอยู่ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัว ไฟล์ปลายทางต้องถูกติดกว่าถ้าคุณเชื่อมโยงข้อมูล

เมื่อผู้ใช้เปิดไฟล์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เขาสามารถดูวัตถุฝังตัว โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต้นฉบับ เนื่องจากวัตถุฝังตัวได้มีการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต้นฉบับ วัตถุไม่มีการอัพเดถ้าคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุฝังตัว ดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิด และแก้ไขในโปรแกรมต้นฉบับ ต้องติดตั้งโปรแกรมต้นฉบับ (หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถแก้ไขวัตถุ) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เปลี่ยนวิธีที่จะแสดงวัตถุ OLE

คุณสามารถแสดงวัตถุที่ลิงก์ หรือวัตถุฝังตัว ในเวิร์กบุ๊กเหมือนกับที่ปรากฏขึ้นในโปรแกรมต้นฉบับ หรือ เป็นไอคอน ถ้าจะสามารถดูเวิร์กบุ๊กแบบออนไลน์ และคุณไม่ต้องการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก คุณสามารถแสดงวัตถุเป็นไอคอน ขนาดระยะห่างที่แสดงที่วัตถุกินพื้นที่ย่อหน้านี้ ผู้ชมที่ต้องการแสดงข้อมูลสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอน

ฝังวัตถุในเวิร์กชีต

 1. คลิกภายในเซลล์ของสเปรดชีตที่คุณต้องการแทรกวัตถุ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกวัตถุ ไอคอนวัตถุบน ribbon
  แทรกวัตถุ

 3. ในกล่องโต้ตอบวัตถุคลิกแท็บสร้างจากไฟล์

 4. คลิก เรียกดู แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแทรก

 5. ถ้าคุณต้องการแทรกไอคอนลงในสเปรดชี แทนที่จะแสดงเนื้อหาของไฟล์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายใด ๆ Excel แสดงหน้าแรกของไฟล์ ในทั้งสองกรณี ไฟล์ที่สมบูรณ์เปิดขึ้น ด้วยการดับเบิลคลิกหรือ คลิกตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่มไอคอนหรือไฟล์ คุณสามารถลาก แล้วปล่อยที่ใดก็ได้บนแผ่นงาน คุณยังสามารถปรับขนาดไอคอนหรือไฟล์ โดยใช้จุดจับปรับขนาด เมื่อต้องการค้นหาจุดจับ คลิกไฟล์หรือไอคอนหนึ่งครั้ง

แทรกลิงก์ไปยังไฟล์

คุณอาจต้องการเพียงแค่เพิ่มลิงก์การวัตถุแทนอย่างเต็มรูปแบบฝังตัว คุณสามารถทำได้ ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณและวัตถุคุณต้องการเพิ่มทั้งสองจะเก็บไว้บนไซต์ SharePoint ไดรฟ์เครือข่ายที่แชร์ หรือตำแหน่งที่ตั้งที่คล้ายกัน และตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์จะยังคงเหมือนเดิม นี่คือสะดวกถ้าวัตถุที่เชื่อมโยงผ่านการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลิงก์เปิดเอกสารล่าสุดเสมอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายไฟล์ที่ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ลิงก์จะไม่ทำงานอีกต่อไป

 1. คลิกภายในเซลล์ของสเปรดชีตที่คุณต้องการแทรกวัตถุ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกวัตถุ ไอคอนวัตถุบน ribbon
  แทรกวัตถุ

 3. คลิกแท็บสร้างจากไฟล์

 4. คลิกเรียกดู นั้นแล้ว เลือกไฟล์คุณต้องการลิงก์

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ไปยังไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

สร้างวัตถุใหม่จากภายใน Excel

คุณสามารถสร้างวัตถุทั้งหมดใหม่โดยยึดตามโปรแกรมอื่นโดยไม่ต้องออกจากเวิร์กบุ๊กของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมลงในแผนภูมิหรือตารางของคุณ คุณสามารถสร้างเอกสารที่ฝังตัว เช่นไฟล์Word หรือPowerPoint ในExcel คุณสามารถตั้งค่าวัตถุของคุณจะถูกแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งไปทางขวาในแผ่นงาน หรือเพิ่มไอคอนที่เปิดไฟล์ได้

