แทรกตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้แท็บเล็ตพีซีสามารถวาดหรือเขียนที่ด้านบนของรูปภาพหรือในช่องว่างบนฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกบนแม่แบบฟอร์มของคุณได้

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้ตัวควบคุมรูปภาพเป็นหมึก

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แทรกตัวควบคุมรูปภาพเป็นหมึก

เคล็ดลับเค้าโครง

เวลาที่ใช้ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก

ใช้ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกเมื่อคุณต้องการเพื่อ

 • ให้เขตข้อมูลที่กำหนดบนฟอร์มแก่ผู้ใช้แท็บเล็ตพีซี ที่พวกเขาสามารถเขียนหรือวาดได้ การกระทำนี้สามารถเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถวาดเขียนบางอย่างที่ซับซ้อนหรือทางเทคนิค เช่น สูตรทางคณิตศาสตร์หรือไดอะแกรมของกระบวนการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

 • เก็บหมึกของผู้ใช้เป็นเส้นขีด  กล่าวคือ เป็นข้อมูลไบนารีที่เข้ารหัสในแฟ้มฟอร์ม (.xml) ของผู้ใช้ ด้วยการสำรองหมึกไว้ คุณสามารถให้ผู้ใช้แก้ไขหมึกได้อีกในภายหลัง นอกจากนี้ เนื่องด้วยข้อมูลที่เข้ารหัสถูกเก็บเป็นรูป GIF ที่ถูกต้อง หมึกสามารถถูกตั้งจุดประสงค์ใหม่ในฐานข้อมูลหรือสภาพแวดล้อมอื่น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกถูกใช้เพื่อรวบรวมแบบร่างของอุบัติเหตูทางรถยนต์บนแม่แบบฟอร์มสำหรับการเคลมประกัน

ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกสำหรับการรวบรวมภาพร่างจากผู้ใช้

เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกในแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะแทรกตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกเปล่าตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถวาดหรือเขียนตัวควบคุมนี้ในตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกเปล่าเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ทั้งนี้โดยขึ้นกับความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพในพื้นหลังของตัวควบคุมนี้ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถวาดบนด้านบนของรูปภาพได้โดยตรงด้วยปากกาแท็บเล็ตของพวกเขา ตัวอย่างเช่น บนแม่แบบฟอร์มสำหรับการเคลมประกัน ผู้เจรจาตกลงประกันภัยสามารถวงกลมพื้นที่ของความเสียหายบนรูปภาพของรถยนต์ได้

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ตัวควบคุมรูปภาพเป็นหมึกจะไม่วิธีการรักษาความปลอดภัยของการรวบรวม และเก็บลายเซ็นของผู้ใช้ ถ้าคุณต้องการเก็บรวบรวม และเก็บลายเซ็นจากผู้ใช้ เราขอแนะนำให้ คุณใช้ลายเซ็นดิจิทัลทำเช่นนั้นได้

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะรวมถึงตัวควบคุมที่คล้ายกับตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก แต่ใช้สำหรับจุดประสงค์ที่ต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวใดทำงานดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

ตัวควบคุมรูปภาพ    ตัวควบคุมรูปภาพมีลักษณะและทำงานเหมือนตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมรูปภาพจะอนุญาตให้ผู้ใช้แทรกรูปดิจิทัลในฟอร์ม ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างการวาดด้วยปากกาแท็บเล็ตในตัวควบคุมรูปภาพ ทั้งตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกและตัวควบคุมรูปภาพจะเก็บข้อมูลที่เข้ารหัสแบบฐาน 64 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับการเก็บและการแสดงข้อมูล XML แบบไบนารี

