แทรกตัวใช้เลือกวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวใช้เลือกวันที่คือตัวควบคุมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใส่วันที่ในฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกปฏิทินแบบผุดขึ้นขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวใช้เลือกวันที่เพื่อเก็บรวบรวมวันเกิดจากบุคคลบนฟอร์มการประกันภัยได้ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ตัวใช้เลือกวันที่เพื่อแสดงวันที่ที่ตั้งไว้ เช่น วันที่ปัจจุบัน

In this article

ใช้ตัวใช้เลือกวันที่ได้เมื่อใด

ประสบการณ์ของผู้ใช้

การพิจารณาความเข้ากันได้

แทรกตัวใช้เลือกวันที่

แสดงวันที่ปัจจุบันในตัวใช้เลือกวันที่

แสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในตัวใช้เลือกวันที่

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้ตัวใช้เลือกวันที่ได้เมื่อใด

ใช้ตัวใช้เลือกวันที่เมื่อคุณต้องการที่จะ

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถใส่วันที่ของตัวเลือกบนฟอร์มของผู้ใช้เองได้ เช่น วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นของโครงการใดโครงการหนึ่ง

 • ใช้ฟังก์ชันวันนี้ และตอนนี้ เมื่อต้องการแสดงวันของวันนี้และเวลาบนฟอร์ม

 • แสดงวันที่จากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น วันที่ใบแจ้งหนี้และวันที่ส่งสินค้าจากฐานข้อมูลใบสั่งซื้อของลูกค้าได้

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ตัวใช้เลือกวันที่ถูกใช้บนแม่แบบฟอร์มการร้องขอการเดินทางเพื่อเก็บรวบรวมวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบิน

วันที่ออกเดินทางถูกใส่ในตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่บนฟอร์ม

คุณสามารถกำหนดตัวใช้เลือกวันที่เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณเองได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์ม แล้วเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุวันที่เริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีที่วันที่จะแสดงบนฟอร์มได้

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

ตัวใช้เลือกวันที่จะคล้ายกันกับกล่องข้อความ เว้นแต่ว่าไอคอนปฏิทินขนาดเล็กจะปรากฏทางด้านขวาของตัวกล่อง เมื่อต้องการเปิดปฏิทินแบบผุดขึ้น ให้ผู้ใช้คลิกไอคอนปฏิทิน เมื่อปฏิทินปรากฏ ผู้ใช้สามารถคลิกวันที่ที่ผู้ใช้ต้องการบนปฏิทินได้หรือใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเลื่อนเดือน ถ้าผู้ใช้ต้องการแทรกวันที่ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม วันนี้ ที่ด้านล่างของปฏิทิน

ปฏิทินแบบป็อปอัพ

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

แม้ว่าตัวใช้เลือกวันที่จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบรว์เซอร์ แต่ให้ตระหนักถึงข้อจำกัดต่อไปนี้

 • ตัวใช้เลือกวันที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์เฉพาะในเบราว์เซอร์ของ Windows Internet Explorer เท่านั้น ส่วนในเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ ตัวใช้เลือกวันที่จะปรากฏเป็นกล่องข้อความ แม้ว่าตัวเลือกการจัดรูปแบบวันที่จะได้รับการสนับสนุนในกล่องข้อความก็ตาม

 • ข้อความตัวแทนเป็นข้อความที่ปรากฏขึ้นภายในตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม ตัวอย่างของข้อความตัวแทนเป็น "คลิกที่นี่ และพิมพ์" แม้ว่าคุณสามารถออกจากตัวแทนข้อความการตั้งค่าสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ข้อความนั้นไม่ปรากฏในเว็บเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

แทรกตัวใช้เลือกวันที่

กระบวนการสำหรับการแทรกตัวใช้เลือกวันที่จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่าอันใหม่หรือกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณโดยใช้ฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงลักษณะของตัวใช้เลือกวันที่ที่ถูกเลือกใน โหมดออกแบบ

ตัวใช้เลือกวันที่ที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวเลือกวันที่วันที่ออก แบบฟอร์มถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลdepartureDate ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวใช้เลือกวันที่บนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

แทรกตัวใช้เลือกวันที่บนแม่แบบฟอร์มเปล่าอันใหม่

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ตัวใช้เลือกวันที่

 4. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้ตัวควบคุม ให้พิมพ์ข้อความไว้เหนือหรือไว้ทางซ้ายของตัวควบคุม ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

