แทนที่สูตรด้วยผลลัพธ์ของสูตรนั้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแทนสูตร ด้วยค่าจากการคำนวณเพื่อให้สูตรไม่มีการคำนวณใหม่ แทนที่สูตร ด้วยผลลัพธ์ของแบบคงสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานถ้าเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยสูตรหรือสูตรที่ซับซ้อนมากมาย ถ้าคุณต้องการแทนบางส่วนของสูตร คุณสามารถแทนส่วนที่คุณไม่ต้องการคำนวณใหม่ คุณสามารถแปลงสูตรไปเป็นค่าในเซลล์เซลล์ หรือแปลงช่วงทั้งหมดในทันที

แทนสูตร ด้วยค่าจากการคำนวณ

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณแทนที่สูตร ด้วยค่า Excel เอาสูตรออกอย่างถาวร ถ้าคุณแทนสูตร ด้วยค่าไม่ได้ตั้งใจ และต้องการคืนค่าสูตร คลิกยกเลิก   ไอคอนเลิกทำ ในทันทีหลังจากที่คุณใส่ หรือวางค่า ทำสำเนาของเวิร์กบุ๊กก่อนที่จะแทนที่สูตรด้วยผลลัพธ์ของคุณควรได้

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่

  ถ้าสูตรเป็นแอสูตรอาร์เรย์ เลือกช่วงที่ประกอบด้วยสูตรอาร์เรย์

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกคัด ลอก

 3. บนแท็บหน้าแรก คลิกวาง

 4. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวเลือกการวาง ปุ่ม ตัวเลือกการวาง แล้ว คลิ กค่าเท่านั้น  

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณแทนที่สูตร ด้วยค่า Excel เอาสูตรออกอย่างถาวร ถ้าคุณแทนสูตร ด้วยค่าไม่ได้ตั้งใจ และต้องการคืนค่าสูตร บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกยกเลิก   ปุ่มเลิกทำ ในทันทีหลังจากที่คุณใส่ หรือวางค่า ทำสำเนาของเวิร์กบุ๊กก่อนที่จะแทนที่สูตรด้วยผลลัพธ์ของคุณควรได้

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่

  ถ้าสูตรเป็นแอสูตรอาร์เรย์ เลือกช่วงที่ประกอบด้วยสูตรอาร์เรย์

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกคัดลอก ปุ่ม คัดลอก

 3. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกวาง ปุ่ม วาง

 4. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวเลือกการวาง ตัวเลือกการวาง แล้ว คลิ กค่าเท่านั้น  

แทนที่บางส่วนของสูตรด้วยค่าจากการคำนวณ

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณแทนที่บางส่วนของสูตร ด้วยค่า จะไม่สามารถคืนค่า

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่

 2. ในตัวแถบสูตร เลือกส่วนของสูตรที่คุณต้องการแทนที่ ด้วยค่าจากการคำนวณ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกส่วนของสูตรที่คุณต้องการแทน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณรวมทั้งตัวถูกดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกฟังก์ชัน คุณต้องเลือกชื่อฟังก์ชันทั้งหมด วงเล็บเปิดอาร์กิวเมนต์ และวงเล็บปิด

 3. กด คำสั่ง + =

  Excel คำนวณส่วนที่เลือกของสูตร

 4. กดแป้น RETURN

  ถ้าสูตรเป็นแอสูตรอาร์เรย์ กด คำสั่ง + ส่งกลับ

  Excel แทนส่วนที่เลือกของสูตร ด้วยค่าจากการคำนวณ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการคำนวณสูตรใหม่ ซ้ำ หรือความเที่ยงตรง

คัดลอก และวางผลลัพธ์บางอย่างของเซลล์

สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ และแบบสัมพัทธ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×