แดชบอร์ดส่วนบุคคลของ Microsoft MyAnalytics

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

MyAnalytics จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีที่คุณจะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและการใช้เวลาทำงานของคุณ แดชบอร์ดมีเครื่องมือที่คุณจะต้องใช้เพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ และใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์และวัดความคืบหน้าได้ตลอดเวลา

คุณเท่านั้นที่สามารถการเข้าถึงแดชบอร์ด MyAnalytics ของคุณได้ MyAnalytics ไม่มีการตั้งค่าใดๆ มอบสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดของคุณให้แก่ผู้จัดการของคุณหรือบุคคลอื่นใดในองค์กร

ฉันจะหาแดชบอร์ดส่วนบุคคลของฉันได้ที่ไหน

 • ใน Office 365 ให้ไปที่ Delve แล้วคลิก MyAnalytics ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 • มีสองแท็บ แดชบอร์ดหลักและแนวโน้ม

แดชบอร์ดส่วนบุคคลใช้ข้อมูลอะไร

MyAnalytics ใช้ข้อมูลจากกล่องจดหมายและปฏิทิน Office 365 ของคุณ เช่น คุณส่งและได้รับอีเมลจากผู้รับแต่ละรายกี่ฉบับ และระยะเวลาการประชุม อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รวบรวมข้อมูลจากเนื้อหาอีเมลหรือคำอธิบายปฏิทิน

หมายเหตุ: ข้อมูลบางส่วนของคุณจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณสถิติรวมเพื่อแสดงต่อผู้ใช้ MyAnalytics คนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เวลาเฉลี่ยที่คนในองค์กรของคุณใช้ในการอ่านและเขียนอีเมล หรือพวกเขาใช้เวลาใช้ในการประชุมนานนานเพียงใด คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ใช้ข้อมูลของคุณในการคำนวณสถิติรวมเหล่านี้ได้ โปรดดู ฉันสามารถเลือกไม่เข้าร่วม MyAnalytics ไดัหรือไม่

มีข้อมูลใดบ้างในแดชบอร์ดส่วนบุคคลของฉัน และสถิตินี้คำนวณอย่างไร

ในแดชบอร์ดหลัก คุณรับข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเกี่ยวกับสัปดาห์ก่อนหน้า หน้าแนวโน้มคือ ที่อยู่ของแนวโน้มแบบยาว

ตารางด้านล่างนี้อธิบายข้อมูลที่คุณเห็น วิธีคำนวณสถิติ และที่มาของข้อมูล

เวลาของคุณ

เวลาของคุณ

สิ่งที่คุณเห็น

รับภาพรวมคร่าวๆ ของเวลาที่คุณใช้ไปในสัปดาห์นี้ และดูผลการเปรียบเทียบกับเป้าหมายของคุณ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเป้าหมายเริ่มต้น ให้คลิก แก้ไขเป้าหมาย

  เมื่อคุณเปลี่ยนเป้าหมาย เป้าหมายของสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเปลี่ยนไปด้วย

สำหรับแต่ละประเภท คุณจะพบรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปที่หน้า

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวบรวมจากกล่องจดหมายและปฏิทิน Office 365 ของคุณ

วิธีการคำนวณ

ดูรายละเอียดสำหรับแต่ละประเภท:

เคล็ดลับ

ดู เคล็ดลับเกี่ยวกับ MyAnalytics สำหรับคำแนะนำในการใช้เวลาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครือข่าย

ติดต่อกันอยู่เสมอ

สิ่งที่คุณเห็น

สุดยอดเพื่อนร่วมงาน แสดงบุคคลที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด จำนวนจะอ้างอิงตามการประชุมและการสื่อสารทางอีเมล

