แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแทรกกล่องกาเครื่องหมายบนเทมเพลฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใส่ค่า true หรือ false ได้อย่างรวดเร็ว

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้กล่องกาเครื่องหมาย

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดจะใช้กล่องกาเครื่องหมาย

ใช้กล่องกาเครื่องหมายมากกว่า หนึ่งเมื่อคุณต้องการ:

 • ทำให้ผู้ใช้เพื่อทำให้เป็นจริง/เท็จ หรือใช่/ไม่ใช่ตัวเลือก

 • แสดงจริง/เท็จ หรือใช่/ไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูล การบริการเว็บ หรือแหล่งข้อมูลอื่น

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ผู้ใช้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อระบุว่า พวกเขาต้องการสำรองรถโรงแรมหรือเช่าพร้อมกับของพวกเขาจองสายการบิน

กล่องกาเครื่องหมายบนฟอร์ม

เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณต้องการให้กล่องกาเครื่องหมายถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถดับเบิลคลิ และเปลี่ยนสถานะการเริ่มต้น

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath มีตัวควบคุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับกล่องกาเครื่องหมาย แต่ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจที่ตัวควบคุมเหล่านี้ได้ผลดีที่สุดในเทมเพลตของคุณฟอร์ม ดูรายการต่อไปนี้:

ปุ่มตัวเลือก    เช่นกล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือกกลุ่มช่วยให้ผู้ใช้เพื่อทำให้ตัวเลือก อย่างไรก็ตาม พร้อมปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้เลือกจากชุดของวงกลมเล็ก ๆ แทนจากชุดของกล่องกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั้น ยัง กล่องกาเครื่องหมายโดยทั่วไปจะแสดงตัวเลือก nonexclusive ในขณะที่มีใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อแสดงตัวเลือกเดียวภายในชุดตัวเลือกที่นั่นจำกัด

กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย    กล่องรายการแบบเลือกได้หลายประกอบด้วยตัวเลขของกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายในรายการเลื่อน ผู้ใช้สามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งในรายการ หรือเพิ่มรายการของตนเองในรายการ โดยขึ้นอยู่กับวิธีมีวัตถุประสงค์ของเทมเพลตฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

ขั้นตอนสำหรับการแทรกกล่องกาเครื่องหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า หรือเปลี่ยนการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มในฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงในกล่องกาเครื่องหมายลักษณะที่ปรากฏเมื่อถูกเลือกในโหมดออกแบบ

กล่องกาเครื่องหมายที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

กล่องกาเครื่องหมายถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องกาเครื่องหมายรวมโรงแรม บนเทมเพลตฟอร์ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลincludeHotel ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างกล่องกาเครื่องหมายบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

ถ้าคุณกำลังเข้าเล่มกล่องกาเครื่องหมายเป็นเขตข้อมูลซ้ำกัน กล่องกาเครื่องหมายต้องอยู่ภายในตัวควบคุมทำซ้ำ เช่นตารางเสริมแถว หรือส่วนการทำซ้ำ

แทรกกล่องกาเครื่องหมายบนเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกกล่องกาเครื่องหมาย

 4. เมื่อต้องการแทนป้ายชื่อเริ่มต้นของตัวควบคุม เลือกข้อความอยู่ถัดจากกล่องกาเครื่องหมายถูกแทรกบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม ทางแล้ว ใส่ป้ายชื่อของคุณเอง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าที่ถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลเมื่อผู้ใช้ที่ยกเลิกเลือก หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนฟอร์ม คลิกสองครั้งที่กล่องกาเครื่องหมาย คลิกแท็บข้อมูล แล้ว คลิกค่าที่คุณต้องการในรายการค่าไว้ และค่า เมื่อ ตรวจสอบ รายการ

  หมายเหตุ: สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย ตามค่าเริ่มต้น TRUE หมายความว่า "เลือก" หรือ "ตรวจสอบ ในขณะที่ FALSE หมายความว่า "การล้างข้อมูล"หรือ"ยกเลิกการเลือก"

แทรกกล่องกาเครื่องหมายบนเทมเพลตฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกกล่องกาเครื่องหมาย ด้วยการลากกล่องกาเครื่องหมายจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกกล่องกาเครื่องหมายจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกกล่องกาเครื่องหมาย

 4. ในกล่องโต้ตอบการเข้าเล่มกล่องกาเครื่องหมาย เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บค่ากล่องกาเครื่องหมาย นั้นแล้ว คลิกตกลง

 5. InfoPath ใช้ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่มเป็นป้ายชื่อของตัวควบคุม ถ้าจำเป็น เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อ

 6. To change the value that is stored in the data source when the check box is cleared or selected, double-click the check box that was inserted on the form template, click the Data tab, and then enter the values that you want in the Value when cleared and Value when checked boxes.

  หมายเหตุ: สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย ตามค่าเริ่มต้น TRUE หมายความว่า "เลือก" หรือ "ตรวจสอบ ในขณะที่ FALSE หมายความว่า "การล้างข้อมูล"หรือ"ยกเลิกการเลือก"

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการแทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกขวาเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อ แล้ว คลิ กกล่องกาเครื่องหมาย บนเมนูทางลัด เพื่อให้คุณสามารถดูคำสั่งนี้ เขตข้อมูลต้องใช้ชนิดข้อมูลที่เหมาะสม เช่นชนิดข้อมูล (บูลีน) จริง/เท็จ

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเกี่ยวกับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย:

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของกล่องกาเครื่องหมายหลายครั้ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง กด ALT + ENTER นั้นแล้ว ทำการปรับปรุงที่จำเป็นบนแท็บขนาด

 • ถ้าคุณทำให้กล่องกาเครื่องหมายขนาดใหญ่เกินกว่า เครื่องหมายอยู่ภายในกล่องกาเครื่องหมายอาจปรากฏเพี้ยน

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของกล่องกาเครื่องหมาย เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเส้นขอบและแรเงา นั้นแล้ว ทำการปรับปรุงที่จำเป็น

 • คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อแสดงรายการบนเทมเพลฟอร์มของคุณเมื่อผู้ใช้ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายคำนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น บนฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงผู้จัดการส่วนการอนุมัติไปให้บุคคลเมื่อพวกเขาเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุมัติตัวจัดการการร้องขอ ได้ ถ้าการอนุมัติ manager ไม่จำเป็น ผู้ใช้ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย และส่วนเหลือที่ซ่อนอยู่บนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×