วัตดุที่ฝังนี้คือเอกสาร Word
 1. คลิกภายในเซลล์ของสเปรดชีตที่คุณต้องการแทรกวัตถุ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกวัตถุ ไอคอนวัตถุบน ribbon
  แทรกวัตถุ

 3. บนแท็บ สร้างใหม่ ให้เลือกประเภทวัตถุที่คุณต้องการแทรกจากรายการที่แสดง ถ้าคุณต้องการแทรกไอคอนในสเปรดชีตแทนวัตถุ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน

 4. คลิก ตกลง โดยขึ้นอยู่กับประเภทของไฟล์ที่คุณกำลังแทรก ไม่ว่าหน้าต่างโปรแกรมใหม่จะเปิดขึ้นหรือหน้าต่างการแก้ไขปรากฏใน Excel

 5. สร้างวัตถุใหม่ที่คุณต้องการแทรก

  เมื่อเสร็จสิ้น ถ้า Excel เปิดหน้าต่างโปรแกรมใหม่ที่คุณสร้างวัตถุ คุณสามารถทำงานได้โดยตรงจากในนั้น

  คุณสามารถแก้ไขเอกสาร Word ที่ฝังอยู่ได้โดยตรงใน Excel

  เมื่อคุณทำเสร็จแล้วทำงานในหน้าต่าง คุณสามารถทำงานอื่น ๆ โดยไม่บันทึกวัตถุฝังตัว เมื่อคุณปิดเวิร์กบุ๊ก วัตถุของคุณใหม่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: หลังจากเพิ่มวัตถุ คุณสามารถลากแล้ววางวัตถุที่ใดก็ได้บนเวิร์กชีต Excel ของคุณ คุณสามารถปรับขนาดวัตถุโดยใช้จุดจับปรับขนาดวัตถุ เมื่อต้องการค้นหาจุดจับ ให้คลิกวัตถุหนึ่งครั้ง

ฝังวัตถุในเวิร์กชีต

 1. คลิกภายในเซลล์ของสเปรดชีตที่คุณต้องการแทรกวัตถุ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  ตัวเลือก วัตถุ อยู่ในแท็บ แทรก
 3. คลิกแท็บสร้างจากไฟล์

  แท็บ "สร้างจากไฟล์" บนกล่องโต้ตอบ วัตถุ
 4. คลิก เรียกดู แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแทรก

 5. ถ้าคุณต้องการแทรกไอคอนลงในสเปรดชี แทนที่จะแสดงเนื้อหาของไฟล์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายใด ๆ Excel แสดงหน้าแรกของไฟล์ ในทั้งสองกรณี ไฟล์ที่สมบูรณ์เปิดขึ้น ด้วยการดับเบิลคลิกหรือ คลิกตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่มไอคอนหรือไฟล์ คุณสามารถลาก แล้วปล่อยที่ใดก็ได้บนแผ่นงาน คุณยังสามารถปรับขนาดไอคอนหรือไฟล์ โดยใช้จุดจับปรับขนาด เมื่อต้องการค้นหาจุดจับ คลิกไฟล์หรือไอคอนหนึ่งครั้ง

แทรกลิงก์ไปยังไฟล์

คุณอาจต้องการเพียงแค่เพิ่มลิงก์การวัตถุแทนอย่างเต็มรูปแบบฝังตัว คุณสามารถทำได้ ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณและวัตถุคุณต้องการเพิ่มทั้งสองจะเก็บไว้บนไซต์ SharePoint ไดรฟ์เครือข่ายที่แชร์ หรือตำแหน่งที่ตั้งที่คล้ายกัน และตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์จะยังคงเหมือนเดิม นี่คือสะดวกถ้าวัตถุที่เชื่อมโยงผ่านการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลิงก์เปิดเอกสารล่าสุดเสมอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายไฟล์ที่ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ลิงก์จะไม่ทำงานอีกต่อไป

 1. คลิกภายในเซลล์ของสเปรดชีตที่คุณต้องการแทรกวัตถุ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  ตัวเลือก วัตถุ อยู่ในแท็บ แทรก
 3. คลิกแท็บสร้างจากไฟล์

 4. คลิกเรียกดู นั้นแล้ว เลือกไฟล์คุณต้องการลิงก์

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ไปยังไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

  บนแท็บ "สร้างจากไฟล์" เลือก "ลิงก์ไปยังไฟล์"

