แทรกลายเซ็นใน Word 2016 สำหรับ Mac เอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลายเซ็นของคุณด้วยลายมือให้สัมผัสส่วนบุคคลในเอกสารของคุณ คุณสามารถสแกนลายเซ็นของคุณ จัดเก็บเป็นรูปภาพ และแทรกลายเซ็นของคุณใน Word เอกสารนั้น

สแกน และแทรกรูปภาพของลายเซ็นของคุณด้วยลายมือ

คุณจำเป็นต้องมีสแกนเนอร์ในการทำเช่นนี้

 1. เขียนลายเซ็นบนกระดาษ

 2. สแกนหน้ากระดาษนั้น แล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบไฟล์ทั่วไป: BMP, GIF, JPG หรือ PNG

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้สแกนเนอร์ของคุณ ให้ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 3. บนแท็บแทรก คลิกรูปภาพ >รูปภาพจากไฟล์

  บนแท็บแทรก จะถูกเน้นรูปภาพจากไฟล์

 4. เรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพนั้น แล้วคลิก แทรก

 5. คลิกที่รูปภาพเพื่อแสดงแท็บรูปแบบรูปภาพ

 6. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกครอบตัด นั้นแล้ว ครอบตัดลายเซ็น

  บนแท็บรูปแบบรูปภาพ จะถูกเน้นครอบตัด

 7. คลิกขวารูปภาพ และจากนั้น คลิบันทึกเป็นรูปภาพ เมื่อต้องการบันทึกเป็นไฟล์ต่างหากคุณสามารถใช้ในเอกสารอื่น ๆ

รวมข้อความที่ มีลายเซ็นของคุณสามารถ

ถ้าคุณต้องการข้อมูล เช่นตำแหน่งงานของคุณ โทรศัพท์จำนวน หรือที่อยู่อีเมเป็นส่วนหนึ่งของลายเซ็นของคุณ บันทึกข้อมูลนั้นพร้อมกับรูปภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ

 1. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการภายใต้รูปภาพที่แทรก

 2. เลือกรูปภาพและข้อความที่พิมพ์

 3. บนเมนูแทรก คลิกข้อความอัตโนมัติ >ใหม่

  แทรกเมนู ด้วยข้อความอัตโนมัติ > ใหม่จะถูกเน้นไว้

 4. กล่องสร้างข้อความอัตโนมัติใหม่ เปิดขึ้น

  สร้างข้อความอัตโนมัติใหม่กล่องโต้ตอบ

  ถัดจากชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับช่องลายเซ็นของคุณ แล้วคลิกตกลง

 5. เมื่อคุณต้องการใช้ลายเซ็นนี้ ให้วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกช่องลายเซ็น

 6. บนเมนูแทรก คลิกข้อความอัตโนมัติ >ข้อความอัตโนมัติ แล้ว คลิกชื่อของช่องลายเซ็นของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×