แทรกลายน้ำใน Word for Mac

ลายน้ำคือข้อความหรือรูปภาพที่ถูกวางไว้ด้านหลังเนื้อหาของเอกสาร คุณสามารถเพิ่มลายน้ำข้อความ เช่น แบบร่างหรือข้อความลับ ลงในเอกสารของคุณ หรือคุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพหรือโลโก้บริษัทเป็นลายน้ำ

เคล็ดลับ: ถ้าเอกสารของคุณมีลายน้ำอยู่แล้ว และคุณต้องการเอาลายน้ำออก คุณสามารถทำได้

การเพิ่มลายน้ำข้อความ

 1. เลือกแท็บ ออกแบบ และเลือก ลายน้ำ

  ตัวเลือก ลายน้ำ ถูกเน้นบนแท็บ ออกแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกลายน้ำ เลือก ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความลายน้ำของคุณเองหรือเลือกลายน้ำจากรายการ เช่น แบบร่าง จากนั้นกำหนดลายน้ำเองโดยการตั้งค่าฟอนต์ เค้าโครง ขนาด สี และการวางแนว

  กล่องโต้ตอบ แทรกลายน้ำ ที่มีการเน้นรอบตัวเลือกข้อความ

  Word จะนำลายน้ำไปใช้กับทุกหน้าโดยอัตโนมัติ ยกเว้นหน้าชื่อเรื่องที่กำหนดไว้ ถ้าคุณยังไม่เห็นลายน้ำ ให้คลิก มุมมอง > เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ซึ่งจะแสดงลัษณะของลายน้ำที่จะพิมพ์

 3. คลิก ตกลง

เพิ่มลายน้ำลงในรูปภาพ

การเพิ่มลายน้ำรูปภาพเป็นวิธียอดเยี่ยมในการประทับตราเอกสารของคุณด้วยโลโก้ หรือเพิ่มพื้นหลังที่ดึงดูดใจ

 1. เลือกแท็บ ออกแบบ และเลือก ลายน้ำ

  ตัวเลือก ลายน้ำ ถูกเน้นบนแท็บ ออกแบบ

 2. เลือก รูปภาพ > เลือกรูปภาพ ในกล่อง แทรกลายน้ำ แล้วเรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ

 3. ถัดจาก มาตราส่วน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือก อัตโนมัติ อยู่ และทำเครื่องหมาย จางออก ไว้ จากนั้นคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ แทรกลายน้ำ ที่มีคำบรรยายภาพรอบตัวเลือก รูปภาพ .

การเพิ่มลายน้ำข้อความ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ พื้นหลังของหน้า เลือก ลายน้ำ

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม พื้นหลังของหน้า

 3. เลือก ข้อความ

 4. พิมพ์หรือแก้ไขข้อความของคุณสำหรับลายน้ำ หรือเลือกลายน้ำข้อความจากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นเลือกการจัดรูปแบบข้อความที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าลายน้ำข้อความทำให้ยากที่จะอ่านข้อความบนหน้ากระดาษ ให้เพิ่มความโปร่งใสของข้อความลายน้ำ หรือเลือกสีที่สว่างกว่าสำหรับข้อความลายน้ำ

  • คุณสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์ ขนาด เพื่อเปลี่ยนขนาดของข้อความลายน้ำได้

เพิ่มลายน้ำลงในรูปภาพ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ พื้นหลังของหน้า เลือก ลายน้ำ

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม พื้นหลังของหน้า

 3. เลือก รูปภาพ

 4. คลิก เลือกรูปภาพ จากนั้นระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ

 5. เลือก แทรก

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าลายน้ำรูปภาพทำให้อ่านข้อความยากขึ้น ให้เลือก จางออก เพื่อทำให้รูปภาพสว่างขึ้น

  • คุณสามารถใช้เมนูป็อปอัพ มาตราส่วน เพื่อเปลี่ยนขนาดของลายน้ำรูปภาพได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×