แทรกข้อความโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Word คุณสามารถแทรกข้อความโดยอัตโนมัติด้วยการบล็อกข้อความซองจากแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติของคุณหรือด้วยคำวลีหรือประโยคที่ Word จะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณได้พิมพ์อักขระเพียงไม่กี่อักขระ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติเช่นการจัดรูปแบบอัตโนมัติของยัติภังค์และเส้นประเศษส่วนการเชื่อมโยงหลายมิติเครื่องหมายอัญประกาศและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขให้ดูที่กำหนดค่าหรือปิดการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ (การจัดรูปแบบอัตโนมัติ).

รายการข้อความอัตโนมัติจะถูกจัดเก็บเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูป เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ให้ใช้กล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

 1. ในเอกสารของคุณให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงในแกลเลอรีของรายการข้อความอัตโนมัติของคุณ

 2. บนแท็บแทรกในกลุ่มข้อความให้คลิกส่วนประกอบด่วนชี้ไปที่ข้อความอัตโนมัติแล้วคลิกบันทึกส่วนที่เลือกลงในแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

 3. กรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ค่าเริ่มต้นส่วนใหญ่จะดีแต่รวมถึงชื่อและคำอธิบายที่ไม่ซ้ำกันทำให้ข้อความอัตโนมัติใช้งานได้ง่ายขึ้น

  กล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

  • ชื่อ    พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการสร้างข้อความอัตโนมัติ

  • ภาพ    เลือกแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

  • ประเภท    เลือกประเภททั่วไปหรือสร้างประเภทใหม่

  • คำอธิบาย    พิมพ์คำอธิบายของแบบเอกสารสำเร็จรูป

  • บันทึกใน    คลิกชื่อของเทมเพลตในรายการดรอปดาวน์ ตัวอย่างเช่นคลิกปกติ

   เทมเพลตจะต้องเปิดอยู่จึงจะแสดงในรายการดรอปดาวน์ของชื่อเทมเพลต

  • ตัวเลือก    ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

   • เลือกแทรกเนื้อหาในหน้าของตัวเองเพื่อวางแบบเอกสารสำเร็จรูปในหน้าที่แยกต่างหากตั้งค่าจากส่วนที่เหลือของเนื้อหาของคุณด้วยตัวแบ่งหน้า

   • เลือก แทรกเนื้อหาลงในย่อหน้า เพื่อแทรกเนื้อหาลงในย่อหน้าที่แยกต่างหาก แม้ว่าเคอร์เซอร์ของผู้ใช้จะอยู่ตรงกลางย่อหน้าก็ตาม

   • เลือก แทรกเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น สำหรับเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด

ด้านบนของเพจ

 1. บนแท็บแทรกให้คลิกส่วนประกอบด่วนแล้วชี้ไปที่ข้อความอัตโนมัติ

 2. คลิกที่รายการที่คุณต้องการเพิ่ม

ด้วยการเพิ่มรายการข้อความในกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติคุณสามารถกำหนดค่า word ให้เสร็จสมบูรณ์คำวลีหรือประโยคโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณได้พิมพ์อักขระเพียงไม่กี่อักขระ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการแทรกโดยอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก การพิสูจน์อักษร

 5. คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติแล้วคลิกแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนที่ข้อความขณะที่คุณพิมพ์ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้

 7. ภายใต้แทนที่ให้พิมพ์อักขระที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอัตโนมัติของคุณ ข้อความที่คุณเลือกในเอกสารของคุณควรปรากฏอยู่ภายใต้ด้วย

รายการการแก้ไขอัตโนมัติเป็นส่วนกลางในโปรแกรม Office ที่สนับสนุนฟีเจอร์นี้ เมื่อคุณเพิ่มหรือลบคำจากรายการในโปรแกรมหนึ่งโปรแกรม Office อื่นๆจะได้รับผลกระทบอีกด้วย

หมายเหตุ: รายการการแก้ไขอัตโนมัติใน Word ถูกจำกัดไว้ที่ผลรวมของรายการที่ประมาณ๖๔,๐๐๐

