แทรกตารางใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเห็นจัดระเบียบข้อมูลในบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถแทรก และจัดรูปแบบตารางใน OneNote สำหรับ Windows 10

ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตารางปรากฏขึ้น

  2. คลิกแทรก >ตาราง แล้วย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือเส้นตารางจนกว่าคุณเน้นจำนวนคอลัมน์ และแถวที่คุณต้องการ

    แทรกตารางคำสั่งแสดงเส้นตารางที่เลือก
  3. ในขณะที่มีเลือกส่วนใดก็ได้ของตาราง คลิกแท็บตาราง ที่ปรากฏบน ribbon เมื่อต้องการใช้คำสั่งเพิ่มเติมของตาราง เช่นการแทรก หรือลบแถวหรือคอลัมน์ การนำการแรเงาเซลล์ และการเรียงลำดับเนื้อหาของเซลล์ในตารางของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณลบแถวหรือคอลัมน์ในตารางของคุณที่คุณไม่ได้ตั้งใจ เพื่อกำจัด เลือกยกเลิก ปุ่ม เลิกทำ ใน OneNote ในมุมบนขวาของหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ หรือกด Ctrl + Z บนคีย์บอร์ดของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×