แทรกรูปถ่าย เสียง หรือภาพยนตร์ลงในเอกสารของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้เบราว์เซอร์สื่อเพื่อค้นหารูปถ่าย เสียง และภาพยนตร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว แทรกคุณต้องลงในไฟล์ Word, PowerPoint, Excel หรือ Outlook ของคุณ

สื่อเบราว์เซอร์แสดงรูปถ่าย เสียง และภาพยนตร์ที่อยู่ของคุณ iPhoto, iTunes หรือไลบรารีของคุณควรรูปถ่าย

คุณสามารถค้นหา และแทรกรูปถ่ายจากโฟลเดอร์ของคุณควรรูปถ่ายหรือ iPhoto

 1. บนเมนูแทรก (หรือ บนเมนูมุมมอง ใน Outlook), คลิกรูปภาพ >รูปถ่ายเบราว์เซอร์

  คุณควรรูปถ่ายและ iPhoto ปรากฏถ้าคุณมีรูปถ่ายในโฟลเดอร์ของคุณควรรูปถ่ายหรือ iPhoto

 2. รูปถ่ายที่คุณต้องการค้นหา และลากลงในเอกสารของคุณ

คุณสามารถค้นหา และแทรกเพลงจาก iTunes

 1. บนเมนูแทรก (หรือ บนเมนูมุมมอง ใน Outlook), คลิกเสียง >เบราว์เซอร์เสียง

  iTunes ปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีเพลงในโฟลเดอร์ iTunes ของคุณ

 2. ไฟล์เสียงที่คุณต้องการค้นหา และลากลงในเอกสารของคุณ

คุณสามารถค้นหา และแทรกภาพยนตร์จาก iTunes และ Photo Booth

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแทรกวิดีโอ YouTube ได้

 1. บนเมนูแทรก (บนเมนูมุมมอง ใน Outlook), คลิกภาพยนตร์ (หรือคลิกวิดีโอ ใน PowerPoint) >ภาพยนตร์เบราว์เซอร์

  คุณควรรูปถ่าย และ iTunes ปรากฏถ้าคุณมีภาพยนตร์ในคุณควรรูปถ่ายหรือ iTunes โฟลเดอร์ของคุณ

 2. ไฟล์วิดีโอที่คุณต้องการค้นหา และลากลงในเอกสารของคุณ

Word

เบราว์เซอร์สื่อแสดงรูปถ่ายที่อยู่ในไลบรารี Photo Booth หรือ iPhoto ของคุณ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เบราว์เซอร์รูปถ่าย

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. บนเมนูป็อปอัพ คลิก iPhotoอัลบั้ม iPhoto หรือ Photo Booth

  Photo Booth และ iPhoto จะแสดงขึ้นถ้าคุณมีรูปถ่ายในโฟลเดอร์ Photo Booth หรือ iPhoto ของคุณ

 3. ลากรูปถ่ายที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

คุณสามารถค้นหา และแทรกเพลงจาก iTunes

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิกแท็บ เสียง แท็บ เสียง และบนเมนูป็อปอัพ คลิก iTunes หรือ รายการที่จะเล่น iTunes

  iTunes จะแสดงถ้าคุณมีเพลงในโฟลเดอร์ iTunes ของคุณ

 3. ลากเพลงที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

คุณสามารถค้นหา และแทรกภาพยนตร์จาก iTunes และ Photo Booth

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแทรกวิดีโอ YouTube ได้

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิกแท็บ ภาพยนตร์ แท็บ ภาพยนตร์ และบนเมนูป็อปอัพ คลิก iMovieภาพยนตร์Photo Booth หรือ iTunes

  Photo Booth และ iTunes จะแสดงขึ้นถ้าคุณมีรูปถ่ายในโฟลเดอร์ Photo Booth หรือ iTunes ของคุณ

 3. ลากภาพยนตร์ที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

PowerPoint

เบราว์เซอร์สื่อแสดงรูปถ่ายที่อยู่ในไลบรารี Photo Booth หรือ iPhoto ของคุณ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เบราว์เซอร์รูปถ่าย

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. บนเมนูป็อปอัพ คลิก iPhotoอัลบั้ม iPhoto หรือ Photo Booth

