แทรกตัวแบ่งคอลัมน์

ถ้าคุณจัดรูปแบบเอกสารของคุณเป็นคอลัมน์ (เช่น จดหมายข่าว) คุณรู้ว่าข้อความของคุณจะเลื่อนจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถแทรกตัวแบ่งคอลัมน์ของคุณเองได้ถ้าต้องการ ซึ่งทำให้คุณควบคุมการจัดรูปแบบเอกสารของคุณได้มากยิ่งขึ้น

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในจุดที่คุณต้องการแบ่งคอลัมน์

  2. คลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตัวแบ่ง เมนูที่มีตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ให้คลิก คอลัมน์

    แทรกตัวแบ่งคอลัมน์

  3. ตัวแบ่งคอลัมน์จะถูกแทรก คลิก หน้าแรก > แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า เพื่อดูตัวแบ่ง

    ปุ่ม แสดง/ซ่อน

    การเลือกตัวแบ่งคอลัมน์ที่มี "แสดงการจัดรูปแบบ" เปิดอยู่

เคล็ดลับ: แป้นพิมพ์ลัด Ctrl+Shift+Enter สามารถแทรกตัวแบ่งคอลัมน์ตรงที่ที่คุณวางเคอร์เซอร์ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบตัวแบ่งคอลัมน์ที่คุณแทรกได้อีกด้วย

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×