ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แทรกตัวจับเวลาบนหน้าจอ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มและทำให้ตัวจับเวลาบนหน้าจอหรือแถบความคืบหน้าเคลื่อนไหวได้เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใส่แบบทดสอบแบบจับเวลาที่ส่วนท้ายของการฝึกอบรมที่มีการแสดงการนับถอยหลัง คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint เพื่อสร้างตัวจับเวลาชนิดต่างๆ มากมาย

ถ้าคุณต้องการให้ตัวจับเวลาแสดงเวลาที่คุณพูดเพื่อให้อยู่ในขีดจำกัดเวลาที่จัดสรรไว้ ให้ดู ดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณขณะนำเสนอสไลด์ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาตัวจับเวลา เช่นตัวจับเวลา stopwatch ชนิดอื่น ๆ ที่Office Store

สร้างตัวจับเวลานับถอยหลัง

ตัวจับเวลานี้ใช้ลำดับภาพเคลื่อนไหวที่เรียบง่าย แต่มีความสวยงาม ซึ่งจะแสดงการนับถอยหลังทีละหนึ่งวินาทีตั้งแต่ 5 ถึง 1

 1. เริ่มต้นโดยการสร้างกล่องข้อความห้ากล่องที่หมายเลข 5 ถึง 1 เราจะทำให้สิ่งเหล่านี้หายไปที่ละหนึ่งรายการ ในทุกๆ หนึ่งวินาที

  กล่อง นับถอยหลัง

  เคล็ดลับ: สร้างกล่องตามลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุดเพื่อให้ง่ายต่อการทำให้เคลื่อนไหวตามลำดับ

 2. เมื่อต้องการสร้างกล่องข้อความ บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ และวาดกล่องข้อความบนสไลด์ของคุณ เพิ่มหมายเลขนั้น คุณสามารถคัดลอก และวาง การทำซ้ำแล้ว แก้ไขกล่องใหม่

 3. คลิกภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้าของข้อความที่มีหมายเลข

 4. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง คลิกเพิ่มภาพเคลื่อนไหว นั้นไปลงออก ที่นี่ คุณสามารถเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ เช่นหายไป

  บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว คุณมีตัวเลือกการเคลื่อนไหวมากมาย
 5. เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้า 4, 3, 2, 1 ที่เหลือตามลำดับ และนำภาพเคลื่อนไหวออกเดียวกัน หายไป ไปใช้กับแต่ละรายการ ทีละรายการ

 6. คลิกภาพเคลื่อนไหว >บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว เพื่อแสดงบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ใส่หมายเลขของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจทำให้สับสนเล็กน้อยเนื่องจาก PowerPoint คือบัญชีสำหรับวัตถุอื่น ๆ บนสไลด์ ดูที่หมายเลขทางด้านขวา ซึ่งแสดงข้อความในสี่เหลี่ยม

  คลิก ภาพเคลื่อนไหว จากนั้นบานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหว จะแสดงบานหน้าต่างการเคลื่อนไหว ตัวเลขทางด้านขวาของเครื่องหมายจุดคู่แสดงตัวเลขในสี่เหลี่ยม
 7. คุณต้องการให้เริ่มเฉพาะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแรกที่มีหมายเลข 5 เท่านั้นเมื่อคลิก และคุณต้องการให้ปรากฎอยู่บนหน้าจอหนึ่งวินาทีก่อนที่จะหายไป คุณต้องการให้กล่องอื่นๆ รอหนึ่งวินาทีก่อนที่จะหายไปโดยอัตโนมัติ ทีละกล่อง

  เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้า 5 และภาพเคลื่อนไหว >กำหนดเวลา จัดกลุ่ม ให้ปล่อยการตั้งค่าเริ่ม: บน และระยะเวลา: .01 แต่ตั้งค่าหน่วงเวลา ให้01.00 วินาทีหนึ่ง

  ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้ตั้งค่าเป็น เริ่มเมื่อคลิก
 8. ในตอนนี้ ใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เหลือทีละหนึ่งรายการ ตั้งแต่ 4 ถึง 1 อีกครั้ง ในกลุ่มการกำหนดเวลา ให้ตั้งค่ารายละเอียด การกำหนดเวลา เป็น: เริ่ม: หลังจากเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าระยะเวลา: อัตโนมัติ และ หน่วงเวลา: 01:00

  ในกลุ่มการกำหนดเวลา คุณสามารถตั้งค่ารายละเอียดการกำหนดเวลาได้
 9. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ลองใช้โดยการไปที่ โหมดการนำเสนอสไลด์ แล้วเล่น ตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน คลิกเพื่อเริ่มการนับถอยหลัง!