 5. เมื่อต้องการระบุวิธีแสดงวันที่บนฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งที่ตัวใช้เลือกวันที่ที่ถูกแทรกบนแม่แบบฟอร์ม

 6. คลิกแท็บ ข้อมูล แล้วคลิก รูปแบบ

 7. ในรายการ แสดงวันที่ในรูปแบบนี้ ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบวันที่ ให้คลิกรูปแบบการแสดงผลที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของวันที่ได้ก็ต่อเมื่อชนิดข้อมูลเป็นข้อความ วันที่ หรือวันที่และเวลา

แทรกตัวใช้เลือกวันที่บนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถเพิ่มตัวใช้เลือกวันที่ โดยการลากเขตข้อมูลตัวใช้เลือกวันที่จากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกตัวใช้เลือกวันที่โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ตัวใช้เลือกวันที่

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลตัวใช้เลือกวันที่ ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บข้อมูลตัวใช้เลือกวันที่ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. InfoPath ใช้ชื่อของเขตข้อมูลหรือกลุ่มเป็นป้ายชื่อของตัวควบคุม ถ้าจำเป็น เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อ

 6. เมื่อต้องการระบุวิธีแสดงวันที่บนฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งที่ตัวใช้เลือกวันที่ที่ถูกแทรกบนแม่แบบฟอร์ม

 7. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก รูปแบบ

 8. ในกล่องรายการ แสดงวันที่ในรูปแบบนี้ ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบวันที่ ให้คลิกรูปแบบการแสดงผลที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของวันที่ได้ก็ต่อเมื่อชนิดข้อมูลเป็นข้อความ วันที่ หรือวันที่และเวลา

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล เพื่อแทรกตัวควบคุมได้ด้วย ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกกับตัวใช้เลือกวันที่ แล้วคลิก ตัวใช้เลือกวันที่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

แสดงวันที่ปัจจุบันในตัวใช้เลือกวันที่

เมื่อต้องการแทรกวันที่ปัจจุบันบนฟอร์มโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มนั้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน today กับตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ได้

 1. แทรกตัวใช้เลือกวันที่บนแม่แบบฟอร์ม

 2. คลิกสองครั้งที่ตัวใช้เลือกวันที่ที่คุณแทรกบนแม่แบบฟอร์ม

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้ ค่าเริ่มต้น ให้คลิก แทรกสูตร รูปปุ่ม .

 5. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน

 6. ในรายการ ประเภท ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน ให้คลิก วันที่และเวลา

 7. ในรายการ ฟังก์ชัน ให้คลิก today แล้วคลิก ตกลง สองครั้งเพื่อส่งกลับไปยังกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวใช้เลือกวันที่

  ให้สังเกตว่า today() จะปรากฏในกล่อง ค่า

 8. ภายใต้ ค่าเริ่มต้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงค่านี้เมื่อผลลัพธ์ของสูตรถูกคำนวณใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ วันที่จะไม่ถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ วิธีนี้เหมาะกับสถานการณ์ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นวันที่เมื่อมีการสร้างฟอร์มขึ้นมา คุณสามารถปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมายถูกเลือกไว้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุณมีเขตข้อมูล ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ หรือ เปิดล่าสุดเมื่อ ซึ่งคุณต้องการให้วันที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการเปิดฟอร์มขึ้นมา

 9. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังแม่แบบฟอร์ม

 10. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 11. ตรวจสอบว่าวันที่ที่ปรากฏในตัวใช้เลือกวันที่มีลักษณะตามที่คุณต้องการให้ปรากฏ ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่หรือเวลาได้ด้วยการคลิกปุ่ม จัดรูปแบบ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของตัวใช้เลือกวันที่

ด้านบนของหน้า

แสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในตัวใช้เลือกวันที่

เมื่อต้องการแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันบนฟอร์มโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน now กับตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ได้

 1. แทรกตัวใช้เลือกวันที่บนแม่แบบฟอร์ม

 2. คลิกสองครั้งที่ตัวใช้เลือกวันที่ที่คุณแทรกบนแม่แบบฟอร์ม

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ในกล่อง ชนิดข้อมูล ให้คลิก วันที่และเวลา (dateTime)

