แทรกปุ่มแอคชันเมื่อต้องการเปลี่ยนภาพนิ่ง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การดำเนินการปุ่มวิธีใช้ที่คุณย้ายงานนำเสนอของคุณPowerPoint ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม หรือวางตัวชี้บนปุ่มเมื่อต้องการเปลี่ยนภาพนิ่ง

แทรกปุ่มแอคชันบนสไลด์ทุกภาพ

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่มุมมองต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแทรก คลิกรูปร่าง ชี้ไปที่ปุ่มการกระทำ นั้นแล้ว คลิกปุ่มแอคชันที่คุณต้องการ

  สกรีนช็อตแสดงบางอย่างของการเลือกที่พร้อมใช้งานบนเมนูรูปร่าง รวมถึงปุ่มการกระทำ
 3. ลากไปบนตำแหน่งที่ตั้งในภาพนิ่งที่คุณต้องการให้ปุ่มปรากฏ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของปุ่มการกระทำ ลากมุมจนกระทั่งปุ่มมีขนาดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเก็บปุ่มความกว้างและความสูงสัดส่วนเดียวกัน กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกระทำ เลือกวิธีเริ่มการดำเนินการ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าการดำเนินการกับแท็บคลิกเมาส์และเมาส์อยู่เหนือ แสดงสกรีนช็อตซึ่งมีตัวเลือกสำหรับการไม่มี ไฮเปอร์ลิงก์ไป เรียกใช้โปรแกรม เรียกใช้แมโคร การกระทำของวัตถุ เล่น เสียง และคลิกเน้น

  เมื่อต้องการเริ่มต้นการกระทำ

  คลิก

  เมื่อคุณคลิกปุ่มการกระทำ

  แท็บ คลิกเมาส์

  เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนปุ่มการกระทำ

  แท็บ เมาส์อยู่เหนือ

 5. คลิกการกระทำที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

  การดำเนินการ

  คำอธิบาย

  ไม่มี

  ยกเลิกการตั้งค่าการกระทำก่อนหน้า

  ไฮเปอร์ลิงก์ไป

  ข้ามไปอีกสไลด์ งานนำเสนอ URL ไฟล์ หรือสิ้นสุดงานนำเสนอ

  เรียกใช้โปรแกรม

  เรียกใช้โปรแกรมถูกเลือก จากเมนูแอปพลิเคชัน หรือ จากที่อยู่ URL

  เรียกใช้แมโคร

  เรียกใช้แมโครที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ หรือโหลด

  การกระทำของวัตถุ

  ลิงก์วัตถุเช่นเอกสารหรือสเปรดชีตในงานนำเสนอ

  เล่นเสียง

  เล่นเสียงที่เลือก

  คลิกเน้น

  เพิ่มการเน้น visual วัตถุที่เชื่อมโยงในงานนำเสนอ

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

เคล็ดลับ: วัตถุใด ๆ เช่นภาพตัดปะหรือข้อความอาจเป็นปุ่มแอคชัน เมื่อต้องการสร้างปุ่มแอคชัน เลือกวัตถุ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแทรก คลิกรูปร่าง ชี้ไปที่การตั้งค่าการกระทำ นั้นแล้ว เลือกแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกระทำ ทำการเลือกตามที่คุณต้องการสำหรับปุ่มการกระทำ

แทรกปุ่มแอคชันบนสไลด์เดียว

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มปุ่มการกระทำ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแทรก คลิกรูปร่าง ชี้ไปที่ปุ่มการกระทำ นั้นแล้ว คลิกปุ่มแอคชันที่คุณต้องการ

 3. ลากไปบนตำแหน่งที่ตั้งในภาพนิ่งที่คุณต้องการให้ปุ่มปรากฏ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของปุ่มการกระทำ ลากมุมจนกระทั่งปุ่มมีขนาดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเก็บปุ่มความกว้างและความสูงสัดส่วนเดียวกัน กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกระทำ เลือกวิธีเริ่มการดำเนินการ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเริ่มต้นการกระทำ

  คลิก

  เมื่อคุณคลิกปุ่มการกระทำ

  แท็บ คลิกเมาส์

  เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนปุ่มการกระทำ

  แท็บ เมาส์อยู่เหนือ

 5. คลิกการกระทำที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

  การดำเนินการ

  คำอธิบาย

  ไม่มี

  ยกเลิกการตั้งค่าการกระทำก่อนหน้า

  ไฮเปอร์ลิงก์ไป

  ข้ามไปอีกสไลด์ งานนำเสนอ URL ไฟล์ หรือสิ้นสุดงานนำเสนอ

  เรียกใช้โปรแกรม

  เรียกใช้โปรแกรมถูกเลือก จากเมนูแอปพลิเคชัน หรือ จากที่อยู่ URL

  เรียกใช้แมโคร

  เรียกใช้แมโครที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ หรือโหลด

  การกระทำของวัตถุ

  ลิงก์วัตถุเช่นเอกสารหรือสเปรดชีตในงานนำเสนอ

  เล่นเสียง

  เล่นเสียงที่เลือก

  คลิกเน้น

  เพิ่มการเน้น visual วัตถุที่เชื่อมโยงในงานนำเสนอ

เพิ่มเสียงลงในปุ่มแอคชัน

 1. บนสไลด์ เลือกปุ่มแอคชัน คลิกขวา แล้วเลือกตั้งค่าการดำเนิน การ

  หมายเหตุ: ถ้าปุ่มการกระทำนั้นอยู่บนสไลด์ทุกภาพ เลือกปุ่มแอคชันบนต้นแบบสไลด์

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกระทำ เลือกวิธีเริ่มการดำเนินการ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเริ่มต้นการกระทำ

