แทรกตารางในสิ่งพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการแทรกตารางพื้นฐานอย่างรวดเร็ว ให้คลิก แทรก > ตาราง แล้วย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือเส้นตารางจนกว่าคุณจะเน้นจำนวนของคอลัมน์และแถวตามที่คุณต้องการ

เลือกคอลัมน์และแถว

คลิกและตารางปรากฏในสิ่งพิมพ์ของคุณ ถ้าคุณจำเป็นต้องทำการปรับปรุง คุณสามารถใช้เมนูคลิกขวาเพื่อเพิ่ม หรือลบแถวในตารางหรือคอลัมน์

เมื่อคุณคลิกในตาราง เครื่องมือตาราง จะปรากฏขึ้น

แท็บเครื่องมือตาราง

ใช้เครื่องมือตาราง เพื่อเลือกสีที่แตกต่างกัน สไตล์ตารางเพิ่มเส้นขอบตารางหรือเอาเส้นขอบออกจากตาราง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแทรกตารางที่ มีมากกว่า 10 คอลัมน์และ 8 แถว คลิกแทรก >ตาราง >แทรกตาราง และชุดแล้วจำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบสร้างตาราง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×