 5. คลิก รูปแบบ

 6. ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบวันที่และเวลา ในรายการ แสดงเวลาในรูปแบบนี้ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นให้คลิก ตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของตัวใช้เลือกวันที่ ภายใต้ ค่าเริ่มต้น ให้คลิก แทรกสูตร รูปปุ่ม

 8. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน

 9. ในรายการ ประเภท ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน ให้คลิก วันที่และเวลา

 10. ในรายการ ฟังก์ชัน ให้คลิก now แล้วคลิก ตกลง สองครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวใช้เลือกวันที่

  โปรดสังเกตว่า now() จะปรากฏในกล่อง ค่า

 11. ภายใต้ ค่าเริ่มต้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงค่านี้เมื่อผลลัพธ์ของสูตรถูกคำนวณใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ วันที่จะไม่ถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ วิธีนี้เหมาะกับสถานการณ์ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นวันที่เมื่อมีการสร้างฟอร์มขึ้นมา คุณสามารถปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมายถูกเลือกไว้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุณมีเขตข้อมูล ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ หรือ เปิดล่าสุดเมื่อ ซึ่งคุณต้องการให้วันที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการเปิดฟอร์มขึ้นมา

 12. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังแม่แบบฟอร์ม

 13. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 14. ตรวจสอบว่าวันที่ที่ปรากฏในตัวใช้เลือกวันที่มีลักษณะตามที่คุณต้องการให้ปรากฏ ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่หรือเวลาได้ด้วยการคลิกปุ่ม จัดรูปแบบ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของตัวใช้เลือกวันที่

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่นๆ ของตัวใช้เลือกวันที่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดของตัวใช้เลือกวันที่หลายตัวในครั้งเดียว ให้เลือกตัวใช้เลือกวันที่ที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก คุณสมบัติ จากนั้นบนแท็บ ขนาด ให้ทำการปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นขอบหรือสีของตัวใช้เลือกวันที่ ให้เลือกตัวใช้เลือกวันที่ บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา จากนั้นทำการปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการ

 • เมื่อต้องการกำหนดข้อความที่จะปรากฏในตัวใช้เลือกวันที่เอง ให้ใช้กล่อง แบบอักษร และ ขนาดแบบอักษร บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแบบอักษรและขนาดแบบอักษรสำหรับตัวใช้เลือกวันที่ทั้งหมดบนแม่แบบฟอร์มของคุณในครั้งเดียว ให้คลิกขวาตัวใช้เลือกวันที่ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก นำแบบอักษรไปใช้กับตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ทั้งหมด บนเมนูทางลัด

 • เมื่อต้องการดูว่าลักษณะตัวใช้เลือกวันที่ของคุณที่มีข้อความจริงอยู่ด้วยนั้นจะเป็นเช่นใด ให้คลิก ข้อมูลตัวอย่าง บนเมนู มุมมอง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรู้ได้ว่าลักษณะของฟอร์มจะเป็นอย่างไรเมื่อผู้ใช้ได้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มแล้ว

 • ในบางครั้ง ข้อความภายในตัวใช้เลือกวันที่และป้ายชื่อทางด้านซ้ายของตัวใช้เลือกวันที่อาจปรากฏอยู่นอกแนวที่จัดวางไว้เล็กน้อย เมื่อต้องการจัดแนวตัวใช้เลือกวันที่ใหม่อย่างรวดเร็ว ให้คลิกสองครั้งที่ตัวใช้เลือกวันที่ คลิก จัดแนว บนแท็บ ขนาด แล้วคลิก นำไปใช้ ถ้าป้ายชื่อและตัวใช้เลือกวันที่อยู่ในเซลล์ต่างกันในเค้าโครงตาราง ให้คลิกขวาเซลล์ที่มีป้ายชื่ออยู่ คลิก คุณสมบัติตาราง บนเมนูทางลัด แล้วคลิก กึ่งกลาง ภายใต้ การจัดแนวตามแนวตั้ง บนแท็บ เซลล์

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงวันที่ ให้คลิกสองครั้งที่ตัวใช้เลือกวันที่ คลิกแท็บ ข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม รูปแบบ ให้เลือกรูปแบบการแสดงผลในกล่องโต้ตอบ รูปแบบวันที่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×