ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แทรกลายเซ็น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ลายเซ็นที่เขียนด้วยมือของคุณทำให้เอกสารของคุณมีความเฉพาะตัว คุณสามารถสแกนลายเซ็นของคุณและจัดเก็บเป็นรูปภาพเพื่อแทรกในเอกสาร

คุณยังสามารถ แทรกบรรทัดลายเซ็น เพื่อระบุตำแหน่งที่ควรเขียนลายเซ็น

สร้างและแทรกลายเซ็นแบบลายมือ

คุณจำเป็นต้องมีสแกนเนอร์ในการทำเช่นนี้

 1. เขียนลายเซ็นบนกระดาษ

 2. สแกนหน้ากระดาษนั้นแล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบไฟล์ทั่วไป ได้แก่ .bmp, .gif, .jpg หรือ .png

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้สแกนเนอร์ของคุณ ให้ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 3. เปิดไฟล์รูปภาพ

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูป คลิ กเพื่อเปิดแท็บเครื่องมือรูปภาพรูปแบบ คลิกครอบตัด แล้ว ครอบตัดรูป

  ครอบตัดคำสั่งบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ

 5. คลิกขวาที่รูปภาพ จากนั้น คลิก บันทึกเป็นรูปภาพ เพื่อบันทึกรูปภาพเป็นไฟล์แยกต่างหาก

 6. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นไปยังเอกสาร ให้คลิก แทรก > รูปภาพ

  คำสั่งรูปภาพบนแท็บแทรก

รวมข้อความแบบพิมพ์กับลายเซ็นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ของคุณ

ถ้าคุณต้องการข้อมูล เช่น ตำแหน่งงานของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล ให้เป็นส่วนหนึ่งในลายเซ็นของคุณ ให้บันทึกข้อมูลนั้นพร้อมกับรูปภาพเป็น ข้อความอัตโนมัติ

 1. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการภายใต้รูปภาพที่แทรก

 2. เลือกรูปภาพและข้อความที่พิมพ์

 3. คลิก แทรก > ส่วนประกอบด่วน

  คำสั่งส่วนประกอบด่วนบนแท็บแทรก

 4. คลิก บันทึกส่วนที่เลือกไปยังแกลเลอรีส่วนประกอบด่วน กล่อง สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ จะเปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับช่องลายเซ็นของคุณ

 6. ในกล่อง แกลเลอรี ให้เลือก ข้อความอัตโนมัติ

 7. คลิก ตกลง

 8. เมื่อคุณต้องการใช้ลายเซ็นนี้ ให้วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกช่องลายเซ็น

 9. คลิก แทรก > ส่วนประกอบด่วน > ข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิกชื่อของช่องลายเซ็นของคุณ

แทรกบรรทัดลายเซ็น

ใช้คำสั่ง บรรทัดลายเซ็น เพื่อแทรกบรรทัดลายเซ็นด้วยเครื่องหมาย X เพื่อแสดงตำแหน่งที่จะเซ็นชื่อเอกสาร

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้มีบรรทัด

 2. คลิก แทรก > บรรทัดลายเซ็น

  คำสั่ง บรรทัดลายเซ็น บนแท็บ แทรก

 3. คลิก บรรทัดลายเซ็นของ Microsoft Office

 4. ในกล่อง การตั้งค่าลายเซ็น คุณสามารถพิมพ์ชื่อในกล่อง ผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ คุณยังสามารถเพิ่มชื่อในกล่อง ชื่อของผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ

 5. คลิก ตกลง บรรทัดลายเซ็นจะปรากฏขึ้นในเอกสารของคุณ

  บรรทัดลายเซ็นใน Word ที่มีเครื่องหมาย X ซึ่งจะระบุตำแหน่งที่ควรเขียนลายเซ็น

ลายเซ็นของคุณด้วยลายมือให้สัมผัสส่วนบุคคลในเอกสารของคุณ คุณสามารถสแกนลายเซ็นของคุณ จัดเก็บเป็นรูปภาพ และแทรกลายเซ็นของคุณใน Word เอกสารนั้น

สแกน และแทรกรูปภาพของลายเซ็นของคุณด้วยลายมือ

คุณจำเป็นต้องมีสแกนเนอร์ในการทำเช่นนี้

 1. เขียนลายเซ็นบนกระดาษ

 2. สแกนหน้ากระดาษนั้น แล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบไฟล์ทั่วไป: BMP, GIF, JPG หรือ PNG

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้สแกนเนอร์ของคุณ ให้ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 3. บนแท็บแทรก คลิก >รูปภาพรูปภาพจากไฟล์

  บนแท็บแทรก จะถูกเน้นรูปภาพจากไฟล์

 4. เรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพนั้น แล้วคลิก แทรก

 5. คลิกที่รูปภาพเพื่อแสดงแท็บรูปแบบรูปภาพ

 6. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกครอบตัด นั้นแล้ว ครอบตัดลายเซ็น

  บนแท็บรูปแบบรูปภาพ จะถูกเน้นครอบตัด

 7. คลิกขวารูปภาพ แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ เมื่อต้องการบันทึกเป็นไฟล์ที่แยกต่างหากคุณสามารถใช้ในเอกสารอื่น ๆ

รวมข้อความที่ มีลายเซ็นของคุณสามารถ

ถ้าคุณต้องการข้อมูล เช่นตำแหน่งงานของคุณ โทรศัพท์จำนวนมี หรือที่อยู่อีเมลให้เป็นส่วนหนึ่งของลายเซ็นของคุณ บันทึกข้อมูลนั้นพร้อมกับรูปภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ

 1. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการภายใต้รูปภาพที่แทรก

 2. เลือกรูปภาพและข้อความที่พิมพ์

 3. บนเมนูแทรก คลิกข้อความอัตโนมัติ >ใหม่

  แทรกเมนู ด้วยข้อความอัตโนมัติ > ใหม่จะถูกเน้น

 4. กล่องสร้างข้อความอัตโนมัติใหม่ เปิดขึ้น

  สร้างข้อความอัตโนมัติใหม่กล่องโต้ตอบ

  ถัดจากชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับช่องลายเซ็นของคุณ แล้วคลิกตกลง

 5. เมื่อคุณต้องการใช้ลายเซ็นนี้ ให้วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกช่องลายเซ็น

 6. บนเมนูแทรก คลิกข้อความอัตโนมัติ >ข้อความอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกชื่อของช่องลายเซ็นของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×