แชร์ไฟล์ SharePoint หรือโฟลเดอร์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แฟ้มคุณจัดเก็บไว้บนไซต์SharePoint มักจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกคน มีสิทธิ์ไปยังไซต์ แต่คุณอาจต้องการแชร์ไฟล์บางไฟล์หรือโฟลเดอร์กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นอย่างอื่นสามารถเข้าถึงไซต์ เมื่อคุณแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ คุณสามารถตัดสินใจว่า จะอนุญาตให้บุคคลที่แก้ไขได้ หรือเพียงแค่ดูเหล่านั้น คุณสามารถหยุดการแชร์ตลอดเวลา

(ต้องการแชร์ทั้งไซต์?)

แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ในSharePoint:

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วเลือก แชร์

  สกรีนช็อตของการแชร์กล่องโต้ตอบที่แสดงลิงก์ที่แชร์ให้กับบุคคลภายในองค์กร

 2. (เลือกได้) คลิกรายการแบบดรอปดาวน์เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของลิงก์ เปิดบานหน้าต่างรายละเอียด ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนผู้ที่สามารถเข้าถึงลิงก์และว่าบุคคลอื่นสามารถแก้ไขข้อมูลคุณกำลังแชร์

  ตัวเลือกสำหรับ คุณต้องการให้ใครใช้งานลิงก์นี้ได้บ้าง (ตัวเลือกจะแตกต่างกันโดยยึดตามการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ):

  • ทุกคน มอบสิทธิ์เข้าถึงให้กับทุกคนที่ได้รับลิงก์นี้ ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับโดยตรงจากคุณ หรือส่งต่อมาจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึงบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานในSharePoint Server 2019

  • บุคคลใน <องค์กรของคุณ> มอบสิทธิ์เข้าถึงลิงก์ให้กับทุกคนในองค์กรของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับโดยตรงจากคุณ หรือส่งต่อมาจากบุคคลอื่น

  • บุคคลที่ มีการเข้าถึงที่มีอยู่ สามารถใช้ โดยบุคคลที่สามารถเข้าถึงเอกสารหรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว จะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในข้อมูลไว้ ใช้คำสั่งนี้ถ้าคุณต้องการส่งลิงก์ไปยังบางคนที่เข้าถึงที่มีอยู่แล้ว

  • บุคคลเฉพาะ มอบสิทธิ์เข้าถึงให้กับบุคคลที่คุณระบุเท่านั้น แม้ว่าบุคคลอื่นอาจมีการเข้าถึงอยู่แล้ว ถ้าบุคคลอื่นส่งต่อคำเชิญการแชร์ บุคคลที่มีการเข้าถึงรายการอยู่แล้วเท่านั้น จะสามารถใช้ลิงก์ได้

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว อนุญาตการแก้ไข จะเปิดใช้งานอยู่ ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นดูไฟล์ของคุณเท่านั้น ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้คลิก นำไปใช้

 3. ใส่ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยและข้อความ ถ้าคุณต้องการ

 4. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งลิงก์ ให้คลิก ส่ง

รับลิงก์ไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณสามารถคัดลอก

วิธีการแชร์อีกวิธีหนึ่งคือการรับลิงก์ไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณสามารถคัดลอกและวางลงในข้อความหรือบนเว็บไซต์ บุคคลที่คุณแชร์ลิงก์เหล่านี้สามารถส่งต่อลิงก์ของคุณให้บุคคลอื่นได้

 1. ในSharePoint คลิกคัดลอกลิงก์ ลิงก์จะคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบการคัดลอกลิงก์

 2. (ไม่บังคับ) คลิกรายการดรอปดาวน์เพื่อเปลี่ยนชนิดของลิงก์ บานหน้าต่างรายละเอียดจะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนบุคคลที่สามารถเข้าถึงลิงก์และเปลี่ยนว่าบุคคลสามารถแก้ไขรายการที่คุณแชร์อยู่ได้หรือไม่

  ตัวเลือกสำหรับ คุณต้องการให้ใครใช้งานลิงก์นี้ได้บ้าง (ตัวเลือกจะแตกต่างกันโดยยึดตามการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ):

  • ทุกคน มอบสิทธิ์เข้าถึงให้กับทุกคนที่ได้รับลิงก์นี้ ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับโดยตรงจากคุณ หรือส่งต่อมาจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึงบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

  • บุคคลใน <องค์กรของคุณ> มอบสิทธิ์เข้าถึงลิงก์ให้กับทุกคนในองค์กรของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับโดยตรงจากคุณ หรือส่งต่อมาจากบุคคลอื่น

  • บุคคลที่ มีการเข้าถึงที่มีอยู่ สามารถใช้ โดยบุคคลที่สามารถเข้าถึงเอกสารหรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว จะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในข้อมูลไว้ ใช้คำสั่งนี้ถ้าคุณต้องการส่งลิงก์ไปยังบางคนที่เข้าถึงที่มีอยู่แล้ว

  • บุคคลเฉพาะ มอบสิทธิ์เข้าถึงให้กับบุคคลที่คุณระบุเท่านั้น แม้ว่าบุคคลอื่นอาจมีการเข้าถึงอยู่แล้ว ถ้าบุคคลอื่นส่งต่อคำเชิญการแชร์ บุคคลที่มีการเข้าถึงรายการอยู่แล้วเท่านั้น จะสามารถใช้ลิงก์ได้

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว อนุญาตการแก้ไข จะเปิดใช้งานอยู่ ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นดูไฟล์ของคุณเท่านั้น ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้คลิก นำไปใช้

 3. วางลิงก์ (Ctrl+V) ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ เช่น ข้อความ หรือบนเว็บไซต์

หมายเหตุ: 

 • สิทธิ์ที่มอบโดยการแชร์ลิงก์จะยังคงอยู่ตราบเท่าที่ลิงก์ยังอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อลิงก์ถูกปิดใช้งาน การเข้าถึงถูกเพิกถอน (แม้ว่าบุคคลอื่นอาจยังมีการเข้าถึงไฟล์ผ่านวิธีอื่น)

 • เมื่อเลือก อนุญาตการแก้ไข ไว้ หลังจากพวกเขาลงชื่อเข้าใช้ บุคคลในองค์กรของคุณจะสามารถแก้ไข คัดลอก หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ เมื่อไม่ได้เลือก อนุญาตการแก้ไข ไว้ บุคคลในองค์กรของคุณจะสามารถดู และอาจจะสามารถคัดลอกหรือดาวน์โหลดไฟล์

 • ผู้ดูแลไซต์สามารถจำกัดการแชร์เพื่อให้เฉพาะเจ้าของสามารถแชร์ไฟล์และไซต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานการแชร์ลิงก์ ให้ดู วิดีโอ: แชร์ไซต์โดยไม่ต้องร้องขอการเข้าถึง

 • ถ้าผู้ดูแลไซต์ไม่ได้จำกัดการใช้ร่วมกันกับเจ้าของไซต์ ผู้ใช้ใด ๆ ที่ มีสิทธิ์ในการแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นกับผู้อื่น ด้วยการคลิกใช้ร่วมกัน หรือคัดลอกลิงก์ นั้น ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขสามารถใช้การคัดลอกลิงก์ เพื่อรับลิงก์ที่จะทำงานสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์

ฉันมีคำถามอื่น

ไม่พบคำตอบของคุณที่นี่ได้อย่างไร ลองโพสต์คำถามของคุณในชุมชนของไมโครซอฟท์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×