แทรกตัวแบ่งหน้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Word แทรกตัวแบ่งหน้าที่ส่วนท้ายของแต่ละหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างเอกสาร คุณสามารถเพิ่มตัวแบ่งหน้าอื่น ๆ ในเอกสารของคุณด้วยตนเอง (เสมอคุณสามารถลบตัวแบ่งหน้าที่คุณได้เพิ่ม แต่คุณไม่สามารถเอาออกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ Word เพิ่มที่ส่วนท้ายของแต่ละหน้าโดยอัตโนมัติ) ยัง คุณสามารถตั้งค่ากฎสำหรับ Word เพื่อให้ตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติจะถูกวางไว้ที่คุณต้องการ ซึ่งจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังทำงานในเอกสารยาว

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่

 2. คลิก แทรก > ตัวแบ่งหน้า

  ตัวเลือก ตัวแบ่งหน้า ถูกเน้นบนแท็บ แทรก

เมื่อต้องการดูว่าคุณเพิ่มตัวแบ่งหน้าไว้ที่ใด ให้คลิก หน้าแรก และในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

ไอคอน แสดง/ซ่อน ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

ตัวแบ่งหน้ามีลักษณะดังนี้

ตัวแบ่งหน้า

ปรับเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติแบ่งหน้าในตำแหน่งที่ผิดพลาด เช่น ระหว่างบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตัวแบ่งหน้าสำหรับย่อหน้าที่เลือกได้

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการใช้การตั้งค่า

 2. คลิกเค้าโครง นั้นแล้ว คลิกลูกศรในกลุ่มย่อหน้า

  ลูกศรสำหรับเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ถูกเน้นบนแท็บ เค้าโครง

 3. ในกล่อง ย่อหน้า ให้คลิก บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

  เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้

  • ควบคุมบรรทัดค้างท้าย/ต้นย่อหน้า จะกำหนดให้ย่อหน้าต้องมีอย่างน้อยสองบรรทัดที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

  • ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน จะป้องกันการแบ่งระหว่างย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน

  • ทำให้ทุกบรรทัดเข้าด้วยกัน ป้องกันไม่ให้ตัวแบ่งหน้าอยู่กลางย่อหน้า

  • แทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า จะเพิ่มตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้าที่ระบุ

เริ่มหน้าใหม่

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่

 2. คลิก แทรก > ตัวแบ่งหน้า

  วิธีการแทรกตัวแบ่งหน้า

ถ้าต้องการดูว่าคุณได้เพิ่มตัวแบ่งหน้าไว้ที่ใด ให้เปิดใช้งานอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา (การจัดรูปแบบ) โดยคลิก หน้าแรก > ย่อหน้า > แสดง/ซ่อน

ปุ่ม แสดง/ซ่อน

ตัวแบ่งหน้ามีลักษณะดังนี้:

ตัวแบ่งหน้า

การเพิ่มตัวแบ่งหน้าหลายตัวลงในเอกสารขนาดยาว ให้ทำด้วยความรอบคอบ

ถ้าคุณจะเพิ่มตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองลงในเอกสารที่ยาวหลายๆ หน้า คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าเหล่านั้นในภายหลัง เมื่อคุณแก้ไขเอกสาร คุณอาจพบว่าตัวแบ่งหน้าเหล่านั้นอยู่กลางย่อหน้า หรืออยู่ระหว่างย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน

หรือคุณอาจมีเพียงบรรทัดเดียวในย่อหน้าที่ส่วนบนสุดของหน้า (เรียกว่า "บรรทัดค้างท้าย") หรือบรรทัดเดียวของย่อหน้าทั้งหมดที่ส่วนท้ายของหน้า (ต้นย่อหน้า)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัวแบ่งหน้าที่ไม่ต้องการเหล่านี้ โดยตั้งค่าบอกให้ Word ทราบตำแหน่งที่จะให้มีการแบ่งหน้าหรือไม่แบ่งหน้า

การป้องกันไม่ให้เกิดตัวแบ่งหน้าที่ไม่ต้องการ   

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจะนำมาตั้งค่า

 2. คลิก เค้าโครงหน้า แล้วคลิกลูกศรในกลุ่ม ย่อหน้า เพื่อเปิดกล่อง ย่อหน้า

  วิธีได้รับตัวเลือกย่อหน้าทั้งหมด

 3. คลิกที่แท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

  ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

  เมื่อต้องการวางบรรทัดของย่อหน้าอย่างน้อยสองบรรทัดที่ส่วนบนหรือส่วนล่างของหน้า    ให้คลิกกล่องควบคุม ค้างท้าย/ค้างต้น

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิดบรรทัดค้างท้ายหรือต้นย่อหน้าอยู่ตลอดเวลา ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้มีการแบ่งย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน    ให้คลิกกล่อง ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ตัวแบ่งหน้าอยู่กลางย่อหน้า    ให้คลิกกล่อง ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน

  เมื่อต้องการเพิ่มตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้าที่กำหนด    ให้คลิกกล่อง แทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

แทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หน้า ให้คลิก ตัวแบ่งหน้า

  ควบคุมตำแหน่งที่ Word วางตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

  ถ้าคุณแทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองในเอกสารที่มีความยาวมากกว่าหลายหน้า คุณอาจต้องเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าเหล่านั้นเมื่อคุณแก้ไขเอกสาร เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาในการเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเพื่อควบคุมตำแหน่งที่ Word วางตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