สร้างวัตถุใหม่จากภายใน Excel

คุณสามารถสร้างวัตถุทั้งหมดใหม่โดยยึดตามโปรแกรมอื่นโดยไม่ต้องออกจากเวิร์กบุ๊กของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมลงในแผนภูมิหรือตารางของคุณ คุณสามารถสร้างเอกสารที่ฝังตัว เช่นไฟล์Word หรือPowerPoint ในExcel คุณสามารถตั้งค่าวัตถุของคุณจะถูกแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งไปทางขวาในแผ่นงาน หรือเพิ่มไอคอนที่เปิดไฟล์ได้

วัตดุที่ฝังนี้คือเอกสาร Word
 1. คลิกภายในเซลล์ของสเปรดชีตที่คุณต้องการแทรกวัตถุ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  ตัวเลือก วัตถุ อยู่ในแท็บ แทรก
 3. บนแท็บ สร้างใหม่ ให้เลือกประเภทวัตถุที่คุณต้องการแทรกจากรายการที่แสดง ถ้าคุณต้องการแทรกไอคอนในสเปรดชีตแทนวัตถุ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน

  แท็บ สร้างใหม่ ในกล่องโต้ตอบ วัตถุ
 4. คลิก ตกลง โดยขึ้นอยู่กับประเภทของไฟล์ที่คุณกำลังแทรก ไม่ว่าหน้าต่างโปรแกรมใหม่จะเปิดขึ้นหรือหน้าต่างการแก้ไขปรากฏใน Excel

 5. สร้างวัตถุใหม่ที่คุณต้องการแทรก

  เมื่อเสร็จสิ้น ถ้า Excel เปิดหน้าต่างโปรแกรมใหม่ที่คุณสร้างวัตถุ คุณสามารถทำงานได้โดยตรงจากในนั้น

  คุณสามารถแก้ไขเอกสาร Word ที่ฝังอยู่ได้โดยตรงใน Excel

  เมื่อคุณทำเสร็จแล้วทำงานในหน้าต่าง คุณสามารถทำงานอื่น ๆ โดยไม่บันทึกวัตถุฝังตัว เมื่อคุณปิดเวิร์กบุ๊ก วัตถุของคุณใหม่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: หลังจากเพิ่มวัตถุ คุณสามารถลากแล้ววางวัตถุที่ใดก็ได้บนเวิร์กชีต Excel ของคุณ คุณสามารถปรับขนาดวัตถุโดยใช้จุดจับปรับขนาดวัตถุ เมื่อต้องการค้นหาจุดจับ ให้คลิกวัตถุหนึ่งครั้ง

ลิงก์ หรือฝังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น โดยใช้ OLE

คุณสามารถเชื่อมโยง หรือฝังทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น

การสร้างลิงก์ไปยังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น

 1. คลิกในแผ่นงานที่คุณต้องการวางวัตถุที่ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแท็บสร้างจากไฟล์

 4. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน คุณอาจ การเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้คำสั่งวัตถุ เมื่อต้องการแทรกกราฟิกและบางชนิดของไฟล์ เมื่อต้องการแทรกกราฟิกหรือแฟ้ม บนแท็บแทรก ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปภาพ

ฝังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น

 1. คลิกในแผ่นงานที่คุณต้องการวางวัตถุฝังตัว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ถ้าเอกสารอยู่ คลิกแท็บสร้างใหม่ ในกล่องชนิดของวัตถุ คลิกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการสร้าง

  ถ้าเอกสาร มีอยู่แล้วคลิกแท็บสร้างจากไฟล์ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

ลิงก์ หรือฝังเนื้อหาบางส่วนจากโปรแกรมอื่น

 1. จากโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก Excel เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกเป็นการเชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัว

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. สลับไปยังแผ่นงานที่คุณต้องการวางข้อมูลใน แล้ว คลิ กตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุที่เชื่อมโยง คลิกวางลิงก์

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัว คลิกวาง ในกล่องเป็น คลิกรายการที่ มีคำว่า "วัตถุ" ในชื่อไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลจากเอกสาร Word คลิกMicrosoft Word เอกสารวัตถุ

เปลี่ยนวิธีการที่จะแสดงวัตถุ OLE

 1. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเอกสาร ), แล้ว คลิ กแปลง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน เลือก คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นไอคอนรูปหรือป้ายชื่อ เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว คลิกเปลี่ยนไอคอน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