  คลิก

  เมื่อคุณคลิกปุ่มการกระทำ

  แท็บ คลิกเมาส์

  เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนปุ่มการกระทำ

  แท็บ เมาส์อยู่เหนือ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเล่นเสียง จากนั้น เลือกเสียงที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ทดสอบและตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์

แทรกปุ่มแอคชันบนสไลด์ทุกภาพ

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้แทรก คลิกรูปร่าง ชี้ไปที่ปุ่มการกระทำ นั้นแล้ว คลิกปุ่มแอคชันที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 3. ลากไปบนตำแหน่งที่ตั้งในภาพนิ่งที่คุณต้องการให้ปุ่มปรากฏ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของปุ่มการกระทำ ลากมุมจนกระทั่งปุ่มมีขนาดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเก็บปุ่มความกว้างและความสูงสัดส่วนเดียวกัน กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกระทำ เลือกวิธีเริ่มการดำเนินการ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเริ่มต้นการกระทำ

  คลิก

  เมื่อคุณคลิกปุ่มการกระทำ

  แท็บ คลิกเมาส์

  เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนปุ่มการกระทำ

  แท็บ เมาส์อยู่เหนือ

 5. คลิกการกระทำที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

  การดำเนินการ

  คำอธิบาย

  ไม่มี

  ยกเลิกการตั้งค่าการกระทำก่อนหน้า

  ไฮเปอร์ลิงก์ไป

  ข้ามไปอีกสไลด์ งานนำเสนอ URL ไฟล์ หรือสิ้นสุดงานนำเสนอ

  เรียกใช้โปรแกรม

  เรียกใช้โปรแกรมถูกเลือก จากเมนูแอปพลิเคชัน หรือ จากที่อยู่ URL

  เรียกใช้แมโคร

  เรียกใช้แมโครที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ หรือโหลด

  การกระทำของวัตถุ

  ลิงก์วัตถุเช่นเอกสารหรือสเปรดชีตในงานนำเสนอ

  เล่นเสียง

  เล่นเสียงที่เลือก

  คลิกเน้น

  เพิ่มการเน้น visual วัตถุที่เชื่อมโยงในงานนำเสนอ

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

เคล็ดลับ: วัตถุใด ๆ เช่นภาพตัดปะหรือข้อความอาจเป็นปุ่มแอคชัน เมื่อต้องการสร้างปุ่มแอคชัน เลือกวัตถุ บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าการดำเนินการ

แทรกปุ่มแอคชันบนสไลด์เดียว

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มปุ่มการกระทำ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้แทรก คลิกรูปร่าง ชี้ไปที่ปุ่มการกระทำ นั้นแล้ว คลิกปุ่มแอคชันที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 3. ลากไปบนตำแหน่งที่ตั้งในภาพนิ่งที่คุณต้องการให้ปุ่มปรากฏ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของปุ่มการกระทำ ลากมุมจนกระทั่งปุ่มมีขนาดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเก็บปุ่มความกว้างและความสูงสัดส่วนเดียวกัน กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกระทำ เลือกวิธีเริ่มการดำเนินการ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเริ่มต้นการกระทำ

  คลิก

  เมื่อคุณคลิกปุ่มการกระทำ

  แท็บ คลิกเมาส์

  เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนปุ่มการกระทำ

  แท็บ เมาส์อยู่เหนือ

 5. คลิกการกระทำที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

  การดำเนินการ

  คำอธิบาย

  ไม่มี

  ยกเลิกการตั้งค่าการกระทำก่อนหน้า

  ไฮเปอร์ลิงก์ไป

  ข้ามไปอีกสไลด์ งานนำเสนอ URL ไฟล์ หรือสิ้นสุดงานนำเสนอ

  เรียกใช้โปรแกรม

  เรียกใช้โปรแกรมถูกเลือก จากเมนูแอปพลิเคชัน หรือ จากที่อยู่ URL

  เรียกใช้แมโคร

  เรียกใช้แมโครที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ หรือโหลด

  การกระทำของวัตถุ

  ลิงก์วัตถุเช่นเอกสารหรือสเปรดชีตในงานนำเสนอ

  เล่นเสียง

  เล่นเสียงที่เลือก

  คลิกเน้น

  เพิ่มการเน้น visual วัตถุที่เชื่อมโยงในงานนำเสนอ

เพิ่มเสียงลงในปุ่มแอคชัน

 1. บนสไลด์ เลือกปุ่มแอคชัน

  หมายเหตุ: ถ้าปุ่มการกระทำนั้นอยู่บนสไลด์ทุกภาพ เลือกปุ่มแอคชันบนต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน ตั้งค่า คลิก การตั้งค่าการกระทำ

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม ตั้งค่า

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกระทำ เลือกวิธีเริ่มการดำเนินการ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเริ่มต้นการกระทำ

  คลิก

  เมื่อคุณคลิกปุ่มการกระทำ

  แท็บ คลิกเมาส์

  เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนปุ่มการกระทำ

  แท็บ เมาส์อยู่เหนือ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเล่นเสียง จากนั้น เลือกเสียงที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

เปิดแอปพลิเคชันจากภายในงานนำเสนอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×