ด้านบนของเพจ

เมื่อคุณพิมพ์เอกสารของคุณข้อความในคอลัมน์ด้านซ้ายของรายการการแก้ไขอัตโนมัติภายใต้แทนที่จะถูกแทนที่ด้วยข้อความในคอลัมน์ด้านขวาโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของเพจ

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่าหรือปิดการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ (การจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

เลือกตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ การสะกด และสัญลักษณ์

 1. บนแท็บแทรกให้คลิกส่วนประกอบด่วนแล้วชี้ไปที่ข้อความอัตโนมัติ

 2. คลิกที่รายการที่คุณต้องการเพิ่ม

ใน Word ๒๐๑๐รายการข้อความอัตโนมัติจะถูกจัดเก็บเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูป เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ให้ใช้กล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

 1. ในเอกสาร Word ของคุณให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงในแกลเลอรีของรายการข้อความอัตโนมัติของคุณ

 2. บนแท็บแทรกในกลุ่มข้อความให้คลิกส่วนประกอบด่วนชี้ไปที่ข้อความอัตโนมัติแล้วคลิกบันทึกส่วนที่เลือกลงในแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

 3. กรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่:

  • ชื่อ    พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการสร้างข้อความอัตโนมัติ

  • ภาพ    เลือกแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

  • ประเภท    เลือกประเภททั่วไปหรือสร้างประเภทใหม่

  • คำอธิบาย    พิมพ์คำอธิบายของแบบเอกสารสำเร็จรูป

  • บันทึกใน    คลิกชื่อของเทมเพลตในรายการดรอปดาวน์ ตัวอย่างเช่นคลิกปกติ

   เทมเพลตจะต้องเปิดอยู่จึงจะแสดงในรายการดรอปดาวน์ของชื่อเทมเพลต

  • ตัวเลือก    ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

   • เลือก แทรกเนื้อหาในหน้า เพื่อวางแบบเอกสารสำเร็จรูปลงในหน้าที่แยกต่างหากโดยมีตัวแบ่งหน้าอยู่ก่อนและหลังแบบเอกสารสำเร็จรูปที่แทรกนั้น

   • เลือก แทรกเนื้อหาลงในย่อหน้า เพื่อแทรกเนื้อหาลงในย่อหน้าที่แยกต่างหาก แม้ว่าเคอร์เซอร์ของผู้ใช้จะอยู่ตรงกลางย่อหน้าก็ตาม

   • เลือก แทรกเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น สำหรับเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด

ด้านบนของเพจ

ถ้าคุณใช้รายการข้อความอัตโนมัติใน Microsoft Office Word ๒๐๐๓คุณสามารถโยกย้ายไฟล์เหล่านั้นลงใน word ๒๐๑๐ได้ด้วยตนเอง รายการข้อความอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นใน Word ๒๐๐๗จะถูกโยกย้ายโดยอัตโนมัติ

 1. เรียกดูไฟล์ Normal11 โดยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7    เปิด Windows Explorer และเรียกดู C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ AppData ใน Windows Explorer ให้คลิกจัดระเบียบแล้วคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์และการค้นหาจากนั้นคลิกแท็บมุมมองแล้วคลิกแสดงไฟล์โฟลเดอร์และไดรฟ์ที่ซ่อนไว้ จากนั้นปิดแล้วเปิด Windows Explorer อีกครั้ง

 3. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista    เปิด Windows Explorer และเรียกดู C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ AppData ใน Windows Explorer ให้คลิกจัดระเบียบแล้วคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์และการค้นหาจากนั้นคลิกแท็บมุมมองแล้วคลิกแสดงไฟล์โฟลเดอร์และไดรฟ์ที่ซ่อนไว้ จากนั้นปิดแล้วเปิด Windows Explorer อีกครั้ง

 4. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP    เปิด Windows Explorer แล้วเรียกดู c:\documents and และ Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates.

