แทรกรูปภาพโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน PowerPoint Online

PowerPoint Online ช่วยทำให้งานนำเสนอของคุณมีความน่าสนใจด้วยมัลติมีเดียต่างๆ เช่น กราฟิก เสียง และวิดีโอ คุณสามารถแทรกไฟล์สื่อได้ โดยการใช้คีย์ลัด

เมื่อต้องการใช้ PowerPoint Online คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ ถ้าคุณยังไม่มีบัญชี คุณสามารถ ลงทะเบียนบัญชี Microsoft

หมายเหตุ: 

 • หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ

 • PowerPoint Online เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ แป้นพิมพ์ลัดและการนำทางจึงอาจแตกต่างจากที่มีอยู่ใน PowerPoint 2016

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

เพิ่มรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

เพิ่มวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

เลือกรูปภาพที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณ

 1. เมื่อต้องการย้ายแถบเมนู ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบเมนู เลือกแท็บหน้าแรก” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “รายการแท็บหน้าแรก”)

 2. กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บ แทรก คุณจะได้ยิน “แท็บแทรก” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “รายการแท็บแทรก”) เมื่อต้องการเลือกแท็บ แทรก แล้วเปิดเมนูย่อยในแท็บ แทรก ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน “สไลด์ใหม่” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “รายการใหม่”)

 3. กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนผ่านรายการเมนูย่อย แล้วเลือก รูปภาพ คุณจะได้ยิน “ปุ่มรูปภาพ”

 4. กด Enter ซึ่งกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด จะเปิดขึ้น พร้อมโฟกัสในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ คุณจะได้ยิน “คำโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด ชื่อไฟล์” นำทางผ่านกล่องโต้ตอบตามที่คุณนำทางผ่านกล่องโต้ตอบการเลือกไฟล์ใดๆ ที่คล้ายกัน

 5. เมื่อต้องการวางรูปภาพที่เลือกลงในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือก เปิด โฟกัสจะอยู่ที่รูปภาพ และเมนู รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ จะเปิดขึ้น

เพิ่มรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณใช้คลิปอาร์ตและรูปภาพจาก Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

 1. เมื่อต้องการย้ายแถบเมนู ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบเมนู เลือกแท็บหน้าแรก” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “รายการแท็บหน้าแรก”)

 2. กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บ แทรก คุณจะได้ยิน “แท็บแทรก” (ในโปรแกรมผู้บรยาย คุณจะได้ยิน “รายการแท็บแทรก”

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ แทรก และเปิดเมนูย่อยในแท็บ แทรก ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน “สไลด์ใหม่” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “สไลด์ใหม่”

 4. กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนผ่านรายการเมนูย่อย แล้วเลือก รูปภาพออนไลน์ คุณจะได้ยิน “ปุ่มรูปภาพออนไลน์”

 5. กด Enter ซึ่งกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น พร้อมโฟกัสในเขตข้อมูล ค้นหาโดย Bing คุณจะได้ยิน “ค้นหาโดย Bing”

 6. พิมพ์คำค้นหาของคุณ แล้วกด Enter ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏขึ้น พร้อมโฟกัสที่รูปภาพรูปแรก คุณจะได้ยินชื่อของรูปภาพรูปแรก

 7. เลื่อนผ่านผลการค้นหารูปภาพ โดยใช้แป้นลูกศร คุณจะได้ยินชื่อของแต่ละไฟล์ที่เลือก เมื่อคุณหาภาพที่ต้องการใช้ได้แล้ว ให้กด Enter ซึ่งจะเป็นการเลือกและวางรูปภาพลงในงานนำเสนอของคุณ โฟกัสจะอยู่ที่รูปภาพ และเมนู รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ จะเปิดขึ้น

เพิ่มวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต

ค้นหาจากคอลเลกชันจำนวนมากใน Youtube เพื่อหาวิดีโอสำหรับงานนำเสนอของคุณ

 1. เมื่อต้องการย้ายแถบเมนู ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบเมนู เลือกแท็บหน้าแรก” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “รายการแท็บหน้าแรก”)

 2. กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บ แทรก คุณจะได้ยิน “แท็บแทรก” (ในโปรแกรมผู้บรยาย คุณจะได้ยิน “รายการแท็บแทรก”

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ แทรก และเปิดเมนูย่อยในแท็บ แทรก ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน “สไลด์ใหม่” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “สไลด์ใหม่”

 4. กดปุ่ม Tab ไปยังปุ่ม วิดีโอออนไลน์ คุณจะได้ยิน "วิดีโอออนไลน์" กด Enter ซึ่งกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลการค้นหา คุณจะได้ยิน “คำโต้ตอบ ค้นหาใน YouTube”

 5. พิมพ์คำค้นหาของคุณ แล้วกด Enter ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏขึ้น พร้อมโฟกัสที่รูปแรกในรายการผลลัพธ์ คุณจะได้ยิน “คำโต้ตอบ ตกลง ยกเลิก” จากนั้นโปรแกรมผู้บรรยายจะพูดชื่อของวิดีโอแรกในผลการค้นหา

 6. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนกทางผ่านผลการค้นหา โปรแกรมผู้บรรยายจะพูดชื่อของแต่ละวิดีโอที่เลือก เมื่อคุณหาวิดีโอที่ต้องการใช้ได้แล้ว ให้กด Enter ซึ่งจะเป็นการเลือกและวางวิดีโอลงในงานนำเสนอของคุณ โฟกัสจะอยู่ที่วิดีโอ และเมนู รูปแบบเครื่องมือการวาด จะเปิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างงานนำเสนอออนไลน์โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้คีย์ลัดเพื่อวนผ่านบานหน้าต่างงานใน PowerPoint Online

เพิ่มข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ PowerPoint Online โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

บันทึกงานนำเสนอของคุณโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

พิมพ์สไลด์โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน PowerPoint Online

คีย์ลัดใน PowerPoint Online

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×