แทรกกล่องข้อความ

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

  1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

    กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

  2. ลากเพื่อวาดกล่องข้อความมีขนาดที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

PowerPoint

  1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก ข้อความ จากนั้นคลิก กล่องข้อความ

    Home tab, Insert group

  2. ลากเพื่อวาดกล่องข้อความมีขนาดที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

Excel

  1. บนเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

  2. ลากเพื่อวาดกล่องข้อความมีขนาดที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×