หากต้องการติดตามระยะเวลาที่คุณใช้กับบุคคลหนึ่ง ให้คลิกรูปดาว คลิกเพื่อเพิ่มบุคคลลงในรายการสำคัญของคุณ ถัดจากชื่อของบุคคลนั้น แล้วบุคคลนั้นจะถูกแสดงใน สำคัญ คุณยังสามารถค้นหาบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการ สำคัญ ได้อีกด้วย

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวบรวมจากกล่องจดหมายและปฏิทิน Office 365 ของคุณ

วิธีการคำนวณ

ดู การประชุม และ อีเมล

เราไม่รวมกับการประชุมที่ มีมากกว่า 25 ผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อเราคำนวณเวลาที่ใช้กับบุคคลนั้น

ขาดการติดต่อ

สิ่งที่คุณเห็น

แสดงผู้ร่วมงานคุณยังไม่ร่วมกับในการประชุมหรืออีเมลที่ชั่วขณะ

ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับบุคคลหนึ่งอีกครั้ง ให้ใช้การทำงานที่ด้านขวา

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวบรวมจากกล่องจดหมายและปฏิทิน Office 365 ของคุณ

วิธีการคำนวณ

รายชื่อผู้ติดต่อภายใต้ ขาดการติดต่อ คือบุคคลที่เคยเป็นรายชื่อผู้ติดต่อหลักของคุณ แต่ในตอนนี้คุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารด้วยแล้ว

คุณและผู้จัดการของคุณ

สิ่งที่คุณเห็น

แสดงระยะเวลาที่คุณใช้กับผู้จัดการของคุณโดยอ้างอิงตามการประชุมและการสื่อสารทางอีเมล

ประชุม 1:1 เป็นการประชุมระหว่างคุณและผู้จัดการของคุณเท่านั้น

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวบรวมจากกล่องจดหมายและปฏิทิน Office 365 ของคุณ

วิธีการคำนวณ

อัตราการอ่านและตอบกลับเวลายึดตามค่าเฉลี่ยภายในช่วงเวลาที่เลือกไว้

การประชุม

ชั่วโมงการประชุม

สิ่งที่คุณเห็น

แสดงเวลาที่คุณใช้ในการประชุม และการแบ่งระหว่างการประชุมที่คุณตั้งกำหนดการด้วยตนเอง และกำหนดการการประชุมอื่น

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวบรวมจากปฏิทิน Office 365 ของคุณ ค่าเฉลี่ยของบริษัทจะอิงตามข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้รายอื่นๆ ในองค์กรของคุณ

วิธีการคำนวณ

สถิติจะอ้างอิงตามการประชุมในปฏิทินของคุณที่คุณได้รับทราบแล้ว และเวลาที่คุณตั้งสถานะเป็น ไม่ว่าง

โดยที่ ไม่รวม การประชุมต่อไปนี้:

 • การประชุมที่ไม่มีผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ นอกจากตัวคุณ เช่น เมื่อคุณบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณหรือตั้งตัวเตือน

 • การประชุมตลอดทั้งวัน

 • การประชุมที่ทำเครื่องหมายเป็น ส่วนตัว

เคล็ดลับ

ดู เคล็ดลับการประชุม สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พฤติกรรมการประชุม

สิ่งที่คุณเห็น

แสดงเวลาที่คุณ ใช้ในประเภทการประชุมทั่วไป

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวบรวมจากปฏิทินและกล่องจดหมายOffice 365 ของคุณ

วิธีการคำนวณ

สถิติจะอ้างอิงตามการประชุมในปฏิทินของคุณที่คุณได้รับทราบแล้ว และเวลาที่คุณตั้งสถานะเป็น ไม่ว่าง

การประชุมเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในประเภทต่อไปนี้:

 • ทำงานหลายอย่างในการประชุม

  การประชุมที่คุณส่งอีเมลมากกว่าสองฉบับหรืออ่านอีเมลมากกว่าสี่ฉบับต่อชั่วโมง

 • การประชุมนอกชั่วโมงการทำงาน

  ประชุมนอกชั่วโมงการทำงานที่กำหนดในตั้งค่า Outlookของคุณ

 • การประชุมที่เป็นกิจวัตร

  การประชุมที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดการทำงานหรือเกิดเป็นกิจวัตร

