แทรกข้อความโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Word คุณสามารถแทรกข้อความที่ มีตัวใดตัวหนึ่งบล็อกของข้อความที่จัดโดยอัตโนมัติจากแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติของคุณ หรือกับคำ วลี หรือประโยค คำนั้นจนเสร็จโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณได้พิมพ์อักขระเพียงไม่กี่ตัว

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติ เช่นอัตโนมัติจัดรูปแบบของเครื่องหมายยัติภังค์ และเส้นประ เศษส่วน ไฮเปอร์ลิงก์ เครื่องหมายอัญประกาศ และหัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลข ดูกำหนดค่า หรือปิดข้อความอัตโนมัติที่จัดรูปแบบ (จัดรูปแบบอัตโนมัติ).

รายการข้อความอัตโนมัติจะถูกเก็บเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูป เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้ใช้กล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกข้อความที่ต้องการเพิ่มลงในแกลเลอรีของรายการข้อความอัตโนมัติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ คลิก ส่วนประกอบด่วน แล้วชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ จากนั้นคลิก บันทึกส่วนที่เลือกลงในแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

 3. กรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ค่าเริ่มต้นส่วนใหญ่นั้นจะใช้ได้ แต่การรวมถึงชื่อและคำอธิบายที่ไม่ซ้ำกันทำให้ ข้อความอัตโนมัติ ใช้งานได้ง่ายขึ้น

  กล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

  • ชื่อ    พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแบบเอกสารสำเร็จรูปข้อความอัตโนมัติ

  • แกลเลอรี    เลือกแกลเลอรี ข้อความอัตโนมัติ

  • ประเภท    เลือกประเภท ทั่วไป หรือสร้างประเภทใหม่

  • คำอธิบาย    พิมพ์คำอธิบายแบบเอกสารสำเร็จรูป

  • บันทึกใน    คลิกชื่อแม่แบบจากรายการแบบหล่นลง ตัวอย่างเช่น คลิก ปกติ

   แม่แบบจะต้องเปิดอยู่จึงจะแสดงในรายการแบบหล่นลงของชื่อแม่แบบ

  • ตัวเลือก    ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

   • เลือก แทรกเนื้อหาในหน้า เพื่อวางแบบเอกสารสำเร็จรูปบนหน้าที่แยกต่างหาก ให้ออกจากส่วนเนื้อหาที่เหลือของคุณด้วยตัวแบ่งหน้า

   • เลือก แทรกเนื้อหาลงในย่อหน้า เพื่อแทรกเนื้อหาลงในย่อหน้าที่แยกต่างหาก แม้ว่าเคอร์เซอร์ของผู้ใช้จะอยู่ตรงกลางย่อหน้าก็ตาม

   • เลือก แทรกเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น สำหรับเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

 1. บนแท็บ แทรก คลิก ส่วนประกอบด่วน แล้วชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ

 2. คลิกรายการที่ต้องการเพิ่ม

ด้วยการเพิ่มรายการข้อความในกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดค่า Word ให้โดยอัตโนมัติใน word วลี หรือประโยคหลังจากที่คุณได้พิมพ์อักขระเพียงไม่กี่ตัว

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้แทรกอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก การพิสูจน์อักษร

 5. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นคลิกแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกเอาไว้

 7. ภายใต้ แทนที่ ให้พิมพ์อักขระที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอัตโนมัติของคุณ ข้อความที่คุณเลือกในเอกสารควรปรากฏภายใต้ ด้วย

รายการ การแก้ไขอัตโนมัติ เป็นข้อมูลส่วนกลางสำหรับโปรแกรม Office ต่างๆ ที่สนับสนุนฟีเจอร์นี้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเพิ่มหรือลบคำจากรายการในโปรแกรมหนึ่ง โปรแกรม Office อื่นๆ จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

หมายเหตุ: รายการการแก้ไขอัตโนมัติใน Word จะถูกจำกัดโดยประมาณ 64000 รายการทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เมื่อคุณพิมพ์ลงในเอกสารของคุณ ข้อความในคอลัมน์ด้านซ้ายของรายการการแก้ไขอัตโนมัติ ภายใต้แทน จะถูกแทนที่ ด้วยข้อความในคอลัมน์ด้านขวา ภายใต้ด้วย โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่าหรือปิดการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ (การจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

เลือกตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ การสะกด และสัญลักษณ์

 1. บนแท็บ แทรก คลิก ส่วนประกอบด่วน แล้วชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ

 2. คลิกรายการที่ต้องการเพิ่ม

ใน Word 2010 รายการข้อความอัตโนมัติถูกเก็บเป็นสำเร็จ เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ใช้กล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงในแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติของรายการ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ คลิก ส่วนประกอบด่วน แล้วชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ จากนั้นคลิก บันทึกส่วนที่เลือกลงในแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

