แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

คุณสามารถแทรกกล่องกาเครื่องหมายลงบนแม่แบบฟอร์มของ Microsoft Office InfoPath เพื่อที่ผู้ใช้สามารถป้อนค่า 'จริง' หรือ 'เท็จ' ได้อย่างรวดเร็ว

ในบทความนี้

เมื่อใดที่ใช้กล่องกาเครื่องหมาย

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดที่ใช้กล่องกาเครื่องหมาย

ให้ใช้กล่องกาเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งกล่องเมื่อคุณต้องการที่จะ

 • ให้ผู้ใช้สามารถทำการเลือก จริง/เท็จ หรือ ใช่/ไม่ใช่

 • แสดงข้อมูล จริง/เท็จ หรือ ใช่/ไม่ใช่ ที่มาจากฐานข้อมูล บริการบนเว็บ หรือแหล่งข้อมูลอื่น

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ผู้ใช้จะเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าต้องการจองโรงแรมหรือรถเช่าพร้อมกับการจองตั๋วเครื่องบินหรือไม่

กล่องกาเครื่องหมายบนฟอร์ม

เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้นนั้น กล่องกาเครื่องหมายจะไม่ถูกเลือก ถ้าคุณต้องการให้กล่องกาเครื่องหมายถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถคลิกสองครั้งที่กล่องแล้วเปลี่ยนสถานะเริ่มต้น

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะรวมตัวควบคุมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันกับกล่องกาเครื่องหมายแต่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เมื่อต้องการพิจารณาว่ามีตัวควบคุมใดบ้างที่ใช้งานได้ดีที่สุดกับแม่แบบฟอร์ม ให้ดูที่รายการต่อไปนี้

ปุ่มตัวเลือก    เช่นเดียวกันกับกล่องกาเครื่องหมาย กลุ่มของปุ่มตัวเลือกจะทำให้ผู้ใช้สามารถทำการเลือกได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้จะเลือกจากชุดวงกลมขนาดเล็กแทนที่จะเลือกจากชุดกล่องกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วกล่องกาเครื่องหมายจะแสดงตัวเลือกที่ไม่ใช่เป็นแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ในขณะที่ปุ่มตัวเลือกจะใช้แสดงตัวเลือกเดียวภายในชุดที่จำกัดของตัวเลือกแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ    กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการประกอบด้วยกล่องกาเครื่องหมายจำนวนหนึ่งภายในรายการที่เลื่อนได้ ผู้ใช้สามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งกล่องในรายการ หรือเพิ่มรายการของตนเองลงในรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

ขั้นตอนสำหรับการแทรกกล่องกาเครื่องหมายจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า หรือยึดตามการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงลักษณะที่ปรากฏของกล่องกาเครื่องหมายเมื่อถูกเลือกในโหมดออกแบบ

กล่องกาเครื่องหมายที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์มประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองแบบลำดับชั้นในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

กล่องกาเครื่องหมายจะถูกผูกกับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องกาเครื่องหมาย รวมโรงแรม บนแม่แบบฟอร์มจะถูกผูกกับเขตข้อมูล รวมโรงแรม ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างกล่องกาเครื่องหมายบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

ถ้าคุณกำลังผูกกล่องกาเครื่องหมายกับเขตข้อมูลการทำซ้ำ กล่องกาเครื่องหมายจะต้องอยู่ภายในตัวควบคุมการทำซ้ำ เช่น ตารางเสริมแถว หรือ ส่วนการทำซ้ำ

แทรกกล่องกาเครื่องหมายบนแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กล่องกาเครื่องหมาย

 4. เมื่อต้องการแทนที่ป้ายชื่อเริ่มต้นของตัวควบคุม ให้เลือกข้อความถัดจากกล่องกาเครื่องหมายที่แทรกลงในแม่แบบฟอร์ม จากนั้นป้อนข้อความของป้ายชื่อของคุณเอง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่ถูกเก็บในแหล่งข้อมูลเมื่อผู้ใช้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งที่กล่องกาเครื่องหมาย คลิกแท็บ ข้อมูล จากนั้นคลิกที่ค่าที่คุณต้องการในรายการ ค่าเมื่อไม่เลือก และรายการ ค่าเมื่อถูกเลือก

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องกาเครื่องหมายแล้ว TRUE หมายถึง "ถูกเลือก" ขณะที่ FALSE หมายถึง "ถูกล้าง" หรือ "ไม่ถูกเลือก"

แทรกกล่องกาเครื่องหมายบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบของเทมเพลตฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath ได้รับเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่นั้น ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถแทรกกล่องกาเครื่องหมายโดยการลากกล่องกาเครื่องหมายจากบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ม หรือโดยการแทรกกล่องกาเครื่องหมายจาก ตัวควบคุม แทน ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กล่องกาเครื่องหมาย

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกกล่องกาเครื่องหมาย ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บค่าของกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นคลิก ตกลง

 5. InfoPath ใช้ชื่อของเขตข้อมูลหรือกลุ่มเป็นป้ายชื่อของตัวควบคุม ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่เก็บในแหล่งข้อมูลเมื่อกล่องกาเครื่องหมายถูกล้างหรือถูกเลือก ให้คลิกสองครั้งที่กล่องกาเครื่องหมายที่ถูกแทรกลงในแม่แบบฟอร์ม คลิกแท็บ ข้อมูล จากนั้นป้อนค่าที่คุณต้องการในกล่อง ค่าเมื่อไม่เลือก และกล่อง ค่าเมื่อถูกเลือก

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องกาเครื่องหมายแล้ว TRUE หมายถึง "ถูกเลือก" ขณะที่ FALSE หมายถึง "ถูกล้าง" หรือ "ไม่ถูกเลือก"

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล เพื่อแทรกตัวควบคุมต่างๆ ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นคลิก กล่องกาเครื่องหมาย บนเมนูทางลัด เพื่อให้คุณสามารถเห็นคำสั่งนี้ เขตข้อมูลจะต้องใช้ชนิดข้อมูลที่เหมาะสม เช่น ชนิดข้อมูล จริง/เท็จ (boolean)

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้ช่วยในการกำหนดลักษณะที่ปรากฏ ขนาดและแง่มุมอื่นๆ ของตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดของกล่องกาเครื่องหมายหลายกล่องพร้อมกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มีขนาดที่ต้องการเปลี่ยน กดแป้น ALT+ENTER จากนั้นให้ทำการปรับตามที่จำเป็นบนแท็บ ขนาด

 • ถ้าคุณทำให้กล่องกาเครื่องหมายมีขนาดใหญ่เกินไป เครื่องหมายถูกภายในกล่องกาเครื่องหมายอาจจะปรากฏบิดเบี้ยวไป

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขอบหรือสีของกล่องกาเครื่องหมาย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา จากนั้นทำการปรับตามที่จำเป็น

 • คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการบนแม่แบบฟอร์มเมื่อผู้ใช้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเฉพาะใดๆ ตัวอย่างเช่น ในฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้การจัดรูปตามเงื่อนไขเพื่อแสดงส่วนการอนุมัติของผู้จัดการให้ผู้อ่านดูเมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การอนุมัติของผู้จัดการที่ร้องขอ ถ้าไม่จำเป็นต้องดูการอนุมัติของผู้จัดการ ผู้ใช้ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย และส่วนดังกล่าวจะยังคงซ่อนอยู่บนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×