แทรกรูปภาพในข้อความอีเมลหรือเหตุการณ์ในปฏิทินใน Outlook.com

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแทรกรูปภาพ จากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือจากOneDrive ลงในข้อความอีเมลและเหตุการณ์ในปฏิทินในOutlook.com

แทรกรูปภาพ ในอีเมล หรือเหตุการณ์ปฏิทิน

คุณสามารถแทรกรูปภาพเช่นรูปถ่ายและกราฟิก — ลงในอีเมล ข้อความที่จะแชร์เอกสารกับผู้อื่น หรือคุณสามารถเพิ่มการเรียกประชุม (เหตุการณ์ในปฏิทิน) ได้ มีสองวิธีที่คุณสามารถแทรกรูปภาพ: แบบอินไลน์หรือ เป็นสิ่งที่แนบมา รูปภาพแบบอินไลน์จะแสดงในเนื้อหาของอีเมลหรือการแจ้งเตือนการประชุมได้โดยตรง ผู้รับจะรับการแจ้งเตือนว่า ข้อความรวมถึงสิ่งที่แนบมา โดยการแสดงไอคอน แทรก แนบ อยู่เหนือข้อความ

เมื่อต้องการแทรกแบบอินไลน์รูปภาพในอีเมล
 1. เปิดข้อความอีเมใหม่ หรือตอบกลับที่มีอยู่

 2. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก ที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบข้อความ เลือกแทรกรูปภาพแบบอินไลน์ แทรกรูปภาพแบบอินไลน์

 3. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • คอมพิวเตอร์

   หารูปภาพคุณต้องการแทรกในข้อความอีเมลของคุณ จากนั้น เลือกเปิด

  • OneDrive

   เลือกรูปภาพคุณต้องแสดงในเนื้อความของข้อความอีเมล จากนั้น เลือกแทรก

  เคล็ดลับ: โดยไม่คำนึงถึงแหล่งมาของรูปภาพ คุณสามารถปรับขนาดที่ปรากฏในเนื้อความของข้อความ โฮเวอร์เหนือรูปภาพ คลิกขวา เลือกขนาด แล้ว เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ขนาดเล็ก

  • พอดี

  • ต้นฉบับ

 4. เลือกส่ง ส่ง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

เมื่อต้องการแนบรูปภาพในอีเมล
 1. เปิดข้อความอีเมใหม่ หรือตอบกลับที่มีอยู่

 2. บนแถบนำทางด้านบน เลือกแนบ แทรก แล้ว เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • OneDrive

   เลือกรูปภาพคุณต้อง การแนบ เลือกถัดไป แล้ว เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • แนบเป็นไฟล์OneDrive

   • แนบเป็นสำเนา

  • คอมพิวเตอร์

   ค้นหารูปภาพคุณต้อง การแนบ เลือก เลือกเปิด แล้ว เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • อัปโหลด และแนบเป็นไฟล์OneDrive

   • แนบเป็นสำเนา

  หมายเหตุ: ไอคอนและชื่อของรูปภาพแนบมาจะแสดงอยู่ด้านล่างชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

 3. เลือกส่ง ส่ง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพที่มีแบบอินไลน์ลงในเหตุการณ์ปฏิทิน
 1. เปิดปฏิทินของคุณ

 2. เลือกใหม่

 3. กรอกข้อมูลในฟอร์มรายละเอียด ปฏิทิน และในหน้าต่างข้อความ พิมพ์ข้อความของคุณ

 4. บนแถบเครื่องมือจัดรูปแบบในหน้าต่างข้อความ เลือกแทรกรูปภาพแบบอินไลน์ แทรกรูปภาพแบบอินไลน์

 5. ไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพคุณต้องการเพิ่มแบบอินไลน์ เลือกรูปภาพ แล้ว เลือกเปิด

  เคล็ดลับ: คุณสามารถปรับขนาดรูปภาพที่แทรก โฮเวอร์เหนือรูปภาพ คลิกขวา เลือกขนาด แล้ว เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ขนาดเล็ก

  • พอดี

  • ต้นฉบับ

 6. ในกล่องบุคคล เพิ่มบุคคลเพื่อสร้างรายการของผู้เข้าร่วมประชุม

 7. เลือกส่ง ส่ง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

  .

เมื่อต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบมาลงในเหตุการณ์ปฏิทิน
 1. เปิดปฏิทินของคุณ

 2. บนแถบนำทาง เลือก ปุ่มใหม่และลูกศรลง ลูกศรลง >เหตุการณ์ปฏิทิน

 3. กรอกข้อมูลในฟอร์มรายละเอียด ปฏิทิน และในหน้าต่างข้อความ พิมพ์ข้อความของคุณ

 4. บนแถบนำทางด้านบน เลือกแนบ แทรก

 5. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • OneDrive

   ไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพคุณต้องการแนบไปยังเหตุการณ์ปฏิทินของคุณ เลือกรูปภาพ เลือกถัดไป แล้ว เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • แนบเป็นไฟล์OneDrive

   • แนบเป็นสำเนา

  • คอมพิวเตอร์

   ค้นหารูปภาพคุณต้อง การแนบไว้ กับเหตุการณ์ปฏิทินของคุณ เลือก เลือกเปิด แล้ว เลือกแนบเป็นสำเนา

  หมายเหตุ: 

  สิ่งที่แนบมาจะแสดงในทันทีด้านบนของหน้าต่างข้อความ

 6. ในกล่องบุคคล เพิ่มบุคคลเพื่อสร้างรายการของผู้เข้าร่วมประชุม

 7. เลือกส่ง ส่ง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

เคล็ดลับสำหรับการจัดการสิ่งที่แนบมา

 • ไม่เปิด หรือส่งต่อสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลส่งนอกเสียจากว่าคุณเชื่อถือผู้ส่งและเนื้อหาโดยอัตโนมัติ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีทั่วไปสำหรับแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกการแสดงตัวอย่าง ถ้าพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการดูสิ่งที่แนบมาของคุณ

 • ถ้าคุณตอบกลับข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาจะไม่รวมอยู่ในข้อความตอบกลับ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ ส่งต่อข้อความการรวมสิ่งที่แนบมา

 • ชื่อไฟล์ความยาวของสิ่งที่แนบมาจะปรากฏในOutlook.com ย่อ Shortening ชื่อไม่มีผลกระทบต่อเนื้อหาของไฟล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×