แชร์ OneNote 2016 สำหรับ Windows กับบุคคลอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการแชร์สมุดบันทึกของคุณกับบุคคลอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสร้างสมุดบันทึก OneNote 2016 บน OneDrive เพื่อที่บุคคลอื่นจะสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกนั้นได้ ถ้าคุณได้สร้างสมุดบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้ย้ายสมุดบันทึกของคุณไปยัง OneDrive ก่อน

ถึงแม้ว่าสมุดบันทึกของคุณจะอยู่บน OneDrive ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลอื่นจะสามารถเห็นสมุดบันทึกนั้นได้โดยอัตโนมัติ แต่สมุดบันทึกดังกล่าวจะพร้อมให้คุณใช้งานบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ คนอื่นๆ จะเห็นสมุดบันทึกได้ก็ต่อเมื่อคุณแชร์สมุดบันทึกแล้ว

เชิญบุคคลอื่นผ่านทางจดหมาย

คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูสมุดบันทึกของคุณได้โดยใช้ข้อความอีเมลที่สร้างโดย OneNote เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่สามารถเปิดสมุดบันทึกของคุณได้

 1. เลือก ไฟล์ > แชร์

  สกรีนช็อตวิธี แชร์กับบุคคลอื่น ใน OneNote 2016

 2. ภายใต้ แชร์กับบุคคลอื่น ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์สมุดบันทึกด้วย

  สกรีนช็อตของส่วนที่ติดต่อการแชร์ ใน OneNote 2016

 3. ในกล่องดรอปดาวน์ทางด้านขวา ให้เลือกว่าบุคคลแต่ละคนจะสามารถแก้ไขหรือแค่ดูสมุดบันทึกของคุณได้เท่านั้น

 4. เพิ่มบันทึกย่อส่วนบุคคล ถ้าคุณต้องการ แล้วเลือก แชร์

  บุคคลที่คุณเลือกจะได้รับคำเชิญให้เปิดสมุดบันทึกของคุณทางอีเมล

ด้านบนของหน้า

รับลิงก์การแชร์

คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังสมุดบันทึกของคุณเพื่อให้ผู้อื่นสามารถดูหรือแก้ไขสมุดบันทึกได้ ถ้ามีใครส่งต่อลิงก์ให้กับบุคคลอื่น พวกเขาเหล่านั้นก็จะสามารถดูสมุดบันทึกของคุณได้ด้วย

 1. เลือก ไฟล์ > แชร์ > รับลิงก์การแชร์

  สกรีนช็อตของส่วนที่ติดต่อ รับลิงก์การแชร์ ใน OneNote 2016

 2. ถัดจาก ดูลิงก์ หรือ แก้ไขลิงก์ ให้เลือก สร้างลิงก์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ หรือหยุดการแชร์สมุดบันทึกของคุณได้ สมุดบันทึกนั้นจะยังคงอยู่บน OneDrive เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×