  Photo Booth และ iPhoto จะแสดงขึ้นถ้าคุณมีรูปถ่ายในโฟลเดอร์ Photo Booth หรือ iPhoto ของคุณ

 3. ลากรูปถ่ายที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

คุณสามารถค้นหา และแทรกเพลงจาก iTunes

 1. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกสื่อ แล้วคลิก เบราว์เซอร์เสียง

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. บนเมนูป็อปอัพ คลิก iTunes หรือ รายการที่จะเล่น iTunes

  iTunes จะแสดงถ้าคุณมีเพลงในโฟลเดอร์ iTunes ของคุณ

 3. ลากเพลงที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

คุณสามารถค้นหา และแทรกภาพยนตร์จาก iTunes และ Photo Booth

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแทรกวิดีโอ YouTube ได้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกสื่อ แล้วคลิก เบราว์เซอร์ภาพยนตร์

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. บนเมนูป็อปอัพ คลิก iMovieภาพยนตร์Photo Booth หรือ iTunes

  Photo Booth และ iTunes จะแสดงขึ้นถ้าคุณมีรูปถ่ายในโฟลเดอร์ Photo Booth หรือ iTunes ของคุณ

 3. ลากภาพยนตร์ที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

Excel

เบราว์เซอร์สื่อแสดงรูปถ่ายที่อยู่ในไลบรารี Photo Booth หรือ iPhoto ของคุณ

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิกแท็บ รูปถ่าย แท็บ รูปถ่าย แล้วจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ คลิก iPhotoอัลบั้ม iPhoto หรือ Photo Booth

  Photo Booth และ iPhoto จะแสดงขึ้นถ้าคุณมีรูปถ่ายในโฟลเดอร์ Photo Booth หรือ iPhoto ของคุณ

 3. ลากรูปถ่ายที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

คุณสามารถค้นหา และแทรกเพลงจาก iTunes

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิกแท็บ เสียง แท็บ เสียง และบนเมนูป็อปอัพ คลิก iTunes หรือ รายการที่จะเล่น iTunes

  iTunes จะแสดงถ้าคุณมีเพลงในโฟลเดอร์ iTunes ของคุณ

 3. ลากเพลงที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

คุณสามารถค้นหา และแทรกภาพยนตร์จาก iTunes และ Photo Booth

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแทรกวิดีโอ YouTube ได้

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิกแท็บ ภาพยนตร์ แท็บ ภาพยนตร์ และบนเมนูป็อปอัพ คลิก iMovieภาพยนตร์Photo Booth หรือ iTunes

  Photo Booth และ iTunes จะแสดงขึ้นถ้าคุณมีรูปถ่ายในโฟลเดอร์ Photo Booth หรือ iTunes ของคุณ

 3. ลากภาพยนตร์ที่คุณต้องการลงในเอกสารของคุณ

Outlook

คุณสามารถค้นหา และแทรกเพลงจาก iTunes

 1. บนเมนู มุมมอง คลิก เบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิกแท็บ เสียง แท็บ เสียง และบนเมนูป็อปอัพ คลิก iTunes หรือ รายการที่จะเล่น iTunes

  iTunes จะแสดงถ้าคุณมีเพลงในโฟลเดอร์ iTunes ของคุณ

 3. ลากเพลงที่คุณต้องการลงในข้อความอีเมลของคุณ

คุณสามารถค้นหา และแทรกภาพยนตร์จาก iTunes และ Photo Booth

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแทรกวิดีโอ YouTube ได้

 1. บนเมนู มุมมอง คลิก เบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิกแท็บ ภาพยนตร์ แท็บ ภาพยนตร์ และบนเมนูป็อปอัพ คลิก iMovieภาพยนตร์Photo Booth หรือ iTunes

  Photo Booth และ iTunes จะแสดงขึ้นถ้าคุณมีรูปถ่ายในโฟลเดอร์ Photo Booth หรือ iTunes ของคุณ

 3. ลากภาพยนตร์ที่คุณต้องการลงในข้อความอีเมลของคุณ

ดูเพิ่มเติม

แทรกสัญลักษณ์

เพิ่มหรือเปลี่ยนรูปร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×