ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แชร์และเขียนงานนำเสนอร่วมกันโดยใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ

แชร์และเขียนงานนำเสนอร่วมกันโดยใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ

งานนำเสนอที่จัดเก็บไว้ใน OneDrive หรือ SharePoint Online สามารถทำงานได้โดยผู้แก้ไขหลายรายใน PowerPoint สำหรับเว็บ คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นและแก้ไขได้อย่างอิสระหรือพร้อมกัน

ในOneDrive for Business หรือ SharePoint Online ไฟล์คุณสามารถลิงก์ไปยังสไลด์ที่เฉพาะเจาะจงในงานนำเสนอที่แชร์ได้ 

แชร์เขียนร่วมและข้อคิดเห็นใน PowerPoint Online

เมื่อต้องการรับคำแนะนำที่ถูกต้องให้เปิดรายการด้านล่างและเลือกตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์งานนำเสนอของคุณ

แชร์งานนำเสนอ

 1. ใน PowerPoint สำหรับเว็บ ให้คลิกปุ่มแชร์

  ปุ่มแชร์

 2. ภายใต้แชร์ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เชิญบุคคล: เมื่อต้องการส่งการเชิญทางอีเมลที่มีลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณและข้อความเพิ่มเติม

  การเชิญบุคคลอื่นเข้าสู่งานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงงานนำเสนอของคุณได้อย่างเดียวให้คลิกผู้รับสามารถแก้ไขได้แล้วเลือกผู้รับสามารถดูได้เท่านั้น

  • เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้รับมีบัญชี Microsoft เพื่อดูงานนำเสนอของคุณให้คลิกผู้รับสามารถแก้ไขได้แล้วเลือกผู้รับที่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft

  • ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับในกล่องถึงแล้วคลิกแชร์เพื่อส่งคำเชิญทางอีเมล

  รับลิงก์: เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณที่คุณสามารถคัดลอกและวาง

  การรับลิงก์ไปยังงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการระบุการแก้ไขหรือการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวในงานนำเสนอของคุณให้เลือกแก้ไขหรือดูเฉพาะจากรายการเท่านั้น

  • เมื่อต้องการสร้างและคัดลอกลิงก์ของคุณให้คลิกสร้างลิงก์

แก้ไขร่วมกันใน PowerPoint สำหรับเว็บ

 1. ใน OneDrive ให้คลิกเพื่อเปิดไฟล์ที่คุณต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 2. ภายใต้แก้ไขงานนำเสนอให้คลิกแก้ไขใน PowerPoint Online

  เปิดใน PowerPoint Online
 3. เริ่มทำงานบนงานนำเสนอของคุณ

  • ถ้าผู้อื่นกำลังทำงานกับงานนำเสนอในเวลาเดียวกันคุณจะเห็นไอคอนการเขียนร่วม จำนวนผู้เขียนที่ทำงานบนงานนำเสนอ และตัวเลขในแถบสถานะที่บอกให้คุณทราบจำนวนคนที่กำลังทำงานในงานนำเสนอ คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากไอคอนการเขียนร่วมเพื่อดูว่าใครกำลังทำงานในงานนำเสนอ

  • เมื่อมีคนแก้ไขงานนำเสนอโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ OneDrive หรือ SharePoint จะแสดงในรายการเป็น "ผู้เยี่ยมชม"

   การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเขียนร่วม

   ถ้าพวกเขากำลังใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ คุณยังสามารถดูสิ่งที่พวกเขากำลังพิมพ์ในเวลาจริงและตัวบ่งชี้ที่แสดงให้คุณเห็นภาพนิ่งที่พวกเขากำลังทำงานอยู่

  คุณสามารถเขียนร่วมกับบุคคลที่ใช้แอปพลิเคชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อปได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบุคคลที่ใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ ควรจะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงกับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป PowerPoint (PowerPoint 2010 หรือใหม่กว่าหรือ PowerPoint for Mac 2011 หรือใหม่กว่า)