ป้องกันไม่ให้ตัวแบ่งหน้าอยู่กลางย่อหน้า   

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้แบ่งออกเป็นสองหน้า

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน

ป้องกันไม่ให้แบ่งหน้าระหว่างย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกันบนหน้าเดียว

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน

ระบุตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

 1. คลิกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ต่อจากตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแบ่งหน้าก่อน

วางบรรทัดของย่อหน้าอย่างน้อยสองบรรทัดที่ส่วนบนหรือส่วนล่างของหน้า

เอกสารที่มีลักษณะแบบมืออาชีพจะไม่สิ้นสุดหน้าด้วยบรรทัดเดียวของย่อหน้าใหม่ หรือเริ่มต้นหน้าด้วยบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าจากหน้าก่อนหน้า บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าด้วยตัวเองที่ด้านบนของหน้าเรียกว่าบรรทัดค้างท้าย บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าด้วยตัวเองที่ด้านล่างของหน้าเรียกว่าต้นย่อหน้า

ป้องกันไม่ให้แบ่งหน้าในแถวตาราง

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการป้องกันบรรทัดค้างท้ายและต้นย่อหน้า

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ควบคุมบรรทัดค้างท้าย/ต้นย่อหน้า

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้เปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

 1. คลิกแถวในตารางที่คุณไม่ต้องการแบ่ง เลือกทั้งตารางถ้าคุณไม่ต้องการให้ตารางแบ่งหน้า

  หมายเหตุ: ตารางที่มีขนาดใหญ่กว่าหน้าต้องแบ่งหน้า

 2. บนแท็บ เครื่องมือตาราง ให้คลิก เค้าโครง

  แท็บ เค้าโครง ของ เครื่องมือตาราง

 3. ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก คุณสมบัติ

  Ribbon ของ Office 14

 4. คลิกแท็บ แถว และล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้แบ่งแถวข้ามหน้า

คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าที่ Word แทรกโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถลบตัวแบ่งหน้าใด ๆ ที่คุณแทรกด้วยตนเอง

ลบตัวแบ่งหน้า   

 1. คลิก แบบร่าง

  ปุ่มแบบร่าง

 2. เลือกตัวแบ่งหน้าโดยการคลิกในระยะขอบถัดจากเส้นประ

  ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองในเอกสาร

 3. กด DELETE

แทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่

  รูป Ribbon ของ Word

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หน้า ให้คลิก ตัวแบ่งหน้า

ป้องกันไม่ให้ตัวแบ่งหน้าอยู่กลางย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้แบ่งออกเป็นสองหน้า

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน

  ป้องกันไม่ให้แบ่งหน้าระหว่างย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกันบนหน้าเดียว

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน

ระบุตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

 1. คลิกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ต่อจากตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแบ่งหน้าก่อน

เอกสารที่มีลักษณะแบบมืออาชีพจะไม่สิ้นสุดหน้าด้วยบรรทัดเดียวของย่อหน้าใหม่ หรือเริ่มต้นหน้าด้วยบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าจากหน้าก่อนหน้า บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าด้วยตัวเองที่ด้านบนของหน้าเรียกว่าบรรทัดค้างท้าย บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าด้วยตัวเองที่ด้านล่างของหน้าเรียกว่าต้นย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการป้องกันบรรทัดค้างท้ายและต้นย่อหน้า

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ควบคุมบรรทัดค้างท้าย/ต้นย่อหน้า

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้เปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

ป้องกันไม่ให้แบ่งหน้าในแถวตาราง

 1. คลิกแถวในตารางที่คุณไม่ต้องการแบ่ง เลือกทั้งตารางถ้าคุณไม่ต้องการให้ตารางแบ่งหน้า

  หมายเหตุ: ตารางที่มีขนาดใหญ่กว่าหน้าต้องแบ่งหน้า

 2. บนแท็บ เครื่องมือตาราง ให้คลิก เค้าโครง

  รูป Ribbon

 3. ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon

 4. คลิกแท็บ แถว และล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้แบ่งแถวข้ามหน้า

เพิ่มตัวแบ่งหน้าที่ใดก็ได้ในเอกสารของคุณด้วยตนเอง:

 1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ใน มุมมองการแก้ไข ให้คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online

  แก้ไขใน Word Online

 2. วางเคอร์เซอร์ของคุณบริเวณตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่

 3. เลือก แทรก > ตัวแบ่งหน้า

  ปุ่ม ตัวแบ่งหน้า ใน Word Web App

ขณะที่อยู่ใน มุมมองการแก้ไข้ ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้:

ตัวแบ่งหน้าใน Word Online

คุณจะไม่เห็นสิ่งนี้ใน มุมมองการอ่าน ใน มุมมองการอ่าน ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองจะแสดงเป็นช่องว่างระหว่างหน้าเหมือนกับตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งหน้าอย่างรวดเร็วโดยใช้คีย์บอร์ดของคุณ ให้พิมพ์ Ctrl+Enter

ดูเพิ่มเติม

ตัวแบ่งบรรทัดและหน้า

แทรกตัวแบ่งส่วน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×