แทรกปุ่ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

คุณสามารถแทรกปุ่ม บางครั้งเรียกว่าเป็นปุ่มคำสั่งหรือกดปุ่ม บนเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ผู้ใช้คลิกปุ่มเพื่อเริ่มการกระทำ immediate เช่นส่งฟอร์มไปไว้ในบริการเว็บ หรือทำแบบสอบถามฐานข้อมูล คุณสามารถเชื่อมโยงปุ่มกับกฎหรือโค้ดแบบกำหนดเองที่ทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม

In this article

เมื่อใดที่จะใช้ปุ่ม

แทรกปุ่ม

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดที่จะใช้ปุ่ม

ปุ่มต่างๆ เป็นตัวควบคุมที่หลากหลายซึ่งมีประโยชน์ในสถานการณ์สมมติต่างๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ปุ่มเมื่อคุณต้องการ

 • ส่งข้อมูลไปถึงแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถสลับไปยังมุมมองอื่นของฟอร์ม

 • ฟื้นฟูข้อมูลจากแหล่งข้อมูลรอง

 • ล้างข้อมูลที่สอบถามใดๆ จากฟอร์ม

 • คำนวณข้อมูลจากฟอร์ม

ถ้าคุณทราบวิธีเขียนโค้ด คุณสามารถใช้ปุ่มเพื่อทำการดำเนินการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ หรือทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนติดต่อผู้ใช้ในโหมดออกแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้โค้ดเพื่อลบแถวทั้งหมดโดยอัตโนมัติในตารางเสริมแถวเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม ลบทั้งหมด

ถ้าคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ คำสั่ง ส่ง บนเมนู แฟ้ม และปุ่มบนแถบเครื่องมือ ส่ง จะถูกเพิ่มลงในฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มักจะหาจุดส่งเหล่านี้ไม่พบ ดังนั้นคุณอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มปุ่ม ส่ง ลงในแม่แบบฟอร์ม ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะที่ฟอร์มของผู้ใช้จะปรากฏ

ปุ่ม ส่ง บนฟอร์ม

เมื่อคุณเพิ่มปุ่มส่งลงในแม่แบบฟอร์ม ตามค่าเริ่มต้นนั้น InfoPath จะแทรกปุ่มที่มีคำว่า "ปุ่ม" เป็นข้อความที่ปรากฏบนตัวควบคุม ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความและกำหนดการดำเนินการให้กับปุ่มดังกล่าวด้วยการใช้กฎ คุณจะต้องคลิกสองครั้งที่ปุ่ม และระบุตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของปุ่ม

ถ้าคุณต้องการให้ข้อความบนปุ่มเปลี่ยนแปลงตามค่าบนฟอร์ม คุณสามารถสร้างป้ายชื่อบนปุ่มแบบไดนามิกได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปุ่มที่มีป้ายชื่อ ส่งไปยัง ผู้จัดการ โดย ผู้จัดการ คือชื่อที่ผู้ใช้พิมพ์ในกล่องข้อความ ผู้จัดการ ส่วนอื่นบนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

แทรกปุ่ม

ขั้นตอนสำหรับการแทรกปุ่มจะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า หรือโดยยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงลักษณะที่ปุ่มจะปรากฏเมื่อถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ปุ่มที่เลือกในโหมดออกแบบ

ไม่เหมือนกับส่วนใหญ่ InfoPath ตัวควบคุมอื่น ๆ ปุ่มจะไม่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล นี่คือเนื่องจากจะใช้เพื่อเริ่มการกระทำ ไม่เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้

แทรกปุ่ม

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

 4. คลิกสองครั้งที่ไอคอนปุ่มที่ถูกแทรกลงในแม่แบบฟอร์ม

 5. คลิกแท็บ ทั่วไป

 6. ในรายการ การกระทำ ให้คลิกที่การกระทำที่คุณต้องการให้ปุ่มดำเนินการ

  การกระทำที่มีอยู่

  ดำเนินการส่ง และกฎและโค้ดแบบกำหนดเอง จะพร้อมใช้งานหมุนเสมอ ความพร้อมใช้งานของการดำเนินการปุ่มอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับว่าเทมเพลตฟอร์ถูกออกแบบและว่าเทมเพลตฟอร์มีการเชื่อมต่อข้อมูลที่แบบสอบถาม หรือส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ

  การกระทำ

  คำอธิบาย

  ส่ง

  การกระทำนี้เริ่มมาตรฐานส่งหน้าที่การใช้งานสำหรับฟอร์ม — นี้จะเหมือนกับผู้ใช้คลิกส่ง บนเมนูไฟล์ เมื่อต้องการเริ่มต้นเองส่งการดำเนินการ เลือกกฎและโค้ดแบบกำหนดเอง และสร้างกฎสำหรับการส่งข้อมูลนั้น

  กฎและโค้ดแบบกำหนดเอง

  การกระทำนี้เรียกใช้กฎอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อปุ่มถูกคลิกแล้ว หรือเรียกใช้โค้ดแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่ส่งข้อมูลจากฟอร์มเพื่อบริการเว็บ หรือส่งข้อมูลเป็นข้อความอีเมล ในการตอบสนองผู้ใช้คลิกปุ่มโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการกำหนดกฎ คลิกกฎ เมื่อต้องการกำหนดรหัส คลิกแก้ไขโค้ดฟอร์ม

  เรียกใช้แบบสอบถาม

  ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้แบบสอบถามฐานข้อมูลหรือบริการเว็บโดยยึดตามค่าที่ใส่ในเขตข้อมูลที่ใช้แบบสอบถามข้อมูล

  ระเบียนใหม่

  ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้ล้างค่าบนฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลใหม่

  ลบ และส่ง

  ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้ลบระเบียนจากฐานข้อมูลที่มีการส่งคืนในแบบสอบถาม

  รีเฟรช

  ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้รีเฟรชข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือบริการเว็บที่มีการส่งคืนในแบบสอบถาม

  ฟอร์มการปรับปรุง

  ในฟอร์มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกรอกในเว็บเบราว์เซอร์ การกระทำนี้ปรับปรุงข้อมูลฟอร์มในลักษณะที่ไม่มีค่าครั้งละ ตัวอย่างเช่น สมมติรวม กล่องที่เปลี่ยนแปลงตามค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมอื่น ๆ บนฟอร์ม เพื่อหลีกเลี่ยงการรีเฟรชฟอร์มทุกครั้งที่ค่าในตัวควบคุมเหล่านั้นเปลี่ยน คุณสามารถป้องกันไม่ให้ข้อมูลกำลังถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สำหรับตัวควบคุมที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นคุณสามารถเพิ่มปุ่มผลรวมของการอัปเด ตัวถัดจากผลรวม กล่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิผลรวมการรีเฟรชด้วยตนเอง ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอัปเดฟอร์ม จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้แสดง และกรอกฟอร์มในเบราว์เซอร์

 7. ในกล่อง ป้ายชื่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ข้อความแบบกำหนดเองบนปุ่ม ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดง

  • เมื่อต้องการใช้ค่าจากฟอร์มเป็นข้อความปุ่ม ให้คลิก แทรกสูตร รูปปุ่ม ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้คลิก แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม จากนั้นเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยในการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และแง่มุมอื่นๆ ของตัวควบคุมปุ่ม

 • ปุ่มต่างๆ จะดูดีที่สุดเมื่อป้ายชื่อมีความยาวไม่มากนัก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดของปุ่มหลายๆ ปุ่มพร้อมกัน ให้เลือกปุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงขนาด กดแป้น ALT+ENTER จากนั้นให้ทำการปรับตามความจำเป็นบนแท็บ ขนาด

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงขอบหรือสีของปุ่ม ให้เลือกปุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา จากนั้นทำการปรับตามความจำเป็น

 • คุณไม่สามารถเพิ่มรูปลงในปุ่มได้ในโหมดออกแบบ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถแก้ไขแฟ้มการตรวจสอบ (.xsf) ที่เชื่อมโยงกับแม่แบบฟอร์ม ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะแนะนำสำหรับตัวออกแบบฟอร์มขั้นสูงเท่านั้น

 • ถ้าคุณใช้ปุ่มเดียวกันในมุมมองมากกว่าหนึ่งมุมมอง ให้ลองวางปุ่มนี้ในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันในแต่ละมุมมอง และใช้ข้อความปุ่มเดียวกันเพื่อความสอดคล้องกัน

 • เพื่อให้ได้ลักษณะที่ปรากฏที่สวยงามยิ่งขึ้น ให้ลองจำกัดจำนวนของขนาดความกว้างต่างๆ ที่คุณใช้สำหรับปุ่มในแม่แบบฟอร์ม นอกจากนี้ ให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ปุ่มที่แคบ สั้น และสูง เนื่องจากขนาดปุ่มที่ไม่ได้มาตรฐานมักจะดูไม่เป็นมืออาชีพ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×