แทรกรูปภาพใน Microsoft OneNote

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft OneNote การเพิ่มรูปภาพสามารถแต่งเติมหรือช่วยจับภาพ และเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน เช่น รูปภาพใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องทำรายงานค่าใช้จ่ายหรือทำงบประมาณส่วนตัว

iPad

แทรกรูปภาพจากอัลบั้มรูป

 1. ในหน้าใดก็ได้ แตะพื้นที่ที่ต้องการแทรกรูปภาพ แล้วแตะ แทรก > รูปภาพ

  ถ้าได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้ OneNote ในการเข้าถึงรูปภาพบน iPad ของคุณ แตะตกลง

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น แตะที่รูปภาพทั้งหมด (หรืออัลบั้มอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยรูปภาพคุณต้องการแทรก)

 3. แตะรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้ว แตะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 4. ถัดไป เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพก่อนที่จะแทรกในบันทึกย่อของคุณ ทำตามขั้นตอนในการครอบตัดรูปภาพใน Microsoft OneNote

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกหลายรูปภาพในขั้นตอนที่ 3 คุณจะไม่ได้รับตัวเลือกในการครอบตัดรูปภาพใด ๆ และทันที OneNote จะ แทรกรูปภาพที่เลือก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในบันทึกย่อของคุณ แตะไอคอนเครื่องหมายถูกในมุมขวาล่าง

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแทรกรูปภาพ แตะวงกลมลูกศรกลับไป ที่มุมล่างซ้าย

แทรกรูปถ่ายกับกล้อง iPad ของคุณ

 1. บนหน้าใด ๆ แตะที่คุณต้องการแทรกรูปถ่าย จากนั้น แตะแทรก >กล้อง

  ถ้าได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้ OneNote ในการเข้าถึงกล้องบน iPad ของคุณ แตะตกลง

 2. ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังจับภาพ เลือกไวท์บอร์ดรูป หรือเอกสาร ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้ว แตะปุ่มสีม่วงเมื่อต้องการใช้รูปถ่าย

 3. ถัดไป เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพที่ถ่ายก่อนที่จะแทรกในบันทึกย่อของคุณ ทำตามขั้นตอนในการครอบตัดรูปภาพใน Microsoft OneNote

  • เมื่อต้องการแทรกรูปถ่ายในบันทึกย่อของคุณ แตะไอคอนเครื่องหมายถูกในมุมขวาล่าง

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแทรกรูปถ่าย แตะวงกลมลูกศรกลับไป ที่มุมซ้ายล่างเพื่อกลับไปยังกล้อง เมื่อต้องการยกเลิกรูปถ่ายจด แตะวงกลมลูกศรย้อนกลับ สองครั้ง

iPhone

แทรกรูปภาพจากอัลบั้มรูป

 1. บนหน้าใดก็ได้ แตะพื้นที่ที่ต้องการแทรกรูปภาพ แล้วแตะไอคอน กล้อง บนแถบเครื่องมือที่ปรากฏขึ้น

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกจากไลบรารี

  ถ้าได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้ OneNote ในการเข้าถึงรูปภาพบน iPhone ของคุณ แตะตกลง

 3. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น แตะที่รูปภาพทั้งหมด (หรืออัลบั้มอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยรูปภาพคุณต้องการแทรก)

 4. แตะรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้ว แตะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 5. ถัดไป เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพก่อนที่จะแทรกในบันทึกย่อของคุณ ทำตามขั้นตอนในการครอบตัดรูปภาพใน Microsoft OneNote

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกหลายรูปภาพในขั้นตอนที่ 4 คุณจะไม่ได้รับตัวเลือกในการครอบตัดรูปภาพใด ๆ และทันที OneNote จะ แทรกรูปภาพที่เลือก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในบันทึกย่อของคุณ แตะไอคอนเครื่องหมายถูกในมุมบนขวา

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแทรกรูปภาพ แตะลูกศรกลับไป มุมบนซ้าย แล้ว เลือกรูปภาพอื่นเมื่อต้องการแทรก (ถ้าคุณต้องการยกเลิกทั้งหมด สำรองข้อมูลทั้งหมดทาง จากนั้น แตะยกเลิก )

แทรกรูปถ่ายกับกล้อง iPhone ของคุณ

 1. บนหน้าใด ๆ แตะที่คุณต้องการแทรกรูปถ่าย และจากนั้น แตะไอคอนกล้อง บนแถบเครื่องมือที่ปรากฏขึ้น

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกใช้รูปภาพ

  ถ้าได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้ OneNote ในการเข้าถึงกล้องบน iPhone ของคุณ แตะตกลง

 3. ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังจับภาพ เลือกไวท์บอร์ดรูป หรือเอกสาร ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้ว แตะปุ่มสีม่วงเมื่อต้องการใช้รูปถ่าย

 4. ถัดไป เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพที่ถ่ายก่อนที่จะแทรกในบันทึกย่อของคุณ ทำตามขั้นตอนในการครอบตัดรูปภาพใน Microsoft OneNote

  • เมื่อต้องการแทรกรูปถ่ายในบันทึกย่อของคุณ แตะไอคอนเครื่องหมายถูกในมุมบนขวา

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแทรกรูปถ่าย แตะลูกศรกลับไป ที่มุมบนซ้ายเพื่อกลับไปยังกล้อง เมื่อต้องการยกเลิกรูปถ่ายจด แตะลูกศรย้อนกลับ สองครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×