แทรกข้อความตัวห้อยหรือตัวยก

ตัวยกและตัวห้อยหมายถึงตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงหรือต่ำกว่าข้อความในบรรทัดเล็กน้อย เช่น เชิงอรรถหรือการอ้างอิงตัวเลขในอ้างอิงท้ายเรื่องเป็นตัวอย่างสำหรับตัวยก (เชิงอรรถ 1) และสูตรทางวิทยาศาสตร์อาจใช้เป็นข้อความตัวห้อย (H2O)

ตัวอย่างของการจัดรูปแบบตัวห้อยและตัวยก

ทำให้ข้อความเป็นตัวห้อยหรือตัวยก

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจะจัดรูปแบบเป็นตัวห้อยหรือตัวยก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิก ตัวห้อย หรือกด CTRL+=

   คำสั่ง ตัวห้อย ในกลุ่ม ฟอนต์

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิก ตัวยก หรือกด CTRL+SHIFT+=

   คำสั่ง ตัวยก ในกลุ่ม ฟอนต์

  หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดจะไม่ทำงานหากคุณใช้ Word Online

 3. เมื่อต้องการยกเลิกการจัดรูปแบบ ใหคลิกปุ่ม ตัวห้อย หรือ ตัวยก อีกครั้ง หรือทำซ้ำแป้นพิมพ์ลัด

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×