แทรกกล่องรายการดรอปดาวน์

คุณสามารถใช้กล่องรายการแบบดรอปดาวน์ในเทมเพลตฟอร์มของ Microsoft Office InfoPath เพื่อแสดงรายการของตัวเลือกที่ไม่เหมือนกันให้กับผู้ใช้ รายการดังกล่าวจะถูกซ่อนไว้จนกว่าผู้ใช้จะคลิกลูกศรทางด้านขวาของกล่องรายการแบบดรอปดาวน์

ในบทความนี้

เมื่อใดที่จะใช้กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้

การแทรกกล่องรายการแบบหล่นลง

เคล็ดลับเกี่ยวกับเค้าโครง

เมื่อใดที่จะใช้กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

ใช้กล่องรายการแบบดรอปดาวน์เมื่อคุณต้องการทำสิ่งต่อไปนี้

 • ให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวในรายการของข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 • ซ่อนข้อมูลในรายการบนฟอร์มตามค่าเริ่มต้น

 • แสดงค่าที่เรียกใช้จากรายการคงที่ จาก แหล่งข้อมูล ของเทมเพลตฟอร์ม หรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล หรือรายการ Microsoft Windows SharePoint Services

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ผู้ใช้จัดประเภทค่าใช้จ่ายบนฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายด้วยการเลือกค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่

รายการที่ถูกเลือกในกล่องรายการดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่

หลังจากที่คุณแทรกกล่องรายการแบบดรอปดาวน์บนเทมเพลตฟอร์มของคุณ คุณต้องระบุค่าที่คุณต้องการให้ปรากฏ มิฉะนั้นผู้ใช้จะเห็นรายการที่ว่างเปล่าเมื่อพวกเขาคลิกลูกศรถัดจากกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ คุณสามารถพิมพ์รายการได้ด้วยตัวคุณเอง หรือกำหนดค่ากล่องรายการแบบดรอปดาวน์เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่น

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะรวมตัวควบคุมที่คล้ายกับกล่องรายการแบบดรอปดาวน์แต่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมใดเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดบนเทมเพลตฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

กล่องรายการ    กล่องรายการจะให้ผู้ใช้สามารถเลือกค่าในรายการได้ ซึ่งเหมือนกับกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ อย่างไรก็ตาม กล่องรายการจะแสดงรายการทั้งหมดบนฟอร์ม ซึ่งจะต่างจากกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ ถ้าพื้นที่ไม่ใช่ประเด็นบนเทมเพลตฟอร์มของคุณ คุณอาจพิจารณาใช้กล่องรายการ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เรียกดูและเลือกรายการได้ง่ายขึ้น

กล่องคำสั่งผสม    กล่องคำสั่งผสมจะให้ผู้ใช้สามารถเลือกค่าในรายการได้ ซึ่งเหมือนกับกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ รายการจะถูกซ่อนจนกว่าผู้ใช้ของคุณเลือกที่จะแสดงรายการนั้น อย่างไรก็ตาม ในกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถพิมพ์ค่าของตัวเองลงในรายการได้ นอกเหนือจากการเลือกค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งข้อมูลในรายการ คุณสามารถใช้กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการแทนกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ได้ กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการจะเป็นกล่องกาเครื่องหมายอย่างน้อยสองกล่องภายในรายการแบบเลื่อนได้

ปุ่มตัวเลือก    จะเหมือนกับกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ตรงที่กลุ่มของปุ่มตัวเลือกจะให้ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่ไม่เหมือนกันได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้สามารถคลิกวงกลมขนาดเล็กเพื่อเลือกแทนการคลิกข้อมูลในกล่องรายการได้

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้

กล่องแบบดรอปดาวน์จะมีลักษณะคล้ายกับกล่องคำสั่งผสม ถ้าคุณพิมพ์ข้อมูลรายการเองในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ เมื่อคุณสร้างกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ InfoPath จะแสดงข้อความ เลือก เป็นรายการเริ่มต้นในรายการ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาต้องทำการเลือกจากรายการแบบดรอปดาวน์ ถ้าข้อมูลในรายการมาจากค่าที่อื่นในฟอร์มหรือจาก แหล่งข้อมูลรอง การ เลือก ข้อความจะถูกละไว้

เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก ข้อมูลในรายการในกล่องแบบดรอปดาวน์จะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการเลือกข้อมูลจากรายการนั้น ให้ผู้ใช้คลิกลูกศรทางด้านขวาของกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ จากนั้นคลิกรายการที่ผู้ใช้ต้องการ

ด้านบนของหน้า

การแทรกกล่องรายการแบบหล่นลง

กระบวนงานในการแทรกกล่องรายการแบบดรอปดาวน์จะต่างกันเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า หรือกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มของคุณโดยยึดตามฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะของกล่องรายการแบบดรอปดาวน์เมื่อถูกเลือกในโหมดออกแบบ

กล่องรายการดรอปดาวน์ที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์มประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ที่ปรากฏในมุมมองแบบลำดับชั้นของบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล กล่องรายการแบบดรอปดาวน์จะถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องรายการแบบดรอปดาวน์ ประเภท บนเทมเพลตฟอร์มจะถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล ประเภท ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างกล่องรายการดรอปดาวน์บนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ถ้าคุณยึดการดีไซน์เทมเพลตฟอร์มของคุณตามไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการบนเว็บ InfoPath จะรับเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วนั้น

