Office

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแทรกรูปภาพ (หรือคัดลอก) ลงในเอกสาร Office จาก Mac ของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแทนที่รูปภาพในเอกสาร Office ได้อีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

 1. คลิกตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารของคุณที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. ในแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ

  บนแท็บแทรก จะถูกเน้นรูปภาพจากไฟล์
 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเพื่อใช้ในการแทรกรูปภาพ

  ตัวเลือกเบราว์เซอร์รูปภาพช่วยให้คุณเรียกดูชุดรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นรูปถ่ายใน iPhoto หรือบูธรูปถ่าย รูปภาพจากไฟล์จะช่วยให้คุณสามารถเรียกดูโครงสร้างไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหารูปถ่ายได้

 4. เมื่อคุณพบรูปภาพที่คุณต้องการให้ลากรูปภาพจากเบราว์เซอร์รูปถ่ายลงในเอกสารของคุณหรือคลิกแทรกในเบราว์เซอร์ไฟล์

  เคล็ดลับ: รูปภาพจะฝังอยู่ในเอกสารของคุณ ถ้ารูปภาพของคุณมีขนาดไฟล์ใหญ่ และทำให้เอกสารของคุณมีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถลดขนาดเอกสารของคุณได้ โดยการลิงก์รูปภาพแทนการฝัง ในกล่องโต้ตอบเลือกรูปภาพให้เลือกกล่องลิงก์ไปยังไฟล์

คุณสามารถแทรกรูปภาพหรือรูปถ่ายลงในเนื้อความของข้อความอีเมลได้แทนการแนบไฟล์ การแทรกรูปภาพต้องการให้ข้อความของคุณใช้การจัดรูปแบบ HTML เมื่อต้องการตั้งค่าการจัดรูปแบบ HTML ให้เลือกตัวเลือก> HTML

 1. ในเนื้อความของข้อความของคุณให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. บนแท็บข้อความให้คลิกรูปภาพ

  ตัวเลือก รูปภาพ ถูกเน้นบนแท็บ ข้อความ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเพื่อใช้ในการแทรกรูปภาพ

  ตัวเลือกเบราว์เซอร์รูปภาพช่วยให้คุณเรียกดูชุดรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นรูปถ่ายใน iPhoto หรือบูธรูปถ่าย รูปภาพจากไฟล์จะช่วยให้คุณสามารถเรียกดูโครงสร้างไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหารูปถ่ายได้

 4. เมื่อคุณพบรูปภาพที่คุณต้องการให้ลากรูปภาพจากเบราว์เซอร์รูปถ่ายลงในเอกสารของคุณหรือคลิกเปิดในเบราว์เซอร์ไฟล์

  ปรับขนาดรูปภาพถ้าจำเป็นโดยการคลิกหนึ่งในจุดจับที่ล้อมรอบรูปภาพแล้วลาก คลิกที่จุดจับที่ด้านบนสุดของรูปภาพเพื่อหมุน

  รูปภาพที่มีจุดจับปรับขนาดที่เน้น

 1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกรูปภาพ จากนั้นคลิก เปลี่ยนรูปภาพ

 2. ค้นหารูปภาพใหม่บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคลิกแทรก

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพ

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Office for Mac

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพรูปร่างอักษรศิลป์หรือวัตถุอื่นๆใน Word ๒๐๑๖ for Mac

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word ๒๐๑๖ for Mac

คุณต้องการทำสิ่งใด

 1. คลิกตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารของคุณที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เบราว์เซอร์รูปถ่าย หรือ รูปภาพจากไฟล์

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

  ตัวเลือกเบราว์เซอร์รูปภาพช่วยให้คุณเรียกดูชุดรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นรูปถ่ายใน iPhoto หรือบูธรูปถ่าย รูปภาพจากไฟล์จะช่วยให้คุณสามารถเรียกดูโครงสร้างไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหารูปถ่ายได้

 3. เมื่อคุณพบรูปภาพที่คุณต้องการให้ลากรูปภาพจากเบราว์เซอร์รูปถ่ายลงในเอกสารของคุณหรือคลิกแทรกในเบราว์เซอร์ไฟล์

จากเบราว์เซอร์รูปถ่าย:

เบราว์เซอร์รูปภาพ ช่วยให้คุณค้นหาชุดรูปภาพที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น รูปถ่ายที่คุณมีใน iPhoto หรือ Photo Booth

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกแสดงหรือซ่อนการ ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ ราว์เซอร์สื่อ 

 2. คลิกแท็บรูปภาพ แท็บ รูปถ่าย แล้วลากรูปภาพที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

จากตำแหน่งที่ตั้งอื่น:

 1. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปถ่าย แล้วคลิก รูปภาพจากไฟล์

 2. ระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก แทรก

คุณสามารถแทรกรูปภาพลงในข้อความเพื่อให้รูปภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อความไม่ใช่สิ่งที่แนบมา

 1. ในเนื้อความของข้อความของคุณให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. บนแท็บ ข้อความ ให้คลิก รูปภาพ

  แท็บ ข้อความ กลุ่ม 4

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเพื่อใช้ในการแทรกรูปภาพ

  ตัวเลือกเบราว์เซอร์รูปภาพช่วยให้คุณเรียกดูชุดรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นรูปถ่ายใน iPhoto หรือบูธรูปถ่าย รูปภาพจากไฟล์จะช่วยให้คุณสามารถเรียกดูโครงสร้างไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหารูปถ่ายได้

 4. เมื่อคุณพบรูปภาพที่คุณต้องการให้ลากรูปภาพจากเบราว์เซอร์รูปถ่ายลงในเอกสารของคุณหรือคลิกเปิดในเบราว์เซอร์ไฟล์

หมายเหตุ: เมื่อคุณค้นหาภาพตัดปะและรูปภาพออนไลน์ ระบบจะนำคุณไปยัง Bing ที่คุณสามารถบันทึกรูปลงบนคอมพิวเตอร์แล้วแทรกลงในเอกสารได้ เมื่อคุณใช้คลิปอาร์ตและรูปภาพจาก Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิการใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

ใน Word และ Excel:

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐานให้คลิกแสดงหรือซ่อนการ ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ ราว์เซอร์สื่อ 

 2. คลิ แท็บ คลิปอาร์ต แท็บภาพตัดปะแล้วลากรูปภาพที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

ใน PowerPoint:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เบราว์เซอร์คลิปอาร์ต

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. ลากรูปภาพที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

 1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกรูปภาพ จากนั้นคลิก เปลี่ยนรูปภาพ

 2. ระบุตำแหน่งรูปภาพใหม่ จากนั้นคลิก แทรก

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×