 3. กรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่:

  • ชื่อ    พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแบบเอกสารสำเร็จรูปข้อความอัตโนมัติ

  • แกลเลอรี    เลือกแกลเลอรี ข้อความอัตโนมัติ

  • ประเภท    เลือกประเภท ทั่วไป หรือสร้างประเภทใหม่

  • คำอธิบาย    พิมพ์คำอธิบายแบบเอกสารสำเร็จรูป

  • บันทึกใน    คลิกชื่อแม่แบบจากรายการแบบหล่นลง ตัวอย่างเช่น คลิก ปกติ

   แม่แบบจะต้องเปิดอยู่จึงจะแสดงในรายการแบบหล่นลงของชื่อแม่แบบ

  • ตัวเลือก    ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

   • เลือก แทรกเนื้อหาในหน้า เพื่อวางแบบเอกสารสำเร็จรูปลงในหน้าที่แยกต่างหากโดยมีตัวแบ่งหน้าอยู่ก่อนและหลังแบบเอกสารสำเร็จรูปที่แทรกนั้น

   • เลือก แทรกเนื้อหาลงในย่อหน้า เพื่อแทรกเนื้อหาลงในย่อหน้าที่แยกต่างหาก แม้ว่าเคอร์เซอร์ของผู้ใช้จะอยู่ตรงกลางย่อหน้าก็ตาม

   • เลือก แทรกเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น สำหรับเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณใช้รายการข้อความอัตโนมัติใน Microsoft Office Word 2003 ด้วยตนเองสามารถโยกย้ายลงใน Word 2010 เหล่านั้นได้อีกด้วย รายการข้อความอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นใน Word 2007 จะถูกโยกย้ายโดยอัตโนมัติ

 1. เรียกดูไฟล์ Normal11.dot โดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7    เปิด Windows Explorer และเรียกดูเพื่อ C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ AppData ใน Windows Explorer คลิกจัดระเบียบ คลิกตัวเลือกการค้นหาโฟลเดอร์และ คลิกแท็บมุมมอง และคลิกแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อน ไว้ จากนั้นปิด และเปิด Windows Explorer

 3. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista    เปิด Windows Explorer และเรียกดูเพื่อ C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ AppData ใน Windows Explorer คลิกจัดระเบียบ คลิกตัวเลือกการค้นหาโฟลเดอร์และ คลิกแท็บมุมมอง และคลิกแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อน ไว้ จากนั้นปิด และเปิด Windows Explorer

 4. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP    เปิด Windows Explorer และ C:\Documents and Settings\user name\Application อื่นแล้ว เรียกดู

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ข้อมูลของแอปพลิเคชันใน Windows Explorer คลิกเครื่องมือเมนูคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์ คลิกแท็บมุมมอง คลิ กแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์ จากนั้นปิด และเปิด Windows Explorer

 5. คลิกขวา Normal11.dot แล้ว คลิ กเปิด

 6. คลิกแท็บ ไฟล์

 7. คลิก บันทึกเป็น

 8. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เรียกดูไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง:

 9. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 10. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 11. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP    C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องสร้างโฟลเดอร์เริ่มต้น ด้วยการคลิกโฟลเดอร์ใหม่

 12. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ข้อความอัตโนมัติ

 13. ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกที่เทมเพลต

 14. คลิก บันทึก

  ถ้าได้รับพร้อมท์ คลิกตกลง

 15. ออกจาก Word

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการเพิ่มรายการข้อความที่จะถูกแทรกอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ชุดอักขระที่ระบุ คุณจำเป็นต้องใช้กล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บแฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นคลิกแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ

 5. เลือกกล่องโต้ตอบ แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้ ถ้ายังไม่มีการเลือกเอาไว้

 6. ภายใต้ แทนที่ ให้พิมพ์อักขระที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอัตโนมัติของคุณ

ข้อความที่คุณเลือกในเอกสารควรจะปรากฏขึ้นใน ด้วย

หมายเหตุ: รายการการแก้ไขอัตโนมัติใน Word จะถูกจำกัดโดยประมาณ 64000 รายการทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ในMicrosoft Office Word 2007 คุณสามารถเพิ่มรายการข้อความอัตโนมัติในแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

หรือ ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์อักขระสองสาม คุณเพิ่มรายการข้อความในกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความอัตโนมัติจากแกลเลอรี ที่คุณต้องการเพิ่มแกลเลอรีนั้นลงในแถบเครื่องมือด่วน หลังจากที่คุณเพิ่มแมโครนั้น คุณสามารถสร้างรายการใหม่ และคุณสามารถย้ายรายการของคุณจาก Word 2003 ลงในแกลเลอรี

