แชร์ไฟล์ใน OneDrive for Windows อุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Windows เพื่อบันทึก และแชร์ไฟล์ รวมทั้งเอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ หรือ ไฟล์เพลง เพียงเช่นเดียวกับOneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

นี้นำไปใช้กับ Windows 10 สำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens หรือพื้นผิวฮับ

เลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > แชร์ลิงก์

 2. เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถ ดูและแก้ไข ไฟล์ หรือ ดูเท่านั้น เพื่อให้ผู้รับสามารถอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น

 3. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับแชร์ลิงก์ คุณอาจต้องเลื่อนรายการขึ้นจึงจะเห็นตัวเลือกทั้งหมด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > เชิญบุคคล

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: หาภายใต้ ที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ตกลง ตกลง ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > ส่งไฟล์

 2. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้ในการส่งไฟล์ที่แนบ

 3. หลังจากที่คุณทำการเลือกนี้ แอปคุณเลือกจะเปิดขึ้น ใช้แอปนั้นเพื่อแชร์ไฟล์

หมายเหตุ: การแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น ถ้าคุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ ใช้ เชิญบุคคล หรือ แชร์ลิงก์

แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ (บัญชี OneDrive for Business)

 1. ในแอปOneDrive for Business เปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะแชร์ แชร์ไฟล์ เมื่อต้องการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์หลาย แตะเลือก เลือกไฟล์ แตะรายการ จากนั้น แตะแชร์ แชร์ไฟล์

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล แตะตำแหน่งที่มีคำว่า “พิมพ์ชื่อหรืออีเมล“ แล้วใส่บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย แตะ เพิ่ม เพิ่มผู้รับ เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะส่ง เพิ่มเสร็จแล้ว ผู้รับได้รับข้อความอีเมลที่ มีลิงก์ไปยังเอกสารนั้น

ไฟล์ที่แชร์กับคุณ

เมื่อมีคนแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ OneDrive กับคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับข้อความอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ Windows ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่แชร์กับคุณในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > ที่แชร์

มุมมองไฟล์ที่แชร์ในแอป OneDrive สำหรับ Android

มุมมองที่แชร์ จะมีไฟล์ที่แชร์กับคุณ และไฟล์ที่คุณได้แชร์กับบุคคลอื่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive ส่วนบุคคล ให้แตะชื่อผู้ที่แชร์เพื่อค้นหาไฟล์ที่แชร์โดยบุคคลนั้น

หมายเหตุ: มุมมองที่แชร์ จะดูแตกต่างออกไปเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

เลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > แชร์ลิงก์

 2. เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถ แก้ไข ไฟล์ หรือ ดู ไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว

 3. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับแชร์ลิงก์ คุณอาจต้องลากรายการขึ้นจึงจะเห็นตัวเลือกทั้งหมด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > เชิญบุคคล

 2. ที่ เพิ่มบุคคลที่จะแชร์ด้วย ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ แตะ เพิ่ม เพิ่มผู้รับ เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: หาภายใต้ แชร์กับที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ส่ง เพิ่มเสร็จแล้ว ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > ส่งไฟล์

 2. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้ในการส่งไฟล์ที่แนบ

 3. หลังจากที่คุณทำการเลือกนี้ แอปคุณเลือกจะเปิดขึ้น ใช้แอปนั้นเพื่อแชร์ไฟล์

เคล็ดลับ: การแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น ถ้าคุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ ใช้ เชิญบุคคล หรือ แชร์ลิงก์

แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ (บัญชี OneDrive for Business)

 1. ในแอป OneDrive for Business ให้เปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะ แชร์ แชร์ไฟล์ ถ้าต้องแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการ ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ แตะรายการต่างๆ จากนั้นแตะ แชร์ แชร์ไฟล์

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล แตะตำแหน่งที่มีคำว่า “พิมพ์ชื่อหรืออีเมล“ แล้วใส่บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย แตะ เพิ่ม เพิ่มผู้รับ เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: หาภายใต้ แชร์กับที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ส่ง เพิ่มเสร็จแล้ว ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

ไฟล์ที่แชร์กับคุณ

เมื่อมีคนแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ OneDrive กับคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับข้อความอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ Windows ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่แชร์กับคุณในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > ที่แชร์

มุมมองไฟล์ที่แชร์ในแอป OneDrive สำหรับ Android

มุมมองที่แชร์ จะมีไฟล์ที่แชร์กับคุณ และไฟล์ที่คุณได้แชร์กับบุคคลอื่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive ส่วนบุคคล ให้แตะชื่อผู้ที่แชร์เพื่อค้นหาไฟล์ที่แชร์โดยบุคคลนั้น

หมายเหตุ: มุมมองที่แชร์ จะดูแตกต่างออกไปเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ออนไลน์

รับความช่วยเหลือทางออนไลน์
ดูหน้าการสนับสนุนสำหรับ OneDrive เพิ่มเติมและ OneDrive for Business
สำหรับแอป OneDrive บนมือถือ ให้ดู การแก้ไขปัญหาแอป OneDrive บนมือถือ

ไอคอนการสนับสนุนอีเมล

การสนับสนุนอีเมล
ถ้าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่คุณใช้งานแอป OneDrive หรือ ส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุนของ OneDrive เมื่อต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ OneDrive for Business จากพีซีหรือ Mac ของคุณ ให้เปิดศูนย์กิจกรรม เลือก เพิ่มเติม > ส่งคำติชม > ฉันไม่ชอบบางอย่าง.

ผู้ดูแลระบบ OneDrive for Business ยังสามารถดู ชุมชมทางเทนนิคของ OneDrive for Business, วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ OneDrive for Business หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Office 365 for Business

ฟอรั่มชุมชนของ Office 365

มีคำติชมใช่ไหม
OneDrive UserVoice เป็นสถานที่ที่คุณแนะนำฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้เราเพิ่มลงใน OneDrive แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันฟีเจอร์หรือไทม์ไลน์เฉพาะใดๆ แต่เราจะตอบทุกคำแนะนำที่ได้รับคะแนนอย่างน้อย 500 คะแนน

ไปที่ OneDrive UserVoice

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×