การแทรกกล่องรายการแบบหล่นลง

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่ผูกไว้กับกล่องรายการโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการผูกกล่องรายการกับเขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายไม่พร้อมใช้งาน แหล่งข้อมูลจะถูกล็อก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มของคุณโดยยึดตาม XML Schema คุณอาจไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มใหม่ไปยังแหล่งข้อมูลใน InfoPath ได้ ข้อจำกัดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเปลี่ยน Schema โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งจะทำให้แสดงว่าไม่ถูกต้อง

 4. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

 5. ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบ การผูกกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ ที่คุณต้องการผูกกับกล่องรายการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้ตัวควบคุม ให้พิมพ์ข้อความไว้เหนือหรือไว้ทางซ้ายของตัวควบคุม ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

 7. เมื่อต้องการระบุค่าที่คุณต้องการใช้เป็นข้อมูลในรายการ ให้ดับเบิลคลิกที่คลิกกล่องรายการแบบดรอปดาวน์

 8. คลิกแท็บ ข้อมูล

 9. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้เพื่อเติมข้อมูลในกล่องรายการ

  พิมพ์ค่าในกล่องรายการด้วยตัวเอง

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณมีชุดของค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมีจำกัด และคุณไม่คาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านั้นในอนาคต ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่า คุณต้องประกาศเวอร์ชันอัปเดตของเทมเพลตฟอร์มของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นและใช้ข้อมูลในรายการล่าสุดได้

  1. คลิก เพิ่ม

  2. ในกล่อง ค่า ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการจัดเก็บถ้าผู้ใช้เลือกรายการนี้

  3. ในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงสำหรับรายการนี้ แล้วคลิก ตกลง

  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงในกล่องรายการ

  5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

  ใช้ค่าจากส่วนอื่นของฟอร์ม

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ค่าในรายการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับค่าอื่นที่ผู้ใช้ใส่ในฟอร์ม

  1. ภายใต้ ข้อมูลในกล่องรายการ ให้คลิก ค้นหาค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม

   ข้อมูลในกล่องรายการจะต้องสัมพันธ์กับกลุ่มการทำซ้ำหรือเขตข้อมูลการทำซ้ำที่กำหนดบนเทมเพลตฟอร์มของคุณ

  2. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง รายการ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลการทำซ้ำหรือกลุ่มการทำซ้ำที่มีเขตข้อมูล ซึ่งจะให้ค่าสำหรับกล่องรายการ จากนั้นคลิก ตกลง

  3. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ค่า คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่เป็นไปได้สำหรับข้อมูลในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง หนึ่งในค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกใน XML ที่ใช้เป็นหลัก เมื่อผู้ใช้คลิกข้อมูลในกล่องรายการ

  4. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่ปรากฏอยู่ในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าของชื่อที่แสดงปรากฏหลายครั้งในกล่องรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน

  ใช้ค่าจากฐานข้อมูล บริการบนเว็บ เอกสาร XML หรือไซต์ SharePoint

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ค่าในกล่องรายการมีความทันสมัยหรือมีการรีเฟรชเป็นประจำ ค่าต่างๆ มักจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอก และจะถูกเรียกใช้ทุกครั้งที่มีการเปิดฟอร์ม

  1. คลิก ค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าคุณได้เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแล้ว ให้คลิกการเชื่อมต่อนั้นในกล่อง การเชื่อมต่อข้อมูล

   • เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ ให้คลิก เพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

    ข้อมูลในกล่องรายการจะต้องสัมพันธ์กับเขตข้อมูลการทำซ้ำหรือกลุ่มการทำซ้ำที่กำหนด

  3. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง รายการ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีเขตข้อมูล ซึ่งจะให้ค่าสำหรับกล่องรายการ จากนั้นคลิก ตกลง

  4. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ค่า คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่เป็นไปได้สำหรับข้อมูลในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง หนึ่งในค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกใน XML ที่ใช้เป็นหลัก เมื่อผู้ใช้คลิกข้อมูลในกล่องรายการ

  5. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่ปรากฏอยู่ในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าของชื่อที่แสดงปรากฏหลายครั้งในกล่องรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเกี่ยวกับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยในการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่นๆ ของกล่องรายการแบบดรอปดาวน์

 • ให้พิจารณาขยายความกว้างของกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ เพื่อให้มีพื้นที่ใหญ่กว่าความกว้างเฉลี่ยของข้อมูลในรายการ ด้วยวิธีดังกล่าว ข้อมูลในรายการจะไม่ถูกซ่อนในบางส่วน

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของกล่องรายการแบบดรอปดาวน์หลายกล่องในครั้งเดียว ให้เลือกกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยน กด ALT+ENTER คลิกแท็บ ขนาด จากนั้นในกล่อง ความกว้าง ให้พิมพ์ตัวเลขใหม่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องรายการแบบดรอปดาวน์หลายกล่องในครั้งเดียว ให้เลือกกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นบนแท็บ แรเงา

 • เมื่อต้องการกำหนดฟอนต์ที่แสดงในกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ ให้ใช้กล่อง ฟอนต์ และ ขนาดฟอนต์ บนแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์สำหรับกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ทั้งหมดบนเทมเพลตฟอร์มของคุณในครั้งเดียว ให้คลิกกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นบนเมนู รูปแบบ ให้คลิก นำฟอนต์ไปใช้กับตัวควบคุมกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ทั้งหมด

 • ถ้าคุณต้องการปรับระยะห่างระหว่างกล่องรายการแบบดรอปดาวน์และวัตถุที่อยู่รอบๆ บนเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าระยะขอบในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ (แท็บ ขนาด) การใช้ระยะขอบเพื่อเพิ่มระยะห่างจะให้ระดับของการควบคุมที่ดีกว่าการใช้ตัวแบ่งย่อหน้าเพื่อเพิ่มระยะห่าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×