แทรกลายน้ำใน Word

ลายน้ำคือ ข้อความหรือรูปภาพที่วางอยู่หลังข้อความในเอกสารของคุณ คุณสามารถเพิ่มลายน้ำข้อความ เช่น แบบร่าง หรือ ลับเฉพาะ ลงในเอกสารของคุณได้ Word มีแกลเลอรีลายน้ำให้เลือก หรือคุณสามารถสร้างลายน้ำแบบกำหนดเองได้ เช่น โลโก้บริษัทสำหรับเอกสารของคุณ

การเพิ่มลายน้ำข้อความ
  1. บนแท็บ ออกแบบในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือกลายน้ำ

    คำสั่ง ลายน้ำ ใน Word 2013 บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ลายน้ำ

  2. เลือกหนึ่งในลายน้ำที่มีอยู่แล้วภายในแกลเลอรีลายน้ำที่แสดงอยู่ ถ้าคุณต้องการเพิ่มลายน้ำข้อความของคุณเอง ให้ดู สร้างและบันทึกลายน้ำแบบกำหนดเอง

    Word จะนำลายน้ำไปใช้กับทุกหน้าโดยอัตโนมัติ ยกเว้นหน้าปกที่ได้กำหนดเอาไว้

หมายเหตุ: ถ้าเอกสารของคุณมีลายน้ำอยู่แล้ว และคุณต้องการเอาลายน้ำออก คุณสามารถทำได้

ลายน้ำบนข้อความ

เพิ่มลายน้ำลงในรูปภาพ
  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือก ลายน้ำ

    Ribbon ของ Office 14

    คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพ ภาพตัดปะ หรือรูปถ่ายเป็นลายน้ำที่คุณสามารถใช้เพื่อประทับเอกสารได้

  2. เลือก ลายน้ำแบบกำหนดเอง

  3. เลือก ลายน้ำรูปภาพ แล้วเลือก เลือกรูปภาพ

  4. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วเลือก แทรก

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จางออก เพื่อทำให้รูปภาพจางลงและไม่ไปรบกวนข้อความ

ลายน้ำบนรูปภาพ

เพิ่มลายน้ำในหน้าที่เลือกเท่านั้น
  1. เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำเฉพาะบางหน้า หน้าเหล่านั้นต้องอยู่ในส่วนแยกต่างหาก คุณสามารถแบ่งเอกสารเป็นส่วนๆ โดยใช้ตัวแบ่งส่วนและใช้ลายน้ำเฉพาะกับส่วนดังกล่าว ยกเลิกลิงก์ส่วนเอกสาร ก่อนที่คุณจะใช้ลายน้ำเพื่อส่วนเอกสารจะได้ไม่คัดลอกกันโดยอัตโนมัติ ดูวิธีสร้างตัวแบ่งส่วน

    วางเคอร์เซอร์บนหน้า (หลังจากตัวแบ่งส่วน) ที่คุณต้องการให้ลายน้ำปรากฏ

  2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือก ลายน้ำ

    คำสั่ง ลายน้ำ ใน Word 2013 บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ลายน้ำ

  3. เลือกลายน้ำจากแกลเลอรีที่แสดงอยู่ หรือสร้างลายน้ำแบบกำหนดเอง

ลายน้ำบนหน้าที่เลือก

เพิ่มลายน้ำลงในหน้าเดียว
  1. คุณสามารถเพิ่มลายน้ำ เช่น ลับเฉพาะ ลงในหน้าเดียวในเอกสาร วางเคอร์เซอร์ของคุณบนหน้าที่ต้องการลายน้ำ

  2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือกลายน้ำ

  3. คลิกขวาบนลายน้ำในแกลเลอรีลายน้ำ แล้วเลือก แทรกที่ตำแหน่งเอกสารในปัจจุบัน

ลายน้ำที่เลือกจะถูกแทรกลงบนหน้าเดียวเท่านั้น

ลายน้ำบนหน้าเดียว

การเพิ่มลายน้ำข้อความ
  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือกลายน้ำ

    Ribbon ของ Office 14

  2. เลือกหนึ่งในลายน้ำที่มีอยู่แล้วในแกลเลอรีลายน้ำ คลิกรูปแบบทแยงมุมหรือแนวนอนของลายน้ำ ลับเฉพาะ ห้ามคัดลอก แบบร่าง ด่วนที่สุด ตัวอย่าง หรือ ด่วน

Word จะนำลายน้ำไปใช้กับทุกหน้าโดยอัตโนมัติ ยกเว้นหน้าปกติที่ได้กำหนดเอาไว้

หมายเหตุ: ถ้าเอกสารของคุณมีลายน้ำอยู่แล้ว และคุณต้องการเอาลายน้ำออก คุณสามารถทำได้

ลายน้ำบนข้อความ

เพิ่มลายน้ำลงในรูปภาพ
  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือก ลายน้ำ

    Ribbon ของ Office 14

    คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพ ภาพตัดปะ หรือรูปถ่ายเป็นลายน้ำที่คุณสามารถใช้เพื่อประทับเอกสารได้

  2. เลือก ลายน้ำแบบกำหนดเอง

  3. เลือก ลายน้ำรูปภาพ แล้วเลือก เลือกรูปภาพ

  4. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วเลือก แทรก

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จางออก เพื่อทำให้รูปภาพจางลงและไม่ไปรบกวนข้อความ

ลายน้ำบนรูปภาพ

เพิ่มลายน้ำในหน้าที่เลือกเท่านั้น
  1. เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำเฉพาะบางหน้า หน้าเหล่านั้นต้องอยู่ในส่วนแยกต่างหาก คุณสามารถแบ่งเอกสารเป็นส่วนๆ โดยใช้ตัวแบ่งส่วนและใช้ลายน้ำเฉพาะกับส่วนดังกล่าว ยกเลิกลิงก์ส่วนเอกสาร ก่อนที่คุณจะใช้ลายน้ำเพื่อส่วนเอกสารจะได้ไม่คัดลอกกันโดยอัตโนมัติ ดูวิธีสร้างตัวแบ่งส่วน

    วางเคอร์เซอร์บนหน้า (หลังจากตัวแบ่งส่วน) ที่คุณต้องการให้ลายน้ำปรากฏ

  2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือกลายน้ำ

    Ribbon ของ Office 14

  3. เลือกลายน้ำจากแกลเลอรีที่แสดงอยู่ หรือสร้างลายน้ำแบบกำหนดเอง

ลายน้ำบนหน้าที่เลือก

เพิ่มลายน้ำลงในหน้าเดียว
  1. คุณสามารถเพิ่มลายน้ำ เช่น ลับเฉพาะ ลงในหน้าเดียวในเอกสาร วางเคอร์เซอร์ของคุณบนหน้าที่ต้องการลายน้ำ วางเคอร์เซอร์ของคุณบนหน้าที่ต้องการลายน้ำ

  2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือกลายน้ำ

  3. คลิกขวาบนลายน้ำในแกลเลอรีลายน้ำ แล้วเลือก แทรกที่ตำแหน่งเอกสารในปัจจุบัน

ลายน้ำบนหน้าเดียว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×