 • การประชุมที่ใช้เวลานาน

  การประชุมที่ใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง

 • การประชุมที่ขัดแย้งกัน

  การประชุมที่ซ้อนทับกับการประชุมอื่นๆ ที่คุณยอมรับ และที่คุณตั้งค่าสถานะเป็น ไม่ว่าง การประชุมใดๆ ที่ขัดแย้งกันจะถูกเพิ่มในประเภทนี้

เคล็ดลับ

ดู เคล็ดลับการประชุม สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีเมล

เวลาสำหรับอีเมล

สิ่งที่คุณเห็น

ค่าประมาณของเวลาเท่าใดคุณใช้ส่ง และการอ่านอีเมล ดูวิธีเหล่านี้เปรียบเทียบ กับค่าเฉลี่ยบริษัท และเป้าหมายส่วนบุคคลของคุณ

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวบรวมจากกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ค่าเฉลี่ยของบริษัทจะอิงตามข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้รายอื่นๆ ในองค์กรของคุณ

วิธีการคำนวณ

กฎหลักคือ:

 • คุณมีเวลาสำหรับการเขียนอีเมลแต่ละฉบับเท่ากับ 5 นาที (ส่ง)

 • คุณมีเวลาสำหรับการอ่านอีเมลแต่ละฉบับเท่ากับ 2.5 นาที (เปิด)

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นดังนี้:

 • ถ้าคุณส่งอีเมลแล้วหนึ่งฉบับจากนั้นจึงเปิดหรือส่งอีกฉบับภายใน 5 นาที เราจะกำหนดเวลาระหว่างการทำงานสองอย่างนี้เป็นอีเมลฉบับแรก ในตัวอย่างด้านล่างนี้ คืออีเมลที่กำหนดไว้เพียง 2 นาที

 • ถ้าคุณเปิดอีเมลหนึ่งฉบับและจากนั้นจึงเปิดหรือส่งอีกฉบับหนึ่งภายใน 2.5 นาที เราจะกำหนดความต่างของเวลาระหว่างทั้งสองากรทำงานเป็นอีเมลแรก ตัวอย่างด้านล่างนี้ คืออีเมลที่กำหนดไว้ 1 นาที

มีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างการคำนวณเวลาอีเมลสำหรับ Delve Analytics
 • เราลงทะเบียนอีเมลผ่านอุปกรณ์ทั้งหมด เช่น แล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือ

 • เราจะรวมเฉพาะอีเมลที่ชื่อของคุณ หรือกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ แสดงอยู่ในหัวข้อถึงหรือสำเนาถึง

 • เราจะไม่นับอีเมลที่คุณลบโดยไม่ได้เปิดดู

 • อีเมลที่คุณอ่าน หรือเขียนนอกชั่วโมงทำงานของคุณตั้งค่า (ตามที่กำหนดโดย O ของคุณตั้งค่า utlook) จะรวมอยู่ในหลังชั่วโมง

เคล็ดลับ

ดู เคล็ดลับอีเมล สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ทำให้อีเมลทำงานดียิ่งขึ้นสำหรับคุณ

ดูรายละเอียด - กิจกรรมบนอีเมล

สิ่งที่คุณเห็น

คลิก ดูรายละเอียด ภายใต้ เวลาสำหรับอีเมล เพื่อดูจำนวนอีเมลที่คุณส่งและอ่านในระหว่างและนอกเวลาทำการตามการตั้งค่าเวลาที่คุณตั้งไว้

กราฟแสดงช่วงที่คุณส่ง และอ่านอีเมล

คุณกำลังดูผลรวมทั้งสัปดาห์

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวบรวมจากกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ