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ข้อมูลของแอปพลิเคชันใน Windows Explorer ให้คลิกเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์คลิกแท็บมุมมองแล้วคลิกแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ จากนั้นปิดแล้วเปิด Windows Explorer อีกครั้ง

 5. คลิกขวาที่ Normal11 แล้วคลิกเปิด

 6. คลิกแท็บ แฟ้ม

 7. คลิก บันทึกเป็น

 8. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้อง:

 9. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 10. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 11. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP    c:\documents and และ Settings\user name\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  หมายเหตุ:  คุณอาจจำเป็นต้องสร้างโฟลเดอร์เริ่มต้นด้วยการคลิกโฟลเดอร์ใหม่

 12. ในกล่องชื่อไฟล์ให้พิมพ์ข้อความอัตโนมัติ

 13. ในรายการบันทึกเป็นชนิดให้คลิกเทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร Word

 14. คลิก บันทึก

  ถ้าได้รับพร้อมท์ให้คลิกตกลง

 15. ออกจาก Word

ด้านบนของเพจ

เมื่อต้องการเพิ่มรายการข้อความที่จะถูกแทรกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ชุดอักขระที่เฉพาะเจาะจงคุณจำเป็นต้องใช้กล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติแล้วคลิกแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนที่ข้อความขณะที่คุณพิมพ์ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้

 6. ภายใต้แทนที่ให้พิมพ์อักขระที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอัตโนมัติของคุณ

ข้อความที่คุณเลือกในเอกสารของคุณควรปรากฏอยู่ภายใต้ด้วย

หมายเหตุ: รายการการแก้ไขอัตโนมัติใน Word ถูกจำกัดไว้ที่ผลรวมของรายการที่ประมาณ๖๔,๐๐๐

ด้านบนของหน้า

ในMicrosoft Office Word 2007 คุณสามารถเพิ่มรายการข้อความอัตโนมัติในแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติได้

หรือถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์อักขระสองสามตัวคุณจะเพิ่มรายการข้อความลงในกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความอัตโนมัติจากแกลเลอรีคุณจำเป็นต้องเพิ่มแกลเลอรีนั้นลงในแถบเครื่องมือด่วน หลังจากที่คุณเพิ่มคุณสามารถสร้างรายการใหม่และคุณสามารถโยกย้ายรายการจาก Word ๒๐๐๓ลงในแกลเลอรีได้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก กำหนดเอง

 3. ในรายการภายใต้เลือกคำสั่งจากให้คลิกคำสั่งทั้งหมด

 4. เลื่อนดูรายการคำสั่งจนกว่าคุณจะเห็นข้อความอัตโนมัติ

 5. คลิกข้อความอัตโนมัติแล้วคลิกเพิ่ม

ในตอนนี้ปุ่มข้อความอัตโนมัติจะปรากฏในแถบเครื่องมือด่วน คลิกข้อความอัตโนมัติเพื่อเลือกจากแกลเลอรีของรายการข้อความอัตโนมัติ

ด้านบนของเพจ

 1. ในเอกสาร Word ของคุณให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงในแกลเลอรีของรายการข้อความอัตโนมัติของคุณ

 2. ในแถบเครื่องมือด่วนให้คลิกข้อความอัตโนมัติแล้วคลิกบันทึกส่วนที่เลือกลงในแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

 3. กรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่:

  • ชื่อ     พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแบบเอกสารสำเร็จรูป

  • แกลเลอรี     เลือกแกลเลอรีที่คุณต้องการให้แสดงแบบเอกสารสำเร็จ

  • ประเภท     เลือกประเภท เช่น ทั่วไป หรือ มีอยู่แล้วภายใน หรือสร้างประเภทใหม่

  • คำอธิบาย     พิมพ์คำอธิบายสำหรับแบบเอกสารสำเร็จรูป

  • บันทึกใน     คลิกชื่อเทมเพลตจากรายการดรอปดาวน์

  • เทมเพลตจะต้องเปิดอยู่จึงจะแสดงในรายการดรอปดาวน์ของชื่อเทมเพลต

  • ตัวเลือก     ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

   • เลือก แทรกเนื้อหาในหน้า เพื่อวางแบบเอกสารสำเร็จรูปลงในหน้าที่แยกต่างหากโดยมีตัวแบ่งหน้าอยู่ก่อนและหลังแบบเอกสารสำเร็จรูปที่แทรกนั้น

