แทรกข้อความเค้าร่างจากโปรแกรมอื่นในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้งานนำเสนอโดยยึดตามรายงานที่มีอยู่หรือเอกสารที่จัดเค้าร่างอื่น ๆ (สร้างใน Microsoft Word หรือโปรแกรมอื่นที่สนับสนุนการใช้สไตล์หัวเรื่อง), คุณสามารถใช้เค้าโครงสร้างของเอกสาร โดยการแทรกเอกสารลงในPowerPoint

เมื่อคุณแทรก และใช้เค้าร่างจากเอกสาร Microsoft Word 97-2003 (.doc), Word 2010 หรือเอกสาร 2007 (.docx), ไฟล์ข้อความ (.txt), หรือ (.rtf) รูปแบบไฟล์ข้อความ rich text ในงานนำเสนอPowerPoint มีรูปแบบข้อความในงานนำเสนอโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไว้ในเอกสารต้นฉบับที่จัดเค้าร่างหรือไฟล์สไตล์หัวเรื่อง

 1. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิก ลูกศรถัดจาก ภาพนิ่งใหม่

  Ribbon ของ Office 2010
 2. คลิก ภาพนิ่งจากเค้าร่าง

 3. ค้นหาและคลิกสองครั้งที่แฟ้มซึ่งมีเค้าร่างที่คุณต้องการแทรกในงานนำเสนอของคุณ

  แฟ้มจะเปิดขึ้นใน PowerPoint

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าไฟล์ต้นฉบับประกอบด้วยไม่มีสไตล์หัวเรื่อง (ตัวอย่างเช่น ไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อความธรรมดาเท่านั้น), PowerPoint สร้างเค้าร่างโดยยึดตามย่อหน้าในไฟล์ต้นฉบับ

  • เมื่อคุณแทรกเค้าร่างข้อความจากเอกสารที่มีHTML หัวเรื่องและตำแหน่งของพวกเขายังคงเหมือนเหมือนในเอกสาร HTML อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดของข้อความ ปรากฏในกล่องข้อความ หนึ่งบนสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×