แชร์ไฟล์ใน OneDrive for Android

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแชร์ไฟล์OneDrive รูปถ่าย และโฟลเดอร์จากแอป OneDriveบนอุปกรณ์ Android ของคุณเช่นเดียวกับที่คุณสามารถทำได้บนพีซีหรือ mac คุณยังสามารถดูไฟล์ที่บุคคลอื่นแชร์กับคุณ เมื่อต้องการหยุดการแชร์ไปยังเว็บไซต์ OneDriveแล้วลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ หรือเมื่อใช้ กับบัญชีผู้ใช้ของคุณทำงาน หรือโรงเรียน

เลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์

 1. ในแอป OneDrive (ที่ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ), เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ (กด ค้างไว้เพื่อเลือก), นั้นแล้ว เลือกแชร์ ปุ่มแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในแอป OneDrive for Android

 2. (ไม่บังคับ) เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถแก้ไขไฟล์ หรือ สามารถดู ไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว

  สกรีนช็อตของการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ขณะที่แชร์ในแอป OneDrive สำหรับ Android

  หมายเหตุ: ถ้ามีตัวเลือกลักษณะอื่น คุณกำลังอาจลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้ทำงาน หรือโรงเรียน เลือกOneDrive - Business ก่อนหน้านี้ในบทความนี้ เพื่อดูคำแนะนำเหล่านั้น

 3. เลือก คัดลอกลิงก์ แล้ววางลิงก์ลงในแอปหรือเว็บไซต์ที่คุณจะแชร์ลิงก์

  ปุ่มคัดลอกลิงก์ใน OneDrive สำหรับ Android

  หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

 1. ในแอป OneDriveเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ (กดค้างเพื่อเลือก)

 2. แตะ แชร์ ปุ่มแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในแอป OneDrive for Android > เชิญบุคคล

  ปุ่มเชิญบุคคลใน OneDrive สำหรับ Android

 3. ที่ เพิ่มบุคคลที่จะแชร์ด้วย ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ

  สกรีนช็อตของการเชิญบุคคลเพื่อแชร์ไฟล์จาก OneDrive สำหรับ Android

 4. เมื่อต้องการให้บุคคลแก้ไข ให้เลือกกล่อง อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเพื่อให้บุคคลสามารถดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้อย่างเดียว

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 5. แตะ ส่ง ส่งคำเชิญการแชร์ ผู้รับได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

 1. ในแอป OneDriveเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ (กดค้างเพื่อเลือก)

 2. แตะ แชร์ ปุ่มแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในแอป OneDrive for Android > ส่งไฟล์

  ปุ่มส่งไฟล์ใน OneDrive สำหรับ Android

 3. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้ในการส่งไฟล์

 4. เมื่อต้องการใช้แอปนั้นทุกครั้งที่คุณส่งไฟล์ ให้แตะ ทุกครั้ง ถ้าคุณแตะ เพียงครั้งเดียว ตัวเลือกนีจะปรากฏขึ้นอีกในครั้งถัดไปที่คุณส่งไฟล์

  หลังจากที่คุณทำการเลือกนี้ แอปคุณเลือกจะเปิดขึ้น ใช้แอปนั้นเพื่อแชร์ไฟล์

  เคล็ดลับ: การแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น ถ้าคุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ ให้ใ คัดลอกลิงก์ หรือ เชิญบุคคล

ไฟล์ที่แชร์กับคุณ

เมื่อผู้อื่นแชร์กับOneDrive ไฟล์หรือโฟลเดอร์กับคุณ คุณโดยทั่วไปจะได้รับข้อความอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ Android ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่แชร์กับคุณในแอปOneDrive แตะใช้ร่วมกัน มุมมองไอคอน ปุ่มมุมมองที่ใช้ร่วมกันในแอป OneDrive for Android ที่ด้านล่างของแอป

ดูแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในแอป OneDrive for Android

มุมมองที่ใช้ร่วมกัน มีไฟล์ที่แชร์กับคุณ และไฟล์ที่คุณแชร์กับผู้อื่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลOneDrive แตะที่ชื่อของผู้แชร์เพื่อค้นหาไฟล์ใช้ร่วมกัน โดยบุคคลนั้น

หมายเหตุ: มุมมอง แชร์ จะแตกต่างกันเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

 1. ในแอป OneDrive (ที่ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณทำงาน หรือโรงเรียน), เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ (กด ค้างไว้เพื่อเลือก), นั้นแล้ว เลือกแชร์ ปุ่มแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในแอป OneDrive for Android

  (ถ้าคุณต้องการส่งสำเนาของไฟล์แทนที่จะแชร์เพียง คลิกส่งสำเนา )

 2. ใส่ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยและข้อความ ถ้าคุณต้องการ

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแชร์บนอุปกรณ์ Android

 3. (ไม่บังคับ) คลิกรายการดรอปดาวน์เพื่อเปลี่ยนชนิดของลิงก์ บานหน้าต่างรายละเอียดจะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนบุคคลที่สามารถเข้าถึงลิงก์และเปลี่ยนว่าบุคคลสามารถแก้ไขรายการที่คุณแชร์อยู่ได้หรือไม่

  ตัวเลือกสำหรับ คุณต้องการให้ใครใช้งานลิงก์นี้ได้บ้าง (ตัวเลือกจะแตกต่างกันโดยยึดตามการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ):

  • ทุกคน มอบสิทธิ์เข้าถึงให้กับทุกคนที่ได้รับลิงก์นี้ ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับโดยตรงจากคุณ หรือส่งต่อมาจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึงบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

  • บุคคลใน <องค์กรของคุณ> มอบสิทธิ์เข้าถึงลิงก์ให้กับทุกคนในองค์กรของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับโดยตรงจากคุณ หรือส่งต่อมาจากบุคคลอื่น

  • บุคคลเฉพาะ มอบสิทธิ์เข้าถึงให้กับบุคคลที่คุณระบุเท่านั้น แม้ว่าบุคคลอื่นอาจมีการเข้าถึงอยู่แล้ว ถ้าบุคคลอื่นส่งต่อคำเชิญการแชร์ บุคคลที่มีการเข้าถึงรายการอยู่แล้วเท่านั้น จะสามารถใช้ลิงก์ได้

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว อนุญาตการแก้ไข จะเปิดใช้งานอยู่ ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นดูไฟล์ของคุณเท่านั้น ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้คลิก นำไปใช้

 4. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งลิงก์ ให้คลิก ส่ง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ออนไลน์

รับวิธีใช้แบบออนไลน์
ดูปัญหาแอป mobile การแก้ไขปัญหา OneDriveหรือเพิ่มเติมวิธีใช้ OneDrive for Android

ไอคอนการสนับสนุนอีเมล

การสนับสนุนอีเมล
ถ้าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่คุณใช้งานแอป OneDrive หรือส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุนของ OneDrive 

ฟอรั่มชุมชนของ Office 365

ถามชุมชน
OneDrive สำหรับธุรกิจผู้ใช้สามารถรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในOneDrive for Business ศูนย์ข้อมูลของเรา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×