   • เลือก แทรกเนื้อหาลงในย่อหน้า เพื่อแทรกเนื้อหาลงในย่อหน้าที่แยกต่างหาก แม้ว่าเคอร์เซอร์ของผู้ใช้จะอยู่ตรงกลางย่อหน้าก็ตาม

   • เลือก แทรกเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น สำหรับเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตัวจัดระเบียบแบบเอกสารสำเร็จรูปเพื่อสร้างและจัดการรายการข้อความอัตโนมัติให้ดูที่ใช้ส่วนประกอบด่วนและข้อความอัตโนมัติใน Word

ถ้าคุณใช้รายการข้อความอัตโนมัติใน Microsoft Office Word ๒๐๐๓คุณสามารถโยกย้ายไฟล์เหล่านั้นลงใน word ๒๐๐๗ได้ด้วยตนเอง

 1. คัดลอกไฟล์ Normal11 ไปยังโฟลเดอร์แบบเอกสารสำเร็จรูปของเอกสารโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista     เปิด Windows Explorer แล้วคัดลอกเทมเพล Normal11 จาก C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates ไปยัง C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Document อาคาร

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP     เปิด Windows Explorer แล้วคัดลอกเทมเพล Normal11 จาก c:\documents and และ Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates ถึง c:\documents and และ Settings\user name\Application Data\Microsoft\Document อาคาร

 2. ใน Office Word ๒๐๐๗ให้เปิดเทมเพลต Normal11

 3. บันทึกไฟล์เป็นข้อความอัตโนมัติ. .dotx

  เมื่อได้รับพร้อมท์ให้คลิกดำเนินการต่อ

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกแปลง

เมื่อได้รับพร้อมท์ให้คลิกตกลง

การอัปเกรดไฟล์เป็นรูปแบบไฟล์ใหม่

 1. บนแท็บแทรกในกลุ่มข้อความให้คลิกส่วนประกอบด่วนจากนั้นคลิกสร้างผู้จัดระเบียบของบล็อก

 2. ในตัวจัดระเบียบแบบเอกสารสำเร็จรูปให้เลือกรายการข้อความอัตโนมัติแล้วคลิกแก้ไขคุณสมบัติแล้วเลือกแกลเลอรีที่เหมาะสมในรายการแกลเลอรี

 3. ในรายการบันทึกในให้คลิกnormal.dotmแล้วคลิกตกลง

 4. ทำซ้ำสำหรับรายการข้อความอัตโนมัติแต่ละรายการที่คุณต้องการใช้ใน Office Word ๒๐๐๗

เมื่อต้องการเพิ่มรายการข้อความที่จะถูกแทรกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ชุดอักขระที่เฉพาะเจาะจงคุณจำเป็นต้องใช้กล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ

 1. ใน Word ๒๐๐๗เอกสารของคุณให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มโดยอัตโนมัติ

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติแล้วคลิกแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนที่ข้อความขณะที่คุณพิมพ์ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้

 6. ภายใต้แทนที่ให้พิมพ์อักขระที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอัตโนมัติของคุณ

  ข้อความที่คุณเลือกในเอกสารของคุณควรปรากฏอยู่ภายใต้ด้วย

หมายเหตุ: รายการการแก้ไขอัตโนมัติใน Word ถูกจำกัดไว้ที่ผลรวมของรายการที่ประมาณ๖๔,๐๐๐

ด้านบนของเพจ

ถ้าคุณคุ้นเคยกับ Word เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป คุณอาจทราบแล้วว่ามีวิธีต่างๆ สองสามวิธีในการแทรกข้อความโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกเหล่านั้นยังไม่มีให้ใช้งานใน Word Online

ถ้าคุณมี Word สำหรับเดสก์ท็อปให้คลิกแก้ไขเอกสาร>แก้ไขใน wordหรือคลิกเปิดใน wordเพื่อเปิดเอกสารของคุณ

รูปของคำสั่ง เปิดใน Word ใน Word Web App

จากนั้นทำตามคำแนะนำสำหรับ Word สำหรับเดสก์ท็อป

เมื่อคุณบันทึกเอกสารและเปิดอีกครั้งใน Word Online คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×