การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Word Online

แชร์และทำงานร่วมกัน

แชร์และทำงานร่วมกันด้วย Word Online

ใน Word Online ไฟล์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน OneDrive ซึ่งช่วยให้คุณแชร์และทำงานร่วมกันบนไฟล์เดียวกันพร้อมกันได้

แชร์เอกสารของคุณ

 1. เลือก แชร์

 2. เลือกบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยจากดรอปดาวน์

  อนุญาตให้แก้ไข จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ยกเลิกการเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้สิทธิ์ดูไฟล์เท่านั้น ไม่ได้ให้สิทธิ์แก้ไข

  เลือก นำไปใช้

 3. ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่แชร์ด้วย

 4. เพิ่มข้อความ (ไม่บังคับ)

 5. เลือก ส่ง

หรือเลือก คัดลอกลิงก์ เพื่อรับลิงก์ไปยังไฟล์

แชร์ - 2

กล่องโต้ตอบ แชร์

แก้ไขเอกสารร่วมกัน

หลังจากที่คุณแชร์เอกสารของคุณ คุณและผู้อื่นสามารถทำงานบนไฟล์ได้พร้อมกัน

 • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ ให้ทำงานร่วมกันใน Word Online

 • ภายใต้ แชร์ คุณจะเห็นบุคคลที่กำลังแก้ไขไฟล์

 • ธงสีแสดงสถานะจะแสดงให้คุณเห็นตำแหน่งในเอกสารที่แต่ละคนจะทำงานอยู่

สีของค่าสถานะใน Word Online เมื่อคุณแก้ไขร่วม

เพิ่มข้อคิดเห็น

 • เลือก รีวิว > ข้อคิดเห็นใหม่

  หรือ คลิกขวาในเอกสารของคุณ แล้วเลือก ข้อคิดเห็นใหม่ ได้

  ฟองข้อคิดเห็น ฟองข้อคิดเห็น จะปรากฏในเอกสารที่มีบันทึกย่อ

 • พิมพ์ข้อคิดเห็น แล้วเลือก โพสต์

ข้อคิดเห็นใน Ribbon ของ Word

ข้อคิดเห็น

ตอบกลับ ทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือลบข้อคิดเห็น

 • เลือก ตอบกลับ ตอบกลับข้อคิดเห็น

 • เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว

 • เลือก X หรือ รีวิว > ลบข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็น

ตรวจดูข้อคิดเห็น

 • เลือก แสดงข้อคิดเห็น เพื่อแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

 • เลือก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป เพื่อย้ายไปมาระหว่างข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็นใน Ribbon ของ Word

เปลี่ยนเค้าโครงหน้ากระดาษ

 1. เลือกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง:

  • ตั้งค่าหน้ากระดาษ - ระยะขอบ การวางแนว ขนาด

  • ย่อหน้า - การเยื้อง ระยะห่าง

เปลี่ยนเค้าโครงหน้า

สนทนาในเอกสาร

ถ้าบุคคลอื่นกำลังแก้ไขไฟล์ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถสนทนากับพวกเขาได้

 1. เลือก สนทนา

 2. พิมพ์ข้อความ แล้วกด Enter

การสนทนาจะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณปิดไฟล์ เมื่อต้องการเก็บบันทึกการสนทนาของคุณ ให้ใช้ Microsoft Teams

สนทนาในเอกสาร

สนทนาในเอกสาร - 3

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×