แทรกรูปภาพใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รูปภาพสามารถแทรก (หรือคัดลอก) ลงในเอกสาร Office จากเครื่อง mac ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถแทนรูปภาพในเอกสาร Office

คุณต้องการทำอะไร

 1. คลิกตำแหน่งในเอกสารของคุณที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. ในแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ

  บนแท็บแทรก จะถูกเน้นรูปภาพจากไฟล์
 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้สำหรับการแทรกรูปภาพ

  ตัวเลือกรูปถ่ายเบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณเรียกดูรูปถ่ายชุดที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นรูปถ่ายใน iPhoto หรือคุณควรรูปถ่าย รูปภาพจากไฟล์ ช่วยให้คุณเรียกดูผ่านโครงสร้างไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหารูปถ่าย

 4. เมื่อคุณค้นหารูปภาพคุณต้อง ลากจากเบราว์เซอร์รูปภาพลงในเอกสารของคุณ หรือคลิกแทรก ในเบราว์เซอร์ไฟล์

  เคล็ดลับ: รูปภาพจะฝังอยู่ในเอกสารของคุณ ถ้ารูปภาพของคุณมีขนาดไฟล์ขนาดใหญ่ และทำให้เอกสารของคุณมีขนาดใหญ่เกินกว่า คุณสามารถลดขนาดของเอกสารของคุณ ด้วยการลิงก์ไปยังรูปภาพแทนที่เป็นการฝังนั้น ในกล่องโต้ตอบเลือกรูปภาพ เลือกกล่องลิงก์ไปยังไฟล์

คุณสามารถแทรกรูปภาพหรือรูปภาพลงในเนื้อความของข้อความอีเมล แทนที่เป็นการแนบไฟล์ การแทรกรูปภาพจำเป็นต้องใช้ว่า ข้อความของคุณใช้การจัดรูปแบบ HTML เมื่อต้องการตั้งค่าการจัดรูปแบบ HTML ให้เลือกตัวเลือก > HTML

 1. ในเนื้อความของข้อความของคุณ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. บนแท็บข้อความ คลิกรูปภาพ

  ตัวเลือก รูปภาพ ถูกเน้นบนแท็บ ข้อความ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้สำหรับการแทรกรูปภาพ

  ตัวเลือกรูปถ่ายเบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณเรียกดูรูปถ่ายชุดที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นรูปถ่ายใน iPhoto หรือคุณควรรูปถ่าย รูปภาพจากไฟล์ ช่วยให้คุณเรียกดูผ่านโครงสร้างไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหารูปถ่าย

 4. เมื่อคุณค้นหารูปภาพคุณต้อง ลากจากเบราว์เซอร์รูปภาพลงในเอกสารของคุณ หรือคลิกเปิด ในเบราว์เซอร์ไฟล์

  ปรับขนาดรูปภาพถ้าจำเป็น โดยคลิกที่จุดจับที่ล้อมรอบรูปภาพหนึ่ง แล้วลาก คลิกที่จุดจับที่ด้านบนของรูปภาพเมื่อต้องการหมุน

  รูปภาพที่มีจุดจับปรับขนาดที่เน้น

 1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกรูปภาพ จากนั้นคลิก เปลี่ยนรูปภาพ

 2. ค้นหารูปภาพใหม่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว คลิ กแทรก

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Office for Mac

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Word 2016 for Mac

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน 2016 Word for Mac

คุณต้องการทำอะไร

 1. คลิกตำแหน่งในเอกสารของคุณที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เบราว์เซอร์รูปถ่าย หรือ รูปภาพจากไฟล์

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

  ตัวเลือกรูปถ่ายเบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณเรียกดูรูปถ่ายชุดที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นรูปถ่ายใน iPhoto หรือคุณควรรูปถ่าย รูปภาพจากไฟล์ ช่วยให้คุณเรียกดูผ่านโครงสร้างไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหารูปถ่าย

 3. เมื่อคุณค้นหารูปภาพคุณต้อง ลากจากเบราว์เซอร์รูปภาพลงในเอกสารของคุณ หรือคลิกแทรก ในเบราว์เซอร์ไฟล์

จากเบราว์เซอร์รูปถ่าย:

เบราว์เซอร์รูปภาพ ช่วยให้คุณค้นหาชุดรูปภาพที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น รูปถ่ายที่คุณมีใน iPhoto หรือ Photo Booth

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกแสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ  

 2. คลิกแท็บรูปถ่าย แท็บ รูปถ่าย จากนั้น ลากรูปภาพที่คุณต้องลงในเอกสารของคุณ

จากตำแหน่งที่ตั้งอื่น:

 1. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปถ่าย แล้วคลิก รูปภาพจากไฟล์

 2. ระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก แทรก

คุณสามารถแทรกรูปภาพลงในข้อความเพื่อให้รูปภาพเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ สิ่งที่แนบมาไม่

 1. ในเนื้อความของข้อความของคุณ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. บนแท็บ ข้อความ ให้คลิก รูปภาพ

  แท็บ ข้อความ กลุ่ม 4

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้สำหรับการแทรกรูปภาพ

  ตัวเลือกรูปถ่ายเบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณเรียกดูรูปถ่ายชุดที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นรูปถ่ายใน iPhoto หรือคุณควรรูปถ่าย รูปภาพจากไฟล์ ช่วยให้คุณเรียกดูผ่านโครงสร้างไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหารูปถ่าย

 4. เมื่อคุณค้นหารูปภาพคุณต้อง ลากจากเบราว์เซอร์รูปภาพลงในเอกสารของคุณ หรือคลิกเปิด ในเบราว์เซอร์ไฟล์

หมายเหตุ: เมื่อคุณค้นหาคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ คุณจะถูกนำไปยัง Bing ซึ่งคุณสามารถบันทึกรูปลงในคอมพิวเตอร์ แล้วแทรกรูปนั้นในเอกสารของคุณ เมื่อคุณใช้คลิปอาร์ตและรูปภาพจาก Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

ใน Word และ Excel:

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกแสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ  

 2. คลิกแท็บภาพตัดปะ แท็บ คลิปอาร์ต จากนั้น ลากรูปภาพที่คุณต้องลงในเอกสารของคุณ

ใน PowerPoint:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เบราว์เซอร์คลิปอาร์ต

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. ลากรูปภาพที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

 1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกรูปภาพ จากนั้นคลิก เปลี่ยนรูปภาพ

 2. ระบุตำแหน่งรูปภาพใหม่ จากนั้นคลิก แทรก

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word for Mac 2011

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×