แทรกกล่องข้อความ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก กล่อง​​ข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกจาก วาดกล่องข้อความ (ที่ข้อความจัดแนวนอนบนหน้า) หรือ กล่องข้อความแนวตั้ง (ที่ข้อความจัดแนวตั้งบนหน้า)

  กล่องข้อความถูกเน้นบนแท็บ แทรก

 2. คลิกในเอกสาร แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

  หรือ

  บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

 2. คลิกในสไลด์ แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

 2. คลิกในสเปรดชีต แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

  แท็บหน้าแรกของ Word แทรกกลุ่ม

 2. คลิกในเอกสาร แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก ข้อความ จากนั้นคลิก กล่องข้อความ

  แท็บหน้าแรก แทรกกลุ่ม

 2. คลิกในสไลด์ แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

  แทรกกล่องข้อความ
 2. คลิกในสเปรดชีต แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×