แทรกลายน้ำใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลายน้ำข้อความหรือรูปภาพที่จะถูกวางไว้ข้างหลังเนื้อหาของเอกสารได้ คุณสามารถเพิ่มลายน้ำข้อความเช่นแบบร่างหรือลับเฉพาะลงในเอกสารของคุณ หรือคุณสามารถเปลี่ยนโลโก้บริษัทหรือรูปภาพเป็นลายน้ำ

เคล็ดลับ: ถ้าเอกสารของคุณมีลายน้ำแล้ว และคุณต้องการเอาออกคุณสามารถลองใช้

การเพิ่มลายน้ำข้อความ

 1. เลือกแท็บออกแบบ แล้วเลือกลายน้ำ

  ตัวเลือก ลายน้ำ ถูกเน้นบนแท็บ ออกแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบแทรกลายน้ำ เลือกข้อความ และใดพิมพ์ข้อความลายน้ำของคุณ หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นแบบร่าง จากรายการ กำหนดเองแล้ว ลายน้ำ ด้วยการตั้งค่าฟอนต์ เค้าโครง ขนาด สี และการวางแนว

  กล่องโต้ตอบ แทรกลายน้ำ ที่มีการเน้นรอบตัวเลือกข้อความ

  Word จะนำลายน้ำไปใช้กับทุกหน้าโดยอัตโนมัติ ยกเว้นหน้าชื่อเรื่องที่กำหนดไว้ ถ้าคุณยังไม่เห็นลายน้ำ ให้คลิก มุมมอง > เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ซึ่งจะแสดงลัษณะของลายน้ำที่จะพิมพ์

 3. คลิก ตกลง

เพิ่มลายน้ำลงในรูปภาพ

การเพิ่มลายน้ำรูปภาพเป็นวิธียอดเยี่ยมในการประทับตราเอกสารของคุณด้วยโลโก้ หรือเพิ่มพื้นหลังที่ดึงดูดใจ

 1. เลือกแท็บออกแบบ แล้วเลือกลายน้ำ

  ตัวเลือก ลายน้ำ ถูกเน้นบนแท็บ ออกแบบ

 2. เลือก รูปภาพ > เลือกรูปภาพ ในกล่อง แทรกลายน้ำ แล้วเรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ

 3. ถัดจากสีมาตราส่วน ให้แน่ใจว่าอัตโนมัติ ถูกเลือกไว้ และถูกเลือกจาง จาก นั้นเลือกตกลง

  กล่องโต้ตอบ แทรกลายน้ำ ที่มีคำบรรยายภาพรอบตัวเลือก รูปภาพ .

การเพิ่มลายน้ำข้อความ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้พื้นหลังของหน้า เลือกลายน้ำ

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม พื้นหลังของหน้า

 3. เลือกข้อความ

 4. พิมพ์ หรือแก้ไขข้อความของคุณเป็นลายน้ำ หรือเลือกลายน้ำข้อความจากเมนูแบบหล่นลง จากนั้น เลือกรูปแบบข้อความที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าลายน้ำข้อความทำให้ยากที่จะอ่านข้อความบนหน้ากระดาษ ให้เพิ่มความโปร่งใสของข้อความลายน้ำ หรือเลือกสีที่สว่างกว่าสำหรับข้อความลายน้ำ

  • คุณสามารถใช้ขนาด คลิกเมนูดรอปดาวน์เพื่อเปลี่ยนขนาดของข้อความลายน้ำ

เพิ่มลายน้ำลงในรูปภาพ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้พื้นหลังของหน้า เลือกลายน้ำ

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม พื้นหลังของหน้า

 3. เลือก รูปภาพ

 4. เลือกรูปภาพที่เลือก และจากนั้น ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ

 5. เลือกแทรก

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าลายน้ำรูปภาพทำให้อ่านข้อความยากขึ้น ให้เลือก จางออก เพื่อทำให้รูปภาพสว่างขึ้น

  • คุณสามารถใช้เมนูป็อปอัพ มาตราส่วน เพื่อเปลี่ยนขนาดของลายน้ำรูปภาพได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×