แทรกกล่องข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้กล่องข้อความ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ หรือ เพื่อแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้กล่องข้อความ

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

แทรกกล่องข้อความ

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดจะใช้กล่องข้อความ

ใช้กล่องข้อความเมื่อคุณต้องการ:

 • เปิดใช้งานผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความธรรมดาจำนวนใด ๆ ลงในฟอร์ม

 • แสดงข้อมูล เช่นผลลัพธ์ของสูตรหรือวันปัจจุบัน

ในภาพประกอบต่อไปนี้ กล่องข้อความถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ติดต่อจากผู้ใช้

กล่องข้อความสามกล่องสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณแทรกกล่องข้อความในเทมเพลตของคุณฟอร์ม InfoPath เพิ่มกล่องข้อความบรรทัดเดียว ถ้าคุณต้องการให้กล่องข้อความแสดงข้อความหลายบรรทัดแทน คุณสามารถเปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้าหรือการตัดข้อความสำหรับกล่องข้อความหลังจากที่คุณแทรกไว้ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้กล่องข้อความ rich text

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath มีตัวควบคุมที่มีลักษณะคล้ายกับกล่องข้อความ แต่ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจที่ตัวควบคุมเหล่านี้ได้ผลดีที่สุดในเทมเพลตของคุณฟอร์ม ดูรายการต่อไปนี้:

กล่องข้อความแบบ Rich    ในกล่องข้อความ rich text อนุญาตให้ผู้ใช้พิมพ์ แก้ไข หรือดูข้อความเช่นกล่องข้อความธรรมดา ไม่เหมือนกับกล่องข้อความ กล่องข้อความ rich text แสดงข้อความหลายบรรทัดตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเพิ่มองค์ประกอบที่จัดรูปแบบกล่องข้อความ rich text เช่นข้อความเป็นตัวหนา หรือตัวเอียง รูปภาพ และตาราง จัดรูปแบบข้อมูลในกล่องข้อความ rich text ถูกเก็บเป็น XHTML ซึ่งอาจไม่เข้ากันได้กับแหล่งข้อมูลที่คาดหวังลำดับสั้น ๆ ของข้อความธรรมดา

กล่องนิพจน์    โดยทั่วไปกล่องนิพจน์ถูกใช้เพื่อแสดงแบบอ่านอย่างเดียวข้อความ เพื่อแสดงค่าของการควบคุมบนฟอร์มอื่น หรือเมื่อต้อง การสร้างสูตรที่ยึดตาม XPath นิพจน์ ไม่เหมือนกับกล่องข้อความ กล่องนิพจน์ไม่ได้เก็บ หรือบันทึกข้อมูล ดังนั้น คุณควรใช้กล่องนิพจน์ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกค่า หรือการอ้างอิงในสูตรอื่นเท่านั้น

คุณสามารถใช้กล่องข้อความ ด้วยตัวเอง หรือเพิ่มลงในตารางที่เกิดซ้ำ ส่วน หรือตัวควบคุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครง ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความมักจะปรากฏขึ้นภายในเซลล์ในตารางซ้ำ

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้

ใส่ข้อมูลลงในกล่องข้อความเป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้วางเคอร์เซอร์ของพวกเขาภายในกล่องข้อความ จากนั้น พิมพ์ข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลปรากฏขึ้นในรูปแบบเป็นข้อความธรรมดา

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้กับข้อความในกล่องข้อความที่จัดรูปแบบอักขระ คุณสามารถใช้กล่องข้อความ rich แทนที่เป็นกล่องข้อความมาตรฐาน

กล่องข้อความรวมฟีเจอร์ระบบ Microsoft Office ที่คุ้นเคยต่าง ๆ ตัวอย่าง ถ้าผู้ใช้ในกล่องข้อความคำที่สะกดผิด พวกเขามองเห็นที่คุ้นเคยหยักสีแดง underline ซึ่งสัญญาณมีข้อผิดพลาดในการสะกด

การสะกดผิดในกล่องข้อความ

ตัวตรวจสอบการสะกด พร้อมด้วยฟีเจอร์การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติถูกเปิดใช้งานสำหรับกล่องข้อความตามค่าเริ่มต้น ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะบันทึกรายการก่อนหน้าที่ผู้ใช้ได้พิมพ์ลงในฟอร์ม เมื่อผู้ใช้พิมพ์อักขระสองสามตัวแรกลงในกล่องข้อความ InfoPath แสดงรายการที่ตรงกันจากรายการที่ผู้ใช้ได้พิมพ์ก่อนหน้า จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้สามารถใส่ซ้ำ ๆ หรือทั่วไปข้อมูล เช่นชื่อหรือที่อยู่ ของพวกเขาลงในฟอร์มที่พวกเขากรอกลง

หมายเหตุ: เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางฟีเจอร์ เช่นตัวตรวจสอบการสะกด จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับใช้ใน InfoPath เนื่องจากไม่ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