กล่องข้อความแบบ Rich    ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มประกอบด้วยตัวควบคุมกล่องข้อความ rich text และตัวควบคุมกล่องข้อความ rich text เหล่านั้นสนับสนุนช่วงทั้งหมดของตัวเลือกการจัดรูปแบบ rich text แท็บเล็ตพีซีผู้ใช้สามารถแตะแทรกรูปวาดด้วยหมึกและการเขียน รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือหมึก เมื่อต้องการแทรกรูปวาด และเขียนส่วนภายในเขตข้อมูลเหล่านั้นด้วยหมึก ส่วนการเขียน และรูปวาดด้วยหมึกเป็นพื้นที่ที่เฉพาะที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มเนื้อหาด้วยลายมือ หรือวาด ตัวอย่าง พวกเขาสามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้อย่างรวดเร็วร่างแนวคิด หรือจดบันทึกแบบตกใจ ถ้าคุณไม่ระบุมิฉะนั้น InfoPath จะบันทึกรูปวาดของผู้ใช้หรือเขียนด้วยลายมือเป็นหมึกเมื่อบันทึกฟอร์มเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ผู้ใช้จะเห็นกล่องเปล่าที่พวกเขาสามารถวาดหรือเขียน โดยทั่วไป คุณใช้ข้อความป้ายชื่อเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ว่าพวกเขาทำอะไรได้บ้างภายในตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก

ถ้าคุณแทรกรูปภาพเริ่มต้นภายในตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก ผู้ใช้จะเห็นรูปภาพบนพื้นที่ฟอร์มเมื่อพวกเขาเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ พวกเขาสามารถใช้ปากกาแท็บเล็ตเพื่อวาดหรือเขียนบนรูปภาพได้

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกเพื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกจะไม่พร้อมให้ใช้งานได้ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม เพราะตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกไม่สามารถถูกแสดงได้ในเว็บเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

แทรกตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก

กระบวนการสำหรับการแทรกตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่ หรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกเปล่าเมื่อ ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกที่เลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ตัวควบคุมรูปภาพหมึกถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวควบคุมรูปแบบร่างของฉากบังเอิญ บนเทมเพลตฟอร์ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลaccidentSketch ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

การแทรกตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกบนแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก รูปภาพแบบหมึก

  ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกที่ว่างจะถูกแทรกลงบนแม่แบบฟอร์ม

 4. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลังที่ผู้ใช้สามารถวาดที่ด้านบนได้โดยตรงด้วยปากกาแท็บเล็ต ให้ทำดังนี้

  1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก

  2. คลิกแท็บ ข้อมูล

  3. ภายใต้ การผูกข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้รูปภาพพื้นหลัง

  4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้ตัวควบคุม ให้พิมพ์ข้อความไว้เหนือหรือไว้ทางซ้ายของตัวควบคุม ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

การแทรกตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกตัวควบคุมรูปภาพหมึก ด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกตัวควบคุมรูปภาพหมึกจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก รูปภาพแบบหมึก

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลรูปภาพแบบหมึก ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บข้อมูลตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก แล้วคลิก ตกลง

  ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกที่ว่างจะถูกแทรกลงบนแม่แบบฟอร์ม

 5. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลังที่ผู้ใช้สามารถวาดที่ด้านบนได้โดยตรงด้วยปากกาแท็บเล็ต ให้ทำดังนี้

  1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก

  2. คลิกแท็บ ข้อมูล

  3. ภายใต้ การผูกข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้รูปภาพพื้นหลัง

  4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้ตัวควบคุม ให้พิมพ์ข้อความไว้เหนือหรือไว้ทางซ้ายของตัวควบคุม ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่นของตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก

 • การใช้เค้าโครงตารางเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมเป็นสิ่งที่เหมาะสมเสมอ โดยไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานกับตัวควบคุมชนิดใด

 • ถ้าคุณคาดว่าผู้ใช้วาดรูปภาพขนาดใหญ่ ดังนั้นให้เปลี่ยนขนาดของตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก

 • การแทรกตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกภายในขอบเขตการเลื่อนสามารถเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ขอบเขตแบบคงที่บนแม่แบบฟอร์มของคุณที่จะเลื่อนเพื่อให้เข้ากับรูปวาดหรือรูปถ่ายขนาดใหญ่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกหลายตัวในครั้งเดียว ให้เลือกตัวควบคุมที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยน กด ALT+ENTER คลิกแท็บ ขนาด แล้วในกล่อง ความกว้าง ให้พิมพ์ตัวเลขใหม่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก ให้เลือกเส้นขอบหรือสีบนแม่แบบฟอร์ม, บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วทำการปรับที่จำเป็น

 • คุณไม่สามารถพิมพ์ข้อความภายในตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้สำหรับผู้ใช้ของคุณ เช่น "วงกลมพื้นที่ความเสียหายของรถยนต์" เพื่มป้ายชื่อในตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×