แทรกลายเซ็น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลายเซ็นของคุณด้วยลายมือให้เอกสารของคุณแบบสัมผัสส่วนบุคคล คุณสามารถสแกนลายเซ็นของคุณ และเก็บเป็นรูปภาพเพื่อแทรกในเอกสาร

คุณยังสามารถแทรกบรรทัดลายเซ็นเพื่อระบุตำแหน่งที่ควรใช้เขียนลายเซ็น

สร้างและแทรกลายเซ็นแบบลายมือ

คุณจำเป็นต้องมีสแกนเนอร์ในการทำเช่นนี้

 1. เขียนลายเซ็นบนกระดาษ

 2. สแกนหน้ากระดาษนั้นแล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบไฟล์ทั่วไป ได้แก่ .bmp, .gif, .jpg หรือ .png

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้สแกนเนอร์ของคุณ ให้ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 3. เปิดไฟล์รูปภาพ

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูป คลิ กเพื่อเปิดแท็บเครื่องมือรูปภาพรูปแบบ คลิกครอบตัด แล้ว ครอบตัดรูป

  คำสั่ง ครอบตัด บนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ

 5. คลิกขวารูป แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ เมื่อต้องการบันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ที่แยกต่างหาก

 6. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นลงในเอกสาร คลิแทรก >รูปภาพ

  คำสั่ง รูปภาพ บนแท็บ แทรก

รวมข้อความแบบพิมพ์กับลายเซ็นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ของคุณ

ถ้าคุณต้องการข้อมูล เช่น ตำแหน่งงานของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล ให้เป็นส่วนหนึ่งในลายเซ็นของคุณ ให้บันทึกข้อมูลนั้นพร้อมกับรูปภาพเป็น ข้อความอัตโนมัติ

 1. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการภายใต้รูปภาพที่แทรก

 2. เลือกรูปภาพและข้อความที่พิมพ์

 3. คลิก แทรก > ส่วนประกอบด่วน

  คำสั่ง ส่วนประกอบด่วน บนแท็บ แทรก

 4. คลิกบันทึกส่วนที่เลือกลงแกลเลอรีส่วนใช้งานด่วน กล่องสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ เปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับช่องลายเซ็นของคุณ

 6. ในกล่อง แกลเลอรี ให้เลือก ข้อความอัตโนมัติ

 7. คลิก ตกลง

 8. เมื่อคุณต้องการใช้ลายเซ็นนี้ ให้วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกช่องลายเซ็น

 9. คลิก แทรก > ส่วนประกอบด่วน > ข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิกชื่อของช่องลายเซ็นของคุณ

แทรกบรรทัดลายเซ็น

ใช้คำสั่งบรรทัดลายเซ็น เพื่อแทรกบรรทัดลายเซ็นพร้อม X ด้วยเพื่อแสดงตำแหน่งที่จะเซ็นชื่อในเอกสาร

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้มีบรรทัด

 2. คลิกแทรก >บรรทัดลายเซ็น

  คำสั่ง บรรทัดลายเซ็น บนแท็บ แทรก

 3. คลิกบรรทัดลายเซ็นของ Microsoft Office

 4. ในกล่องการตั้งค่าลายเซ็น คุณสามารถพิมพ์ชื่อในกล่องผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ คุณยังสามารถเพิ่มชื่อเรื่องในกล่องชื่อเรื่องของผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ

 5. คลิก ตกลง บรรทัดลายเซ็นจะปรากฏในเอกสารของคุณ

  บรรทัดลายเซ็นใน Word ที่มีเครื่องหมาย X ซึ่งจะระบุตำแหน่งที่ควรเขียนลายเซ็น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×