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. เลือกสไลด์หรือบางสิ่งบางอย่างบนสไลด์

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ข้อคิดเห็น ปุ่มแทรกข้อคิดเห็นใน PowerPoint Online

 3. ใส่ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วกด Enter

  การสนทนาในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น
  • สำหรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในบานหน้าต่างข้อคิดเห็นให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่ ใหม่แล้วใส่ข้อความของคุณลงในกล่อง

  • เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น ให้คลิกในกล่อง ตอบกลับ แล้วใส่ข้อความของคุณ

  • มีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็น ฟองข้อคิดเห็นจะปรากฏถัดจากรายการที่คุณแสดงข้อคิดเห็นบนสไลด์

เปลี่ยนชื่อไฟล์งานนำเสนอ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ใน PowerPoint สำหรับเว็บ ได้ในขณะที่คุณกำลังเขียนร่วมกับผู้อื่น

 1. คลิกชื่อไฟล์ในกึ่งกลางของแถบชื่อเรื่องของ PowerPoint สำหรับเว็บ ที่อยู่ใกล้กับด้านบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์

  คลิกชื่อไฟล์ในกึ่งกลางของแถบชื่อเรื่องที่อยู่ใกล้กับด้านบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์

  ชื่อทั้งหมดถูกเลือกไว้

 2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งจุดแทรกภายในชื่อเรื่องแล้วพิมพ์การเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังชื่อไฟล์

 3. เมื่อใส่สูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Enter

ในขณะที่ชื่อการเปลี่ยนแปลงจะซิงค์กับอินสแตนซ์อื่นๆของไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนี้

แชร์งานนำเสนอ

 1. ใน PowerPoint สำหรับเว็บ ให้คลิกปุ่มแชร์

  ปุ่มแชร์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในหน้าต่างการแชร์ที่ปรากฏขึ้น:

  เชิญบุคคล: เมื่อต้องการส่งการเชิญทางอีเมลที่มีลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณและข้อความเพิ่มเติม

  การเชิญบุคคลอื่นเข้าสู่งานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นแก้ไขหรือเข้าถึงงานนำเสนอของคุณแบบอ่านอย่างเดียวให้คลิกลูกศรลงแล้วเลือกสามารถแก้ไขหรือสามารถดูได้

  • คลิกแชร์เพื่อส่งคำเชิญทางอีเมล

  รับลิงก์: เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณที่คุณสามารถคัดลอกและวาง

  การรับลิงก์ไปยังงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการระบุข้อจำกัดของการเข้าถึงให้เลือกตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้จากรายการ

  • เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ของคุณให้คลิกคัดลอก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนวันหมดอายุของลิงก์ให้คลิกเปลี่ยนแล้วใส่จำนวนวันใหม่

แชร์งานนำเสนอและลิงก์ไปยังสไลด์ที่เฉพาะเจาะจง

เฉพาะใน PowerPoint สำหรับเว็บ คุณสามารถแสดงให้ผู้อื่นเห็นสไลด์ที่เฉพาะเจาะจงได้โดยการส่งลิงก์ที่ข้ามไปยังสไลด์นั้นโดยตรงภายในไฟล์งานนำเสนอ โดยการส่งลิงก์ไปยังบุคคลอื่นคุณจะแชร์งานนำเสนอทั้งหมดกับบุคคลนั้นด้วยประโยชน์ที่เพิ่มเข้ามาของผู้รับที่ได้รับการกำหนดให้กับสไลด์ที่เฉพาะเจาะจง

 1. เปิดงานนำเสนอใน PowerPoint สำหรับเว็บ

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้ายให้คลิกขวาที่สไลด์ที่คุณต้องการลิงก์จากนั้นเลือกลิงก์ไปยังสไลด์นี้

  กล่องโต้ตอบแชร์จะเปิดขึ้นและที่อยู่ของสไลด์จะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. หรือคลิกปุ่มที่ด้านล่างเพื่อแก้ไขการตั้งค่าลิงก์ในกล่องโต้ตอบแชร์