เคล็ดลับ: 

 • คุณสามารถแสดงตัวอย่างของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใดก็ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มแสดงตัวอย่าง คลิกแสดงตัวอย่าง

 • หลังจากเริ่มต้น คุณอาจต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหว เช่นกล่องข้อความที่อ่านเสร็จสิ้นแล้ว! เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แทรกกล่องข้อความ เลือก ไปยังภาพเคลื่อนไหว >ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง >เข้า >ปรากฏ แล้ว ในกลุ่มกำหนดเวลา ตั้งค่าเริ่มต้น เป็นหลังก่อนหน้านี้ การตั้งค่าระยะเวลา เป็นอัตโนมัติ และตั้งค่าหน่วงเวลา เป็น00.00 โปรดสังเกตว่ากล่องข้อความนี้ยังปรากฏในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: คุณสามารถทำให้รูปร่างเคลื่อนไหวเพื่อปรากฎขึ้นหรือหายไปได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวเข้าและออกต่างๆ ใน PowerPoint คุณสามารถใช้ช่วงเวลาใดก็ได้ แต่เป็นความคิดที่ดีที่จะตั้งการหน่วงเวลาเดียวกันสำหรับแต่ละวัตถุในลำดับ

หลังจากที่นับถอยหลัง คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวให้อ่านคำว่า “Finished!” ได้

ด้านบนของหน้า

วิธีการสร้างตัวจับเวลาของแถบความคืบหน้า

วิธีที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งคือการเพิ่มตัวจับเวลานับถอยหลังเพื่อจำลองการปรากฎของแถบความคืบหน้า

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปร่าง และเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  คุณสามารถเลือกรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า ในส่วน รูปร่าง ของกลุ่ม ภาพ ประกอบ ได้
 2. บนสไลด์ ให้คลิกที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการให้แถบความคืบหน้าปรากฎขึ้น แล้ววาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขอบติดกับเส้นขอบด้านซ้ายของสไลด์

  แถบความคืบหน้า
 3. คุณสามารถสีแถบ ตามที่คุณต้องการ คลิกขวาแถบ และเลือกรูปร่าง >ตัวเลือกรูปร่าง >สีเติม >เติมแบบทึบ

  แถบความคืบหน้าที่มีสีน้ำเงิน
 4. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว เลือกลอยเข้า

 5. คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้วเลือก จากด้านซ้าย

 6. ในกลุ่มกำหนดเวลา ตั้งค่าระยะเวลา เป็นจำนวนวินาทีที่คุณต้องแถบความคืบหน้าของการเรียกใช้ ตัวอย่างเช่น 30 วินาที สำหรับเริ่มต้น เลือกบน

  นี่คือลักษณะของการตั้งค่าของคุณ:

  การตั้งค่าสำหรับเอฟเฟ็กต์พิเศษของแถบความคืบหน้า

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ลองใช้โดยการไปที่ โหมดการนำเสนอสไลด์ แล้วเล่น ตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน คลิกเพื่อเริ่มตัวจับเวลา แถบความคืบหน้าควรปรากฎทางด้านซ้ายของหน้าจอเป็นเวลา 30 วินาทีแล้วหยุด

ดูเพิ่มเติม

ทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาภาพระหว่างสไลด์

ตั้งเวลาและความเร็วของการเปลี่ยน

รูปภาพที่มีการเคลื่อนไหว ปะ ข้อความ และวัตถุอื่น ๆ

ทดสอบการกำหนดเวลาสำหรับการนำเสนอสไลด์

ใช้ต้นแบบสไลด์เมื่อต้องการนำเสนอแบบกำหนดเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×