แถบค่าคลาดเคลื่อนในแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แถบค่าคลาดเคลื่อนแสดงจำนวนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นการฟิกสัมพันธ์กับเครื่องหมายขีดข้อมูลแต่ละขีดในชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณควรแสดงจำนวนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นที่เป็นบวกและลบ 5 เปอร์เซ็นต์ ในผลลัพธ์ของการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แผนภูมิที่มีแถบค่าคลาดเคลื่อน

ชนิดแผนภูมิที่สนับสนุนแถบค่าคลาดเคลื่อน คุณสามารถเพิ่มแถบค่าคลาดเคลื่อนในชุดข้อมูลในแผนภูมิพื้นที่สองมิติ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟอง สำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟอง คุณสามารถแสดงแถบค่าคลาดเคลื่อนสำหรับค่า x ค่า y หรือทั้งสองค่าก็ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มแถบค่าคลาดเคลื่อนลงในชุดข้อมูล

สมการสำหรับการคำนวณค่าความผิดพลาด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×