  กล่องโต้ตอบแชร์สำหรับการลิงก์ไปยังสไลด์

  คุณสามารถควบคุมผู้ที่อาจเห็นสไลด์และไม่ว่าจะเป็นผู้รับลิงก์อาจแก้ไขไฟล์ที่มีสไลด์

 4. วางลิงก์ที่คัดลอกไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ (เช่นข้อความอีเมล) เพื่อแชร์กับผู้อื่น

แจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดไฟล์ที่เปลี่ยนแปลง

หลังจากที่บุคคลอื่นทำการเปลี่ยนแปลงกับไฟล์งานนำเสนอที่แชร์ PowerPoint สำหรับเว็บ จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณเปิดไฟล์อีกครั้ง แบนเนอร์ขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับมุมบนขวาของหน้าต่างจะบอกคุณว่าใครทำการเปลี่ยนแปลงในงานนำเสนอของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่

PowerPoint Online บอกว่าใครทำการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์ที่แชร์ของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่

ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในงานนำเสนอที่แชร์ของคุณ

สำหรับ Office 365 สมาชิกทางธุรกิจที่ใช้ SharePoint Online ให้ PowerPoint สำหรับเว็บ การติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำในเอกสารแบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
 1. เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอที่เปลี่ยนแปลงแล้วใหม่ (หรือมีบุคคลอื่นกำลังแก้ไขไฟล์อยู่) สไลด์ที่เปลี่ยนจะถูกไฮไลต์เป็นสีฟ้าเทอร์คอยส์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

  การเน้นการตรวจทานแก้ไขในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของ PowerPoint
 2. เลือกรูปขนาดย่อเพื่อดูสไลด์ขนาดเต็ม คุณจะเห็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงในสไลด์ที่ถูกจัดเค้าร่างเป็นสีฟ้าเทอร์คอยซ์ เครื่องหมายที่มาพร้อมกันจะบอกคุณว่าใครเป็นคนทำการเปลี่ยนแปลงและเมื่อใด

  โดยการดูสไลด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นคุณสามารถล้างเครื่องหมาย "สไลด์มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้อ่าน" บนสไลด์นั้น

  (ในบางกรณีที่สไลด์ที่ปรับเปลี่ยนถูกไฮไลต์ แต่ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่ทำไม่ถูกทำเค้าโครงบนแต่ละสไลด์ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ: การเปลี่ยนแปลงในบานหน้าต่างบันทึกย่อ การลบรูปร่าง การเพิ่มข้อคิดเห็น และการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหว)

  เครื่องหมายการเน้นการตรวจทานแก้ไขเกี่ยวกับผู้ที่เปลี่ยนแปลงและเวลาที่เสร็จสิ้น

สิ่งที่กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะถูกไฮไลต์คือ:

 • ฟีเจอร์นี้ทำงานบนเอกสารที่แชร์ที่จัดเก็บไว้ใน OneDrive for Business และ SharePoint Online

 • การเปลี่ยนแปลงจะถูกเน้นเฉพาะเมื่อบุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลงกำลังใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ หรือเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ที่ใช้ PowerPoint บนพีซีเท่านั้นอย่างน้อยเวอร์ชัน๑๗๐๘ของแชนเนลรายเดือนหรือเวอร์ชัน๑๘๐๓ของแชนเนลแบบครึ่งปี (มีการกำหนดเป้าหมาย) ค้นหาเวอร์ชัน Office ของคุณ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะแบบอ่าน/ยังไม่ได้อ่านของแต่ละสไลด์จะถูกจัดเก็บไว้ในบริการ Microsoft online ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อบันทึกการตั้งค่าผู้ใช้ ข้อมูลจะได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีคนเปิด PowerPoint สไลด์และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนไฟล์ล่าสุดที่จัดเก็บไว้ในบริการออนไลน์

