แชร์ไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • บันทึกไปยังระบบคลาวด์แล้วเชิญบุคคลอื่นให้ดูหรือแก้ไข

 • บันทึกไปยังระบบคลาวด์ แล้วส่งลิงก์ไปยังไฟล์

 • ส่งสำเนาของไฟล์ของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล

ประโยชน์ของการบันทึกไฟล์ของคุณในระบบคลาวด์ แล้วเชิญผู้อื่นให้เข้าถึงไฟล์หรือแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์ในอีเมล จะทำให้คุณสามารถอัปเดตเนื้อหาของไฟล์ได้ตลอดเวลาและทุกคนที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยจะมีไฟล์เวอร์ชันล่าสุด ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกไฟล์ของคุณในระบบคลาวด์ คุณสามารถส่งเอกสารเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล

คุณสามารถใช้ iPad หรือ iPhone ของคุณเพื่อเชิญให้บุคคลต่างๆ มาดูหรือแก้ไขไฟล์ที่คุณจัดเก็บในระบบคลาวด์ หรือคุณจะส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมลก็ได้

เชิญบุคคลให้ดูหรือแก้ไขไฟล์ของคุณ

 1. เปิดไฟล์ของคุณ แตะไอคอน แชร์ แล้วแตะ เชิญบุคคล

  เชิญบุคคล

  เคล็ดลับ: อย่าลืมบันทึกไฟล์ของคุณไปยังระบบคลาวด์ก่อน มิฉะนั้น ตัวเลือก เชิญบุคคล จะไม่พร้อมใช้งาน

 2. ถ้าต้องการเชิญบุคคลอื่น ให้เพิ่มที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นและข้อความสั้นๆ

  สวิตช์ สามารถแก้ไข

 3. ถ้าคุณต้องการให้พวกเขาสามารถแก้ไขเอกสารของคุณได้ ให้เปิดใช้งาน สามารถแก้ไขได้

 4. คลิก ส่ง ทุกคนที่คุณเชิญจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์ที่แชร์

ส่งลิงก์ไปยังไฟล์ให้กับบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย

 1. แตะไอคอน แชร์ แล้วแตะ คัดลอกลิงก์

  คัดลอกลิงก์

  เคล็ดลับ: อย่าลืมบันทึกไฟล์ของคุณไปยังระบบคลาวด์ก่อน มิฉะนั้น ตัวเลือก คัดลอกลิงก์ จะไม่พร้อมใช้งาน

 2. วางลิงก์ลงในข้อความอีเมล และส่งไปยังบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย

ส่งไฟล์ของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล

 1. แตะไอคอน แชร์ จากนั้นแตะ อีเมลเป็นไฟล์ที่แนบ

  ส่งสิ่งที่แนบมา

 2. คุณสามารถเลือกที่จะส่งไฟล์ของคุณในรูปแบบเอกสาร Office หรือ เป็น PDF แตะสิ่งที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น แตะ เอกสาร

  เลือกเอกสารหรือ PDF

 3. แอป Office จะเปิดแอปพลิเคชันอีเมลของคุณและแนบไฟล์นั้นไปกับข้อความใหม่ เพียงใส่รายละเอียดเล็กน้อย เช่น ที่อยู่อีเมลและข้อความสั้นๆ แล้วคลิก ส่ง

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Windows 10 คุณสามารถเชิญบุคคลเพื่อดูหรือแก้ไขไฟล์ที่จัดเก็บในคลาวด์ หรือสามารถส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล

เชิญบุคคลให้ดูหรือแก้ไขไฟล์ของคุณ

 1. เปิดไฟล์ของคุณแล้วแตะ แชร์

  ไอคอน แชร์

  ถ้าไฟล์อยู่บนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาได้

  ถ้าไฟล์อยู่บนตำแหน่งที่ตั้งในระบบคลาวด์ คุณสามารถเชิญผู้ใช้โดยการเพิ่มที่อยู่อีเมลของพวกเขาลงในเขตข้อมูล การเชิญบุคคล

  หมายเหตุ: บนโทรศัพท์ Windows เมื่อต้องการแชร์ไฟล์ของคุณ ให้แตะ แชร์ > ตัวเลือกเพิ่มเติม และแตะเครื่องหมาย + เพื่อเชิญคนอื่นๆ เข้ามาดูเอกสารของคุณ

 2. ในเขตข้อมูลถัดไป ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้ หรือดูได้อย่างเดียว เพิ่มข้อคิดเห็นใดๆ ในเขตข้อมูลข้อคิดเห็นแล้วแตะ แชร์

  แชร์ไฟล์

  ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์ที่แชร์

ส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาหรือส่งลิงก์ทางอีเมล

 1. เปิดไฟล์ของคุณแล้วแตะ แชร์

 2. แตะ ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา หรือ รับลิงก์การแชร์

  ส่งเป็นสิ่งที่แนบมาหรือรับลิงก์การแชร์

  หมายเหตุ: บนโทรศัพท์ Windows เมื่อต้องการส่งลิงก์ไปยังไฟล์ หรือส่งเป็นสิ่งที่แนบมา ให้แตะ ตัวเลือกเพิ่มเติม > ส่งสิ่งที่แนบมาหรือรับลิงก์การแชร์

  ตัวเลือก รับลิงก์การแชร์ จะมีลิงก์สองแบบคือ สร้างลิงก์การแก้ไข และ สร้างลิงก์ดูเท่านั้น โดย ลิงก์การแก้ไข จะอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นแก้ไขไฟล์ของคุณได้ ในขณะที่ ลิงก์ดูเท่านั้น จะไม่ให้ผู้อื่นทำการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ของคุณ

  แก้ไข หรือดูเท่านั้น

บนอุปกรณ์ Android คุณสามารถส่งลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณจัดเก็บในระบบคลาวด์ให้บุคคลต่างๆ หรือคุณจะส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมลก็ได้

ส่งลิงก์ให้บุคคลต่างๆ

 1. เปิดไฟล์ของคุณแล้วแตะ แชร์

  ไอคอน แชร์

 2. แตะ แชร์เป็นลิงก์

  แชร์เป็นลิงก์

 3. เลือกว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณแก้ไขไฟล์หรืออนุญาตให้ดูเท่านั้น

  แชร์เป็นดูเท่านั้น หรือแก้ไข

 4. เลือกบริการอีเมลของคุณ จากนั้นใส่อยู่อีเมลของบุคคลที่จะแชร์ไฟล์ของคุณ

  ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์ที่แชร์

ส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมา

 1. เปิดไฟล์ของคุณแล้วแตะ แชร์

 2. แตะ แชร์เป็นสิ่งที่แนบมา

  แชร์เป็นสิ่งที่แนบมา

 3. เลือก เอกสาร หรือ PDF

  เอกสารหรือ PDF

 4. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้ Word แปลงไฟล์ ให้เลือก อนุญาต

 5. เลือกบริการอีเมลของคุณ จากนั้นใส่อยู่อีเมลของบุคคลที่จะแชร์ไฟล์ของคุณ

  ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีไฟล์ที่แนบ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×