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก กำหนดเอง

 3. ในรายการภายใต้เลือกคำสั่งจาก คลิกคำสั่งทั้งหมด

 4. เลื่อนไปตามรายการของคำสั่งจนกว่าคุณเห็นข้อความอัตโนมัติ

 5. คลิกข้อความอัตโนมัติ แล้ว คลิ กเพิ่ม

ปุ่มข้อความอัตโนมัติ ขณะนี้ปรากฏในแถบเครื่องมือด่วน คลิกข้อความอัตโนมัติเพื่อเลือกจากรายการในแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงในแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติของรายการ

 2. ในแถบเครื่องมือด่วน คลิกข้อความอัตโนมัติ แล้ว คลิ กบันทึกส่วนที่เลือกลงแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

 3. กรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่:

  • ชื่อ     พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแบบเอกสารสำเร็จรูป

  • แกลเลอรี     เลือกแกลเลอรีที่คุณต้องการให้แสดงแบบเอกสารสำเร็จ

  • ประเภท     เลือกประเภท เช่น ทั่วไป หรือ มีอยู่แล้วภายใน หรือสร้างประเภทใหม่

  • คำอธิบาย     พิมพ์คำอธิบายสำหรับแบบเอกสารสำเร็จรูป

  • บันทึกใน     คลิกชื่อเทมเพลตจากรายการดรอปดาวน์

  • เทมเพลตจะต้องเปิดอยู่จึงจะแสดงในรายการดรอปดาวน์ของชื่อเทมเพลต

  • ตัวเลือก     ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

   • เลือก แทรกเนื้อหาในหน้า เพื่อวางแบบเอกสารสำเร็จรูปลงในหน้าที่แยกต่างหากโดยมีตัวแบ่งหน้าอยู่ก่อนและหลังแบบเอกสารสำเร็จรูปที่แทรกนั้น

   • เลือก แทรกเนื้อหาลงในย่อหน้า เพื่อแทรกเนื้อหาลงในย่อหน้าที่แยกต่างหาก แม้ว่าเคอร์เซอร์ของผู้ใช้จะอยู่ตรงกลางย่อหน้าก็ตาม

   • เลือก แทรกเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น สำหรับเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตัวจัดระเบียบสำเร็จ ในการสร้าง และจัดการข้อความอัตโนมัติรายการ ดูส่วนประกอบด่วนใช้และข้อความอัตโนมัติใน Word

ถ้าคุณใช้รายการข้อความอัตโนมัติใน Microsoft Office Word 2003 ด้วยตนเองสามารถโยกย้ายลงใน Word 2007 เหล่านั้นได้อีกด้วย

 1. คัดลอกไฟล์ Normal11.dot ไปยังโฟลเดอร์เอกสารสำเร็จรูป โดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista     เปิด Windows Explorer แล้ว คัดลอกเทมเพล Normal11.dot จาก C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates ไป C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Document สำเร็จ

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP     เปิด Windows Explorer แล้ว คัดลอกเทมเพล Normal11.dot จาก C:\Documents and Settings\user name\Application อื่นเพื่อ C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Document สำเร็จ

 2. ใน Office Word 2007 เปิดเทมเพล Normal11.dot

 3. บันทึกไฟล์เป็น AutoText.dotx

  เมื่อได้รับพร้อมท์ คลิกContinue

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแปลง

เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ตกลง

อัปเกรดไฟล์เป็นรูปแบบไฟล์ใหม่

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน แล้ว คลิ กตัวจัดระเบียบเอกสารสำเร็จรูป

 2. ในตัวจัดระเบียบสำเร็จ เลือกรายการข้อความอัตโนมัติ คลิกแก้ไขคุณสมบัติ จากนั้นในแกลเลอรีที่เหมาะสมในรายการแกลเลอรี

 3. ในรายการบันทึกใน คลิกNormal.dotm นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. ทำซ้ำสำหรับแต่ละรายการข้อความอัตโนมัติที่คุณต้องการใช้ใน Office Word 2007

เมื่อต้องการเพิ่มรายการข้อความที่จะถูกแทรกอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ชุดอักขระที่ระบุ คุณจำเป็นต้องใช้กล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 1. ใน Word 2007 ของคุณ เอกสาร เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มโดยอัตโนมัติ

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ

 5. เลือกกล่องโต้ตอบ แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้ ถ้ายังไม่มีการเลือกเอาไว้

 6. ภายใต้ แทนที่ ให้พิมพ์อักขระที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอัตโนมัติของคุณ

  ข้อความที่คุณเลือกในเอกสารควรจะปรากฏขึ้นใน ด้วย

หมายเหตุ: รายการการแก้ไขอัตโนมัติใน Word จะถูกจำกัดโดยประมาณ 64000 รายการทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×