วิธีการคำนวณ

ดูเวลาสำหรับอีเมล

ลักษณะทั่วไปของอีเมล

สิ่งที่คุณเห็น

เปอร์เซ็นต์การอ่านโดยผู้อื่น: แสดงสถิติสำหรับอีเมลที่คุณส่งตรงไปยังบุคคลและกลุ่มที่มี ผู้รับที่มีสิทธิ์* อย่างน้อยห้าคน MyAnalytics แสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่ได้อ่านอีเมลของคุณ แต่ไม่ระบุว่าผู้รับรายใดที่อ่านอีเมลของคุณ

เปอร์เซ็นต์การอ่านโดยคุณ: แสดงสถิติสำหรับอีเมลที่ส่งโดยตรงไปยังคุณและกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิก

คุณสามารถดูความรวดเร็วที่ผู้อื่นตอบกลับหาคุณ และความรวดเร็วที่คุณตอบกลับหาผู้อื่นได้เช่นกัน

* สถิติไม่รวมผู้ใช้ภายนอกหรือคนในองค์กรของคุณที่ปฏิเสธการเข้าร่วม MyAnalytics

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวบรวมจากกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ เปอร์เซ็นต์การอ่านโดยผู้อื่นจะอิงตามข้อมูลที่รวบรวมจากคนในองค์กรที่คุณส่งอีเมลไปหา

วิธีการคำนวณ

อัตราการอ่านและตอบกลับเวลาจะประเมินโดยยึดตามค่าเฉลี่ยสำหรับช่วง 30 วัน

เคล็ดลับ

ใช้ Add-in ของ MyAnalytics ใน Outlook เพื่อดูว่ามีผู้คนมากเพียงใดที่ได้อ่าน ส่งต่อ และตอบกลับอีเมลของคุณ

ชั่วโมงโฟกัส

ชั่วโมงโฟกัส

สิ่งที่คุณเห็น

เวลาโฟกัสจะกำหนดอย่างน้อยสองชั่วโมงติดกันโดยไม่มีการประชุม

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวบรวมจากปฏิทิน Office 365 ของคุณ ค่าเฉลี่ยของบริษัทจะอิงตามข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้รายอื่นๆ ในองค์กรของคุณ

วิธีที่เราคำนวณหาตัวเลข

 • สรุปจำนวนชั่วโมงทั้งหมดในปฏิทินของคุณที่มีเวลาสองชั่วโมงติดกันโดยไม่มีการประชุม

 • รวมเฉพาะเวลาโฟกัสภายในเวลาทำงานที่กำหนดไว้ของคุณ

 • การส่งหรือการรับอีเมลระหว่างเวลาโฟกัสจะไม่ขัดแย้งกับการคำนวณเวลาโฟกัส

เคล็ดลับ

ดู เคล็ดลับสำหรับเวลาโฟกัส

หลังเวลางาน

หลังเวลางาน

สิ่งที่คุณเห็น

แสดงเวลาที่ใช้ในอีเมล และประชุมด้านนอกของคุณตั้งค่าชั่วโมงทำงาน ตามที่กำหนดโดยการตั้งค่าของคุณใน Outlook ตัวอย่าง อีเมลที่อ่าน หรือส่งบนวันหยุดสุดสัปดาห์ หลังจากชั่วโมงการประเมินเฉพาะ และจะไม่ได้ตั้งใจจะสะท้อนจริงชั่วโมงทำงาน

ที่มาของข้อมูล

มีเก็บข้อมูลของคุณจากปฏิทินOffice 365 และกล่องจดหมายของคุณ ค่าเฉลี่ยของบริษัทจะยึดตามข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้อื่นในองค์กรของคุณ สามารถกำหนดสิ่งที่เราถือว่าเป็น after-hours ทำงานในตั้งค่า Outlookของคุณ