แทรกกล่องข้อความ

ขั้นตอนสำหรับการแทรกกล่องข้อความแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า หรือเปลี่ยนการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มในฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีมีลักษณะกล่องข้อความเมื่อมีเลือกโหมดออกแบบ

กล่องข้อความที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล กล่องข้อความที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องข้อความชื่อสุดท้าย บนฟอร์มถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลLastName ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างกล่องข้อความบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

แทรกกล่องข้อความในเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกกล่องข้อความ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อลงในตัวควบคุม พิมพ์ข้อความที่อยู่ด้านบน หรือด้านซ้ายของตัวควบคุม แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:) ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่ได้ตั้งใจกล่องข้อความเพื่อรวบรวมของผู้ใช้นามสกุล คุณสามารถพิมพ์นามสกุล:ได้

แทรกกล่องข้อความในเทมเพลตฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกกล่องข้อความ โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกกล่องข้อความจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกกล่องข้อความ

 4. ในกล่องโต้ตอบการเข้าเล่มกล่องข้อความ เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บข้อมูลในกล่องข้อความ แล้ว คลิ กตกลง

 5. InfoPath ใช้ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่มเป็นป้ายชื่อของตัวควบคุม ถ้าจำเป็น เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการแทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกขวาเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกกล่องข้อความเพื่อ แล้ว คลิ กกล่องข้อความ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเกี่ยวกับเค้าโครง

ก่อนที่คุณแทรกกล่องข้อความลงในเทมเพลตของคุณฟอร์ม คิดเกี่ยวกับวิธีที่คุณต้องการจัดเรียง คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความ โดยการลากตำแหน่งที่คุณต้องการบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม แต่ที่อาจส่งผลในการออกแบบ haphazard ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมองค์กรบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มแบบเค้าโครงตาราง แล้ว แทรกป้ายชื่อและตัวควบคุมที่อยู่ภายในแต่ละเซลล์เพื่อให้พวกเขาได้อย่างสวยงามการจัดแนว ในภาพประกอบต่อไปนี้ สี่แถว สองคอลัมน์เค้าโครงตารางถูกใช้เพื่อจัดเรียงป้ายชื่อและตัวควบคุม

กล่องข้อความภายในเค้าโครงตารางในโหมดออกแบบ

นอกจากการใช้เค้าโครงตารางเพื่อจัดระเบียบกล่องข้อความ คุณสามารถเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความหลายครั้ง เลือกกล่องข้อความที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกคุณสมบัติ คลิกที่แท็บขนาด นั้นแล้ว ทำการปรับปรุงที่จำเป็น

 • ปรับขนาดกล่องข้อความบนเทมเพลฟอร์มของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับความยาวของข้อความที่คุณคาดหวังว่าผู้ใช้สามารถพิมพ์ลงในกล่อง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของกล่องข้อความหลายครั้ง เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเส้นขอบและแรเงา คลิกแท็บเส้นขอบ แล้ว ทำการปรับปรุงที่จำเป็น

 • เมื่อต้องการกำหนดข้อความที่ปรากฏในกล่องข้อความ ใช้กล่องฟอนต์ และขนาดฟอนต์ บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์สำหรับกล่องข้อความในเทมเพลตของคุณฟอร์มทั้งหมดในครั้งเดียว เลือกกล่องข้อความที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบที่คุณต้อง แล้ว คลิ กฟอนต์ที่นำไปใช้กับตัวควบคุมกล่องข้อความทั้งหมด บนเมนูรูปแบบ

 • เมื่อต้องการดูสิ่งที่กล่องข้อความของคุณจะมีลักษณะดังกับข้อความจริงในคอลัมน์ คลิกตัวอย่างข้อมูล บนเมนูมุมมอง ซึ่งช่วยให้คุณทราบสิ่งฟอร์มจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อผู้ใช้กรอกดังกล่าว

 • ใช้ระยะขอบเพื่อปรับระยะห่างรอบด้านนอกของกล่องข้อความ ใช้ช่องว่างเพื่อปรับระยะห่างรอบข้อความภายในกล่องข้อความ ตั้งค่าทั้งสองจะพบบนแท็บขนาด ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องข้อความ

 • ในบางครั้ง ข้อความภายในกล่องข้อความและป้ายชื่อทางด้านซ้ายของกล่องข้อความอาจปรากฏเป็นเพียงเล็กน้อยออกจากการจัดแนว การจัดแนวเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความ คลิกจัดแนว บนแท็บขนาด แล้ว คลิกนำไปใช้ ถ้ากล่องป้ายชื่อและข้อความในเซลล์ต่าง ๆ ในตารางเค้าโครง คลิกขวาเซลล์ที่ประกอบด้วยป้ายชื่อ คลิกคุณสมบัติตาราง บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กศูนย์ ภายใต้การจัดแนวตามแนวตั้ง บนแท็บเซลล์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×