แทรกกล่องรายการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้กล่องรายการในเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath เพื่อแสดงรายการตัวเลือกเหมือนกับผู้ใช้

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้กล่องรายการ

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

แทรกกล่องรายการ

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดจะใช้กล่องรายการ

ใช้กล่องรายการเมื่อคุณต้องการ:

 • เปิดใช้งานผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกหนึ่งจากรายการของข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 • แสดงค่าเรียกใช้ จากรายการคง จากเทมเพลตฟอร์มแหล่งข้อมูล หรือ จากแหล่งข้อมูลภาย นอก เช่นฐานข้อมูลหรือรายการของ Microsoft Windows SharePoint Services

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ผู้จัดประเภทค่าใช้จ่ายในฟอร์มรายงานที่มีค่าใช้จ่าย โดยการเลือกค่าในกล่องรายการ

รายการที่เลือกในกล่องรายการ

หลังจากที่คุณแทรกกล่องรายการบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณต้องระบุค่าที่คุณต้องการให้ปรากฏในนั้น มิฉะนั้น ผู้ใช้จะเห็นรายการว่างเปล่าเมื่อเปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการ คุณสามารถพิมพ์รายการด้วยตัวคุณเอง หรือกำหนดกล่องรายการเพื่อเรียกข้อมูลรายการจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่น

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath มีตัวควบคุมที่มีลักษณะคล้ายกับกล่องรายการ แต่ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจที่ตัวควบคุมเหล่านี้ได้ผลดีที่สุดในเทมเพลตของคุณฟอร์ม ดูรายการต่อไปนี้:

กล่องรายการแบบหล่นลง    เช่นกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลงแก่ผู้ใช้รายการตัวเลือก อย่างไรก็ตาม ในกล่องรายการแบบหล่นลง รายการถูกซ่อนอยู่จนกว่าผู้ใช้คลิกที่ลูกศรถัดจากกล่องรายการ ถ้าคุณวางแผนที่จะมีตัวเลือกมากมายในรายการของคุณ หรือช่องว่างบนเทมเพลตของคุณฟอร์มจะถูกจำกัด กล่องรายการแบบหล่นลงอาจเป็นตัวเลือกที่ดี

กล่องคำสั่งผสม    กล่องรายการ เช่นกล่องคำสั่งผสมแก่ผู้ใช้รายการตัวเลือก อย่างไรก็ตาม ในกล่องคำสั่งผสม รายการถูกซ่อนอยู่จนกว่าผู้ใช้คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถพิมพ์รายการของตนเองลงในกล่องคำสั่งผสม หรือเลือกจากรายการของรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกมากกว่าหนึ่งรายการในรายการ คุณสามารถใช้กล่องรายการแบบเลือกได้หลายแทนที่เป็นกล่องรายการ ในกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย ผู้ใช้ให้ระบุตัวเลือก โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนที่จะคลิกค่าในรายการ เช่นเดียวกับกล่องรายการมาตรฐาน รายการในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายจะมองเห็นได้เมื่อผู้ใช้ก่อนเปิดฟอร์ม

ปุ่มตัวเลือก    เช่นกล่องรายการ กลุ่มของปุ่มตัวเลือกเปิดใช้งานผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่นั่น อย่างไรก็ตาม พร้อมปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้คลิกวงกลมขนาดเล็กเพื่อทำให้ตัวเลือกแทนที่จะคลิกที่รายการในกล่องรายการ

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้

กล่องรายการเป็นหนึ่งในตัวควบคุมฟอร์มที่ใช้บ่อยมากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ทราบวิธีใช้

เมื่อต้องการเลือกบางสิ่งบางอย่างจากกล่องรายการ ผู้ใช้เพียงแค่คลิกรายการที่พวกเขาต้องการ กล่องรายการอยู่ "เปิด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูรายการของตัวเลือก โดยไม่ต้องคลิกตัวควบคุม ถ้าตัวเลือกในรายการเกินกว่าความสูงของกล่องที่ประกอบด้วยพวกเขา แถบเลื่อนปรากฏทางด้านขวาของตัวควบคุม ถ้าผู้ใช้กำลังใช้คีย์บอร์ดเพื่อกรอกฟอร์ม พวกเขาสามารถกดแป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลื่อนไปตามรายการในกล่องรายการ

ด้านบนของหน้า

แทรกกล่องรายการ

ขั้นตอนสำหรับการแทรกกล่องรายการที่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า หรือเปลี่ยนการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มในฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงในกล่องรายการลักษณะที่ปรากฏเมื่อถูกเลือกในโหมดออกแบบ ก่อนที่จะเพิ่มป้ายชื่อและรายการ

กล่องรายการที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล กล่องรายการถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องรายการประเภทบนเทมเพลตฟอร์ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลประเภท ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างกล่องรายการบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ถ้าคุณยึดการดีไซน์เทมเพลตฟอร์มของคุณตามไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการบนเว็บ InfoPath จะรับเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วนั้น

แทรกกล่องรายการ

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่ผูกไว้กับกล่องรายการโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการผูกกล่องรายการกับเขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายไม่พร้อมใช้งาน แหล่งข้อมูลจะถูกล็อก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มของคุณโดยยึดตาม XML Schema คุณอาจไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มใหม่ไปยังแหล่งข้อมูลใน InfoPath ได้ ข้อจำกัดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเปลี่ยน Schema โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งจะทำให้แสดงว่าไม่ถูกต้อง