วิธีที่เราคำนวณหาตัวเลข

ดู การประชุม และ อีเมล

เคล็ดลับ

ดู เคล็ดลับสำหรับหลังเวลางาน สำหรับคำแนะนำที่เกี่ยวกับสมดุลชีวิตทำงาน

แนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป

ดูความคืบหน้าของคุณ และเปรียบเทียบพฤติกรรมของคุณตลอดช่วงเวลาในส่วนของแนวโน้มของแดชบอร์ดของคุณ

เปรียบเทียบพฤติกรรมปัจจุบันเพื่อแนวโน้มที่ผ่านมาสำหรับแต่ละเป้าหมาย

แนวโน้ม full_C3_2017822101224

ผู้ใช้ MyAnalytics ใหม่จะเริ่มต้นออก ด้วยมุมมองสัปดาห์เจ็ด เป็นเวลาดำเนินการอยู่ จะมีความยาวเวลาระยะเวลา (ปีที่สอง) ของแนวโน้มในอดีตสามารถดูได้พร้อมใช้งาน

ตามค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นหกสัปดาห์ของแนวโน้ม คุณสามารถเลือก และลากแถบเลื่อนใน preview pane ที่ด้านล่างของแผนภูมิเพื่อแสดงระยะเวลาแตกต่างกัน

slider_C3_201782210138

เลือก และยกเลิกเลือกการประเมินเฉพาะในแผนภูมิเพื่อดู หรือเอาเส้นแนวโน้มของพวกเขา

legend_C3_2017822101351

เลือกตัวเลือก "เดือน" เพื่อดูแนวโน้มตามเดือน

วางเมาส์บนเส้นแนวโน้มเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาของคุณ

โฮเวอร์ detail_C3_2017822101424

แชร์ stats ของคุณ

เลือกได้ว่าจะได้รับเป้าหมาย แสดงความคืบหน้าของผู้จัดการของคุณ หรือขอความช่วยเหลือ ฉลอง คุณสามารถแชร์ stats เลือกจากแดชบอร์ดของคุณกับบุคคลในองค์กรของคุณ ด้วยการแชร์ stats คุณสร้างโอกาสในการเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณเองได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ที่สำคัญสำหรับคุณมากที่สุด ดังนั้นให้แชร์ stats ของคุณ และได้รับการสนทนาที่เริ่มต้นใช้งาน

ฉันจะแชร์ได้อย่างไร

ที่มุมด้านบน ขวามือของแดชบอร์ดของคุณ คุณจะพบไอคอนแชร์

แชร์ button_C3_2017621105953

เมื่อเลือก แดชบอร์ดของคุณจะเน้นส่วนที่มีอยู่สำหรับการแชร์ (ส่วนเช่นพฤติกรรมเครือข่ายและอีเมลที่ไม่มีอยู่ในขณะนี้)

ตามค่าเริ่มต้น ส่วนที่พร้อมใช้งานทั้งหมดจะถูกเลือกสำหรับการแชร์ คุณสามารถเอาการเลือกทั้งหมดได้ โดยการยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายทางด้านขวาของโลโก้ MyAnalytics ที่ด้านบนของแดชบอร์ดของคุณ

select_C3_201762111327

คุณสามารถเลือกที่ไม่แชร์สแบบ โดยการยกเลิกการเลือกการ์ดแต่ละรายการของส่วน หรือคุณสามารถเอาทั้งส่วนได้ โดยการยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายในมุมบนซ้ายของแต่ละส่วน

เมื่อคุณเลือกสถิติทั้งหมดที่คุณต้องการแชร์ เลือกปุ่ม 'ยืนยัน' ที่ด้านบนของแดชบอร์ดของคุณ ซึ่งจะ pop ค่าเทมเพลตอีเมเพื่อให้คุณสามารถเลือกผู้รับของคุณ และเขียนบันทึกย่อส่วนบุคคลเหล่านั้น จำเป็นต้องใช้เขตข้อมูลสามทั้งหมด (ผู้รับ บรรทัดเรื่อง และข้อความอีเมล)

