แถบค่าคลาดเคลื่อนในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แถบค่าคลาดเคลื่อนแสดงจำนวนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นการฟิกสัมพันธ์กับเครื่องหมายขีดข้อมูลแต่ละขีดในชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณควรแสดงจำนวนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นที่เป็นบวกและลบ 5 เปอร์เซ็นต์ ในผลลัพธ์ของการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แผนภูมิที่มีแถบค่าคลาดเคลื่อน

ชนิดแผนภูมิที่สนับสนุนแถบค่าคลาดเคลื่อน คุณสามารถเพิ่มแถบค่าคลาดเคลื่อนในชุดข้อมูลในแผนภูมิพื้นที่สองมิติ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟอง สำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟอง คุณสามารถแสดงแถบค่าคลาดเคลื่อนสำหรับค่า x ค่า y หรือทั้งสองค่าก็ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มแถบค่าคลาดเคลื่อนลงในชุดข้อมูล

สมการสำหรับการคำนวณค่าความผิดพลาด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×