  ถ้าบุคคลได้เปิดใช้งานตัวเลือกความเป็นส่วนตัวสำหรับเอกสารในศูนย์ความเชื่อถือแล้วจะไม่มีการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงในเอกสารนั้นโดยบุคคลใดก็ตามที่ถูกจัดเก็บไว้ ดังนั้นจึงไม่มีการเน้นสีฟ้าสีเทอร์ควอยซ์ในไฟล์ ศูนย์ความเชื่อถือไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint สำหรับเว็บ แต่ PowerPoint สำหรับเว็บ จะใช้ได้กับการตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือใดๆที่คุณได้ทำไว้ใน PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป

แก้ไขร่วมกันใน PowerPoint สำหรับเว็บ

 1. ใน OneDrive ให้คลิกเพื่อเปิดไฟล์ที่คุณต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 2. ภายใต้แก้ไขงานนำเสนอให้คลิกแก้ไขใน PowerPoint Online

  เปิดใน PowerPoint Online
 3. เริ่มทำงานบนงานนำเสนอของคุณ

  • ถ้าผู้อื่นกำลังทำงานกับงานนำเสนอในเวลาเดียวกันคุณจะเห็นไอคอนการเขียนร่วม จำนวนผู้เขียนที่ทำงานบนงานนำเสนอ และตัวเลขในแถบสถานะที่บอกให้คุณทราบจำนวนคนที่กำลังทำงานในงานนำเสนอ คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากไอคอนการเขียนร่วมเพื่อดูว่าใครกำลังทำงานในงานนำเสนอ

  • เมื่อมีคนแก้ไขงานนำเสนอโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ OneDrive หรือ SharePoint จะแสดงในรายการเป็น "ผู้เยี่ยมชม"

   การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเขียนร่วม

   ถ้าพวกเขากำลังใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ คุณยังสามารถดูสิ่งที่พวกเขากำลังพิมพ์ในเวลาจริงและตัวบ่งชี้ที่แสดงให้คุณเห็นภาพนิ่งที่พวกเขากำลังทำงานอยู่

  คุณสามารถเขียนร่วมกับบุคคลที่ใช้แอปพลิเคชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อปได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบุคคลที่ใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ ควรจะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงกับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป PowerPoint (PowerPoint 2010 หรือใหม่กว่าหรือ PowerPoint for Mac 2011 หรือใหม่กว่า)

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. เลือกสไลด์หรือบางสิ่งบางอย่างบนสไลด์

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ข้อคิดเห็น ปุ่มแทรกข้อคิดเห็นใน PowerPoint Online

 3. ใส่ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วกด Enter

  การสนทนาในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น
  • สำหรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในบานหน้าต่างข้อคิดเห็นให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่ ใหม่แล้วใส่ข้อความของคุณลงในกล่อง

  • เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น ให้คลิกในกล่อง ตอบกลับ แล้วใส่ข้อความของคุณ

  • มีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็น ฟองข้อคิดเห็นจะปรากฏถัดจากรายการที่คุณแสดงข้อคิดเห็นบนสไลด์

เปลี่ยนชื่อไฟล์งานนำเสนอ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ใน PowerPoint สำหรับเว็บ ได้ในขณะที่คุณกำลังเขียนร่วมกับผู้อื่น

 1. คลิกชื่อไฟล์ในกึ่งกลางของแถบชื่อเรื่องของ PowerPoint สำหรับเว็บ ที่อยู่ใกล้กับด้านบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์

  คลิกชื่อไฟล์ในกึ่งกลางของแถบชื่อเรื่องที่อยู่ใกล้กับด้านบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์

  ชื่อทั้งหมดถูกเลือกไว้

 2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งจุดแทรกภายในชื่อเรื่องแล้วพิมพ์การเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังชื่อไฟล์

 3. เมื่อใส่สูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Enter

ในขณะที่ชื่อการเปลี่ยนแปลงจะซิงค์กับอินสแตนซ์อื่นๆของไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนี้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×