แทรกกลุ่มตัวเลือก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กลุ่มตัวเลือกคือตัวควบคุมที่ใช้เพื่อแสดงชุดของตัวเลือกที่เป็นแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้ ตามค่าเริ่มต้นนั้น กลุ่มตัวเลือกจะมีส่วนตัวเลือกสองส่วน หนึ่งส่วนจะปรากฏให้ผู้ใช้เห็นซึ่งเป็นตัวเลือกเริ่มต้นบนฟอร์ม

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้ในกลุ่มตัวเลือก

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แทรกในกลุ่มตัวเลือก

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดที่ใช้กลุ่มตัวเลือก

ใช้กลุ่มตัวเลือกเมื่อคุณต้องการที่จะ

 • ให้ผู้ใช้ของคุณมีทางเลือกให้เลือกระหว่างอย่าง น้อยสองส่วนบนฟอร์ม

 • ออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ยึดตาม XML Schema ที่มีอยู่ซึ่งมีองค์ประกอบ xsd: choice ในกรณีนี้ กลุ่มตัวเลือกจะให้คุณใส่องค์ประกอบ schema ดังกล่าวลงในแม่แบบฟอร์มเพื่อที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้

กลุ่มตัวเลือกจะมีส่วนตัวเลือกอย่างน้อยสองส่วน ตามค่าเริ่มต้นนั้น ส่วนตัวเลือกหนึ่งส่วนจะปรากฏบนฟอร์ม และผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเอาออกหรือแทนที่ส่วนตัวเลือกนี้ด้วยส่วนอื่นได้ ตัวอย่างเช่น บนฟอร์มร้องขอการจัดซื้อ คุณสามารถมีส่วนสำหรับการร้องขอคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปใหม่ซึ่งจะปรากฏตามค่าเริ่มต้น แต่ให้ผู้ใช้สามารถเอาส่วนดังกล่าวออกทั้งหมด หรือแทนที่ด้วยส่วนสำหรับการร้องขอคอมพิวเตอร์แลปทอปแทน

กลุ่มตัวเลือกบนฟอร์มที่มีเมนูทางลัดปรากฏให้เห็น

ส่วนตัวเลือกภายในกลุ่มตัวเลือกจะมีตัวควบคุมต่างๆ ที่ผู้ใช้ทำงานด้วยในขณะที่ทำการกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ส่วนตัวเลือกจะอยู่ภายในกลุ่มตัวเลือกเสมอ ดังนั้น ถ้าคุณพยายามเพิ่มส่วนตัวเลือกเพียงอย่างเดียวลงในแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath จะสร้างกลุ่มตัวเลือกสำหรับใส่ส่วนตัวเลือกดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath มีตัวควบคุมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวเลือกแต่สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ เมื่อต้องการพิจารณาว่าตัวควบคุมใดทำงานได้ดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้ดูรายการต่อไปนี้

ส่วน    ส่วนจะคล้ายคลึงกับส่วนตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก คือคุณจะใช้ส่วนในการแสดงชุดของตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ส่วนจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับองค์กรเพียงอย่างเดียว — ผู้ใช้ไม่สามารถเอาส่วนออกหรือแทนที่ส่วนได้เมื่อกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ดังเช่นที่ผู้ใช้สามารถทำได้กับส่วนตัวเลือก

ส่วนเพิ่มเติม    เมื่อคุณเพิ่มกลุ่มตัวเลือกลงในแม่แบบฟอร์ม ส่วนเริ่มต้นจะปรากฏเสมอเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มเป็นครั้งแรก ในขณะที่ส่วนเพิ่มเติมต่างๆ จะถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะให้รวมส่วนตัวเลือกหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในฟอร์มร้องขอการสั่งซื้อที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ผู้ใช้บางคนอาจต้องการใส่ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสั่งซื้อ คุณสามารถแทรกส่วนเพิ่มเติมบนแม่แบบฟอร์มและเพิ่มกล่อง Rich Text ที่ชื่อ "บันทึกย่อ" ภายในส่วนเพิ่มเติมนั้น จากนั้น ผู้ใช้สามารถเพิ่มส่วนบันทึกย่อเมื่อต้องการโดยการคลิกที่ข้อความคำแนะนำบนฟอร์ม

ส่วนการทำซ้ำ    เช่นเดียวกันกับกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ ส่วนการทำซ้ำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มส่วนได้มากกว่าหนึ่งส่วนลงในฟอร์ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ใช้ ให้ใช้ส่วนการทำซ้ำบนแม่แบบฟอร์มเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะให้ผู้ใช้สามารถแทรกอินสแตนซ์หลายรายการของส่วน แต่ไม่รวมถึงการแทนที่

กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ    กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวเลือก ยกเว้นว่าผู้ใช้สามารถแทรกกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มลงบนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ในฟอร์มร้องขอการสั่งซื้อที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะร้องขอคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์แลปทอป อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ผู้ใช้อาจต้องการขอคอมพิวเตอร์ทั้งสองชนิด หรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสำหรับแต่ละชนิด ถ้ามีการใช้กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำบนฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะกรอกข้อมูลในส่วนที่มีข้อมูลคำขอเดสก์ท็อป จากนั้นผู้ใช้สามารถแทรกชนิดที่สองของกลุ่มตัวเลือกเพื่อกรอกข้อมูลในส่วนต่างๆ ที่มีข้อมูลคำขอแลปทอป

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

ในทั้งลักษณะที่ปรากฏและพฤติกรรม กลุ่มตัวเลือกจะรวบรวมส่วนต่างๆ และตัวควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครง ความแตกต่างที่สำคัญคือผู้ใช้สามารถแทนที่ส่วนเริ่มต้นภายในกลุ่มตัวเลือกด้วยส่วนตัวเลือก หรือลบกลุ่มตัวเลือกทั้งกลุ่ม

เมื่อผู้ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือส่วนตัวเลือกเริ่มต้น ปุ่มสีม่วงขนาดเล็กจะปรากฏที่มุมบนด้านซ้ายของส่วน เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มดังกล่าวเมนูทางลัดจะแสดงคำสั่งสำหรับการเอาออกหรือการแทนที่ส่วนเริ่มต้น

เมนูทางลัดสำหรับกลุ่มตัวเลือก

เคล็ดลับ: เมื่อใช้กลุ่มตัวเลือก ผู้ใช้สามารถเอาออกหรือแทนที่ส่วนเริ่มต้นได้ แต่จะไม่สามารถแทรกกลุ่มตัวเลือกหลายกลุ่มบนฟอร์ม ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถแทรกส่วนเพิ่มเติมลงในฟอร์ม คุณควรจะใช้กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำแทนกลุ่มตัวเลือก จากมุมมองของผู้ใช้นั้น การทำงานจะคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการดูคำสั่งบนเมนูทางลัดสำหรับการเอาออกหรือการแทนที่ส่วนเริ่มต้น ผู้ใช้จะยังเห็นคำสั่งสำหรับการแทรกอินสแตนซ์หลายรายการของกลุ่มตัวเลือกด้วย

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกเพื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ กลุ่มตัวเลือกและส่วนตัวเลือกจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม เนื่องจากไม่สามารถแสดงในเว็บเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

แทรกกลุ่มตัวเลือก

ขั้นตอนสำหรับการแทรกกลุ่มตัวเลือกบนแม่แบบฟอร์มจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า หรือยึดตามการออกแบบแม่แบบฟอร์มบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงลักษณะที่กลุ่มตัวเลือกจะปรากฏเมื่อถูกเลือกในโหมดออกแบบ

กลุ่มตัวเลือกที่เลือกในโหมดการออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ส่วนที่เลือกเสมอได้ถูกผูกไว้กับกลุ่ม แต่ละตัวควบคุมลงในตัวเลือกส่วนถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของส่วนเลือก ในตัวอย่างต่อไปนี้ ส่วนตัวเลือกคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป บนเทมเพลตฟอร์ถูกผูกไว้กับกลุ่มเดสก์ท็อป ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตัวเลือกบนเทมเพลตฟอร์มและกลุ่มที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

แทรกกลุ่มตัวเลือกลงบนแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ในขณะที่คุณแทรกกลุ่มตัวเลือก InfoPath จะสร้างกลุ่มที่ถูกผูกกับส่วนตัวเลือกภายในกลุ่มตัวเลือกดังกล่าว นอกจากนี้ InfoPath จะสร้างกลุ่มชนิดพิเศษเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวเลือกบนแม่แบบฟอร์มและแหล่งข้อมูล กลุ่มชนิดนี้จะใส่คำว่า (ตัวเลือก) ถัดจากป้ายชื่อในแหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กลุ่มตัวเลือก

  กลุ่มตัวเลือกจะมีส่วนตัวเลือกสองส่วนที่ปรากฏบนแม่แบบฟอร์ม

 4. เมื่อต้องการแทรกส่วนตัวเลือกเพิ่มเติมภายในกลุ่มตัวเลือก ให้วางเคอร์เซอร์ภายในกลุ่มตัวเลือกบนแม่แบบฟอร์ม จากนั้นคลิก ส่วนตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม

 5. เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในส่วนตัวเลือกภายในกลุ่มตัวเลือก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในส่วนตัวเลือกเริ่มต้น ให้ลากตัวควบคุมที่ต้องการจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ไปที่ส่วนตัวเลือกบนแม่แบบฟอร์มที่มีป้ายชื่อ ส่วนตัวเลือก (ค่าเริ่มต้น)

  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในส่วนตัวเลือกที่เป็นทางเลือก ให้ลากตัวควบคุมที่ต้องการจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ไปที่ส่วนตัวเลือกบนแม่แบบฟอร์มที่มีป้ายชื่อ ส่วนตัวเลือก

แทรกกลุ่มตัวเลือกบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณให้การออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มยึดตาม XML Schema และเค้าร่างที่มีความxsd: ตัวเลือกองค์ประกอบออก ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกในกลุ่มตัวเลือก โดยการลากกลุ่มที่เหมาะสมจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ ถ้าคุณใช้แทนบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เมื่อต้องการแทรกในกลุ่มตัวเลือก InfoPath พร้อมท์ให้คุณผูกกลุ่มตัวเลือกกลุ่มที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูล ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กลุ่มตัวเลือก

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกกลุ่มตัวเลือก ให้เลือกกลุ่มที่มีคำว่า (ตัวเลือก) ถัดจากชื่อ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. เพิ่มส่วนตัวเลือกอย่างน้อยสองส่วนลงในกลุ่มตัวเลือกบนแม่แบบฟอร์ม จากนั้นผูกส่วนตัวเลือกเหล่านี้กับกลุ่มที่เหมาะสมในแหล่งข้อมูล

  หมายเหตุ: กลุ่มที่คุณเลือกจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (ตัวเลือก) ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4

 6. เพิ่มตัวควบคุมลงในส่วนตัวเลือกแต่ละส่วน จากนั้นผูกตัวควบคุมเหล่านี้กับเขตข้อมูลที่เหมาะสมในแหล่งข้อมูล

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 5 ทั้งนี้ InfoPath จะใช้ชื่อของเขตข้อมูลเหล่านี้สำหรับป้ายชื่อตัวควบคุม ให้เปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อถ้าจำเป็น

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยในการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และแง่มุมอื่นๆ ของกลุ่มตัวเลือกและส่วนตัวเลือก

 • เนื่องจากปุ่มเมนูทางลัดจะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ใช้เลื่อนตัวชี้ไปเหนือส่วนตัวเลือก ผู้ใช้ใหม่อาจจะไม่เข้าใจวิธีการแทนที่ส่วนตัวเลือกเริ่มต้น เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้พิจารณาการเพิ่มคำอธิบายสั้นๆ เหนือส่วนตัวเลือกที่บอกให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการแทนที่ส่วนตัวเลือกหนึ่งด้วยส่วนตัวเลือกอีกส่วนหนึ่ง

 • ตามค่าเริ่มต้นนั้น ขอบที่อยู่รอบส่วนตัวเลือกจะไม่ปรากฏให้ผู้ใช้เห็นในการกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะตัวควบคุมต่างๆ ภายในส่วนเมื่อเปิดฟอร์มของคุณ เมื่อต้องการแยกส่วนตัวเลือกออกจากข้อความและตัวควบคุมที่อยู่โดยรอบให้มองเห็นได้ หรือเมื่อต้องการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ไปที่ส่วนนั้น คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา เพื่อเพิ่มขอบหรือสีลงในส่วนตัวเลือกภายในกลุ่มตัวเลือก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดของส่วนตัวเลือกหลายส่วนพร้อมกัน ให้เลือกส่วนตัวเลือกที่มีขนาดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก คุณสมบัติ จากนั้นทำการปรับตามความจำเป็นบนแท็บ ขนาด

 • ในบางครั้ง ข้อความภายในตัวควบคุมในส่วนตัวเลือกและป้ายชื่อทางด้านซ้ายของตัวควบคุมเหล่านั้นอาจปรากฏว่าอยู่ไม่ตรงกันเล็กน้อยในแนว เมื่อต้องการจัดแนวใหม่อย่งรวดเร็ว ให้คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุม คลิก จัดแนว บนแท็บ ขนาด จากนั้นคลิก นำไปใช้ เมื่อต้องการจัดเรียงป้ายชื่อและตัวควบคุมที่อยู่ในเซลล์ต่างๆ ในตารางเค้าโครง ให้คลิกขวาที่เซลล์ที่มีป้ายชื่อ คลิก คุณสมบัติตาราง บนเมนูทางลัด จากนั้นคลิก กึ่งกลาง ภายใต้ การจัดแนวตามแนวตั้ง บนแท็บ เซลล์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×