แทรกตัวแบ่งคอลัมน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณจัดรูปแบบเอกสาร ด้วยคอลัมน์ (เช่นในเค้าโครงบางอย่างของจดหมายข่าว), ข้อความจะโดยอัตโนมัติไหลจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกกล่อง คุณสามารถแทรกตัวแบ่งคอลัมน์ของคุณเองสำหรับการควบคุมรูปแบบของเอกสารเพิ่มเติม

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในจุดที่คุณต้องการแบ่งคอลัมน์

  2. คลิก เค้าโครง > ตัวแบ่ง เมนูที่มีตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ให้คลิก คอลัมน์

    ตัวเลือก คอลัมน์ ถูกเน้นบนเมนู ตัวแบ่ง

  3. ตัวแบ่งคอลัมน์จะถูกแทรก คลิก หน้าแรก > แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า เพื่อดูตัวแบ่ง

    ไอคอน แสดง/ซ่อน ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

    การเลือกตัวแบ่งคอลัมน์ที่มี "แสดงการจัดรูปแบบ" เปิดอยู่

เคล็ดลับ: คีย์ลัด Ctrl+Shift+Enter สามารถแทรกตัวแบ่งคอลัมน์ตรงที่ที่คุณวางเคอร์เซอร์ได้เช่นกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×