แชร์ email_C3_201762111411

เมื่อคุณพร้อม เลือกปุ่ม 'แชร์' และ MyAnalytics จะส่งอีเมลของคุณ

ฉันพบ stats ที่แชร์ของฉันได้อย่างไร

สถิติทั้งหมดที่คุณแชร์จะปรากฏขึ้นใน Outlook ของคุณ 'รายการที่ถูกส่ง' โฟลเดอร์ และผู้ใช้ได้รับ stats ที่แชร์ของคุณจะได้รับอีเมลในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขามีลิงก์เพื่อดูสิ่งที่คุณได้แชร์ผ่านแดชบอร์ด MyAnalytics ของพวกเขา

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถดู stats ที่ใช้ร่วมกัน

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุทั่วไปสำหรับ stats ที่คุณแชร์ (หรือบุคคลอื่นแชร์กับคุณ) จะไม่สามารถดู

 • สถิติการแชร์ทั้งหมดหมดอายุหลังจาก 30 วัน หลังจากที่ส่งผ่านหมดอายุ ลิงก์ไปยังแชร์ stats ปิดใช้งาน

 • ถ้า URL ถูกคัดลอก และวางลงในเว็บเบราว์เซอร์อย่างไม่ถูกต้อง

 • อีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์ที่ใช้ร่วมกัน stats ถูกส่งต่อไปยังผู้รับแทนที่ จะแชร์ผ่านแดชบอร์ด MyAnalytics โดยตรง

อีเมลยินดีต้อนรับ

หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ (ซึ่งอาจใช้เวลาสองสามวัน), MyAnalytics จะส่งการ "ยินดีต้อนรับอีเมลที่ได้" ยินดีต้อนรับอีเมลที่ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับMyAnalytics ตัวอย่าง คืออะไร และ วิธีการทำงาน และยังให้แรกที่คุณดูสถิติของคุณ ไม่มีการกระทำจากคุณจำเป็นเพื่อที่จะได้รับอีเมยินดีต้อนรับ

ติดตามยินดีต้อนรับอีเมล และถือว่าคุณไม่ได้เลือกออกจากMyAnalytics (ให้ดูที่เลือกออกจากส่วนด้านล่าง), MyAnalytics จะส่งอีเมลที่แยกย่อยรายสัปดาห์ซึ่งจะช่วยให้คุณคีย์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสัปดาห์ก่อนหน้าของคุณ

ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับอีเมลที่แยกย่อยจาก MyAnalytics คุณสามารถเลือกออกจากอีเมลที่โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ในMyAnalytics ไปที่การตั้งค่า

 • ไปที่การตั้งค่าลักษณะการทำงาน และเลือกปิด สำหรับอีเมลแยกย่อย

 • คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ฉันจะปฏิเสธไม่เข้าร่วม MyAnalytics ได้หรือไม่

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ใช้ข้อมูลของคุณในการคำนวณสถิติรวมสำหรับองค์กรของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปฏิเสธเข้าร่วม ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้คำนวณสถิติเวลาเฉลี่ยที่คนในองค์กรของคุณใช้ในการประชุมหรืออีเมล

ถ้าคุณเลือกปฏิเสธเข้าร่วม คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดส่วนตัวของคุณได้อีกต่อไป

เมื่อต้องการเลือกออกจากMyAnalytics

 1. ใน Delve ไปที่ การตั้งค่า

  ไปที่ การตั้งค่า
 2. ไปที่ การตั้งค่าฟีเจอร์ แล้วเลือก ปิด สำหรับ MyAnalytics

  ปิดเอกสาร
 3. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ถ้าฉันปฏิเสธเข้าร่วม ฉันจะสามารถกลับมาเข้าร่วมได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถกลับมายินยอมเข้าร่วมใหม่ได้ทุกเมื่อและเข้าถึงแดชบอร์ดส่วนตัวของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×