อัปเดตของตัวควบคุมวัตถุที่ลิงก์

คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นเมื่อต้องการอัปเดตได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้: โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดตัวไฟล์ปลายทาง ด้วยตนเอง เมื่อคุณต้องการดูข้อมูลก่อนหน้านี้ก่อนที่จะปรับปรุงด้วยข้อมูลใหม่จากไฟล์ต้นฉบับ หรือเมื่อคุณมอบการร้องขอการปรับปรุง แก่ว่าปรับปรุงโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเองถูกเปิดใช้งาน

ตั้งค่าการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นเมื่อต้องการปรับปรุงด้วยตนเอง

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คำสั่งแก้ไขลิงก์ จะไม่พร้อมใช้งานถ้าไฟล์ของคุณไม่ประกอบด้วยลิงก์ไปยังไฟล์อื่น

 2. ในรายการแหล่งข้อมูล คลิกวัตถุถูกลิงก์ที่คุณต้องการอัปเด A ในคอลัมน์จากการอัปเด หมายความ ว่า ลิงก์อัตโนมัติ และตั้งค่าM ตัวในการอัปเด คอลัมน์หมายความว่าการเชื่อมโยงเพื่อปรับปรุงด้วยตนเอง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงหลาย CTRL ค้างไว้ และคลิกแต่ละวัตถุที่ลิงก์ เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ลิงก์ทั้งหมด กด CTRL + A

 3. การอัปเดวัตถุที่เชื่อมโยงก็ต่อเมื่อคุณคลิกปรับปรุงค่า คลิกด้วยตนเอง

ตั้งค่าการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นเมื่อต้องการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คำสั่งแก้ไขลิงก์ จะไม่พร้อมใช้งานถ้าไฟล์ของคุณไม่ประกอบด้วยลิงก์ไปยังไฟล์อื่น

 2. ในรายการแหล่งข้อมูล คลิกวัตถุถูกลิงก์ที่คุณต้องการอัปเด A ในคอลัมน์จากการอัปเด หมายความ ว่า ลิงก์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ และตัวM ในคอลัมน์จากการอัปเด หมายความ ว่า การเชื่อมโยงต้องปรับปรุงด้วยตนเอง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงหลาย CTRL ค้างไว้ และคลิกแต่ละวัตถุที่ลิงก์ เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ลิงก์ทั้งหมด กด CTRL + A

 3. คลิก ตกลง

ปัญหา: ฉันไม่สามารถอัปเดตลิงก์โดยอัตโนมัติบนแผ่นงานของฉัน

ตัวเลือกอัตโนมัติ สามารถแทนที่ ด้วยตัวเลือก Excelอัปเดตการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น ๆ

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าที่เชื่อมโยงอัตโนมัติเป็นวัตถุ OLE สามารถถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ:

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel แล้ว คลิกประเภทขั้นสูง

 2. ภายใต้เมื่อคำนวณเวิร์กบุ๊กนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดตการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น ๆ

อัปเดตการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นในขณะนี้

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คำสั่ง แก้ไขการเชื่อมโยง ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าแฟ้มของคุณไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยง

 2. ในรายการ แหล่งข้อมูล ให้คลิกวัตถุเชื่อมโยงที่คุณต้องการปรับปรุง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงหลาย CTRL ค้างไว้ และคลิกแต่ละวัตถุที่ลิงก์ เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ลิงก์ทั้งหมด กด CTRL + A

 3. คลิก ปรับปรุงค่า

แก้ไขเนื้อหาจากโปรแกรม OLE

ในขณะที่คุณอยู่ใน Excel คุณสามารถเปลี่ยนเนื้อหาเชื่อมโยง หรือฝังตัวจากโปรแกรมอื่น

แก้ไขวัตถุที่เชื่อมโยงในโปรแกรมต้นฉบับ

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คำสั่ง แก้ไขการเชื่อมโยง ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าแฟ้มของคุณไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยง

 2. ในรายการไฟล์ต้นฉบับ คลิกแหล่งข้อมูลสำหรับวัตถุที่ลิงก์ แล้ว คลิ กเปิดแหล่งที่มา