 4. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกกล่องรายการ

 5. ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในขั้นตอนที่ 3 เลือกเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบการเข้าเล่มกล่องรายการ ที่คุณต้องการผูกกล่องรายการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อลงในกล่องรายการ บนเทมเพลตฟอร์ พิมพ์ข้อความอยู่ด้านบน หรือด้านซ้ายของกล่องรายการ แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

 7. เมื่อต้องการระบุค่าที่คุณต้องการใช้เป็นรายการในรายการ ดับเบิลคลิกที่กล่องรายการบนเทมเพลฟอร์มของคุณ

 8. คลิกแท็บ ข้อมูล

 9. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้เพื่อเติมข้อมูลในกล่องรายการ

  พิมพ์ค่าในกล่องรายการด้วยตัวเอง

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณมีชุดของค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมีจำกัด และคุณไม่คาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านั้นในอนาคต ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่า คุณต้องประกาศเวอร์ชันอัปเดตของเทมเพลตฟอร์มของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นและใช้ข้อมูลในรายการล่าสุดได้

  1. คลิก เพิ่ม

  2. ในกล่อง ค่า ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการจัดเก็บถ้าผู้ใช้เลือกรายการนี้

  3. ในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงสำหรับรายการนี้ แล้วคลิก ตกลง

  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงในกล่องรายการ

  5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

  ใช้ค่าจากส่วนอื่นของฟอร์ม

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ค่าในรายการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับค่าอื่นที่ผู้ใช้ใส่ในฟอร์ม

  1. ภายใต้ ข้อมูลในกล่องรายการ ให้คลิก ค้นหาค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม

   ข้อมูลในกล่องรายการจะต้องสัมพันธ์กับกลุ่มการทำซ้ำหรือเขตข้อมูลการทำซ้ำที่กำหนดบนเทมเพลตฟอร์มของคุณ

  2. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง รายการ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลการทำซ้ำหรือกลุ่มการทำซ้ำที่มีเขตข้อมูล ซึ่งจะให้ค่าสำหรับกล่องรายการ จากนั้นคลิก ตกลง

  3. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ค่า คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่เป็นไปได้สำหรับข้อมูลในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง หนึ่งในค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกใน XML ที่ใช้เป็นหลัก เมื่อผู้ใช้คลิกข้อมูลในกล่องรายการ

  4. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่ปรากฏอยู่ในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าของชื่อที่แสดงปรากฏหลายครั้งในกล่องรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน

  ใช้ค่าจากฐานข้อมูล บริการบนเว็บ เอกสาร XML หรือไซต์ SharePoint

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ค่าในกล่องรายการมีความทันสมัยหรือมีการรีเฟรชเป็นประจำ ค่าต่างๆ มักจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอก และจะถูกเรียกใช้ทุกครั้งที่มีการเปิดฟอร์ม

  1. คลิก ค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าคุณได้เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแล้ว ให้คลิกการเชื่อมต่อนั้นในกล่อง การเชื่อมต่อข้อมูล

   • เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ ให้คลิก เพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

    ข้อมูลในกล่องรายการจะต้องสัมพันธ์กับเขตข้อมูลการทำซ้ำหรือกลุ่มการทำซ้ำที่กำหนด

  3. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง รายการ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีเขตข้อมูล ซึ่งจะให้ค่าสำหรับกล่องรายการ จากนั้นคลิก ตกลง

  4. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ค่า คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่เป็นไปได้สำหรับข้อมูลในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง หนึ่งในค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกใน XML ที่ใช้เป็นหลัก เมื่อผู้ใช้คลิกข้อมูลในกล่องรายการ

  5. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่ปรากฏอยู่ในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าของชื่อที่แสดงปรากฏหลายครั้งในกล่องรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเกี่ยวกับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของกล่องรายการ:

 • ให้พิจารณา widening กล่องรายการเพื่อให้มีช่องว่างไม่กี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าความกว้างที่ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในรายการ วิธีนี้ กับข้อมูลในรายการไม่บางส่วนถูกซ่อนไว้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของกล่องรายการหลายครั้ง เลือกกล่องรายการที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง กด ALT + ENTER คลิกที่แท็บขนาด แล้ว พิมพ์หมายเลขใหม่ในกล่องความกว้าง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับกล่องรายการหลายครั้ง เลือกกล่องรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเส้นขอบและแรเงา จากนั้น ปรับปรุงที่จำเป็นบนแท็บการแรเงา

 • เมื่อต้องการแบบอักษรที่ปรากฏในกล่องรายการแบบกำหนดเอง ใช้กล่องฟอนต์ และขนาดฟอนต์ บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์สำหรับกล่องรายการบนเทมเพลตของคุณฟอร์มทั้งหมดในครั้งเดียว คลิกกล่องรายการที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบที่คุณต้อง และบนเมนูจัดรูปแบบ คลิกฟอนต์ที่นำไปใช้กับตัวควบคุมกล่องรายการทั้งหมด

 • ถ้าคุณต้องการปรับระยะห่างระหว่างกล่องรายการและวัตถุที่ล้อมรอบบนเทมเพลตฟอร์ คุณสามารถปรับการตั้งค่าระยะขอบในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการ (ขนาด แท็บ) ใช้ระยะขอบเพื่อเพิ่มระยะห่างมีตัวควบคุมระดับดีกว่าโดยใช้ตัวแบ่งย่อหน้าเพื่อเพิ่มระยะห่าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×