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการไปวัตถุที่ลิงก์

 4. ออกจากโปรแกรมต้นฉบับ เพื่อกลับไปยังไฟล์ปลายทาง

แก้ไขวัตถุฝังตัวในโปรแกรมต้นฉบับ

 1. ดับเบิลคลิกที่วัตถุฝังตัว เพื่อเปิดไฟล์นั้น

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการไปวัตถุ

 3. ถ้าคุณต้องการแก้ไขวัตถุในสถานที่ภายในโปรแกรมเปิด คลิกตำแหน่งใด ๆ นอกวัตถุเพื่อกลับไปยังไฟล์ปลายทาง

  ถ้าคุณแก้ไขวัตถุฝังตัวในโปรแกรมต้นฉบับในหน้าต่างแยกต่างหาก ออกจากโปรแกรมต้นฉบับเพื่อกลับไปยังไฟล์ปลายทาง

หมายเหตุ: ดับเบิลคลิกที่วัตถุฝังตัว เช่นคลิปเสียงวิดีโอ และเสียง เล่นวัตถุนั้นแทนที่จะเปิดโปรแกรม เมื่อต้องการแก้ไขวัตถุฝังตัวเหล่านี้หนึ่ง คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุคลิปเสียงสื่อ ), นั้นแล้ว คลิกแก้ไข

แก้ไขวัตถุฝังตัวในโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากโปรแกรมต้นฉบับ

 1. เลือกวัตถุฝังตัว ที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเอกสาร ), แล้ว คลิ กแปลง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแปลงวัตถุฝังตัวลงในชนิดที่คุณระบุไว้ในรายการ คลิกแปลงเป็น

  • เมื่อต้องการเปิดวัตถุฝังตัวเป็นชนิดที่คุณระบุไว้ในรายการโดยไม่เปลี่ยนแปลงชนิดวัตถุฝังตัว คลิกเปิดใช้งาน

เลือกวัตถุ OLE โดยใช้คีย์บอร์ด

 1. กด CTRL + G เพื่อแสดงไปยัง กล่องโต้ตอบ

 2. คลิกพิเศษ เลือกวัตถุ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 3. กดแป้น TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องถูกเลือก

 4. กดแป้น SHIFT+F10

 5. ชี้ไปที่วัตถุ หรือวัตถุแผนภูมิ แล้ว คลิ กแก้ไข

ปัญหา: เมื่อฉันคลิกสองครั้งวัตถุฝังตัว หรือเชื่อมโยง ข้อความ "ไม่สามารถแก้ไข" ปรากฏขึ้น

ข้อความนี้ปรากฏเมื่อไฟล์ต้นฉบับ หรือโปรแกรมต้นฉบับ ไม่สามารถเปิดขึ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมต้นฉบับจะพร้อมใช้งาน     ถ้าไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมต้นฉบับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แปลงวัตถุเป็นรูปแบบไฟล์ของโปรแกรมที่คุณได้ติดตั้ง

ให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่มีเพียงพอ     ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจำเป็นให้เรียกใช้โปรแกรมต้นฉบับ ปิดโปรแกรมอื่น ๆ เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่หน่วยความจำ ถ้าจำเป็น

ปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด     ถ้าโปรแกรมต้นฉบับกำลังทำงานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีกล่องโต้ตอบเปิดใด ๆ สลับไปยังโปรแกรมต้นฉบับ และปิดกล่องโต้ตอบเปิดใด ๆ

ปิดไฟล์ต้นฉบับ     ถ้าไฟล์ต้นฉบับเป็นวัตถุที่เชื่อมโยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้อื่นไม่ได้เปิด

ให้แน่ใจว่าที่ยังไม่มีเปลี่ยนชื่อไฟล์ต้นฉบับ     ถ้าไฟล์ต้นฉบับที่คุณต้องการแก้ไขคือ วัตถุที่เชื่อมโยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีชื่อเดียวกันในขณะที่ไม่ได้เมื่อคุณสร้างการเชื่อมโยง และว่า จะไม่ถูกย้าย เลือกวัตถุที่เชื่อมโยง แล้ว คลิ กคำสั่งแก้ไขลิงก์ ในกลุ่มการเชื่อมต่อ บนแท็บข้อมูล เพื่อดูชื่อของแฟ้มต้นฉบับ ถ้าไฟล์ต้นฉบับถูกเปลี่ยนชื่อ หรือย้าย ใช้ปุ่มเปลี่ยนแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบแก้ไขลิงก์ เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ต้นฉบับ และลิงก์ที่เชื่อมต่ออีกครั้ง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×