การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ PowerPoint Online

แชร์และทำงานร่วมกัน

แชร์และทำงานร่วมกันด้วย PowerPoint Online

ใน PowerPoint Online ไฟล์ของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน OneDrive ซึ่งช่วยให้คุณแชร์กับผู้อื่น และทำงานบนไฟล์เดียวกันในเวลาเดียวกันได้

แชร์งานนำเสนอของคุณ

 1. เลือก แชร์

 2. เลือกบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยจากดรอปดาวน์

  อนุญาตให้แก้ไข จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ยกเลิกการเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้สิทธิ์ดูไฟล์เท่านั้น ไม่ได้ให้สิทธิ์แก้ไข

  เลือก นำไปใช้

 3. ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่แชร์ด้วย

 4. เพิ่มข้อความ (ไม่บังคับ)

 5. เลือก ส่ง

หรือเลือก คัดลอกลิงก์ เพื่อรับลิงก์ไปยังไฟล์

ปุ่มแชร์

กล่องโต้ตอบ แชร์

แก้ไขงานนำเสนอร่วมกัน

หลังจากที่คุณแชร์ไฟล์ของคุณ คุณสามารถทำงานพร้อมกับผู้อื่นได้

 • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงในเวลาจริง ให้ทำงานร่วมกันใน PowerPoint Online

 • ภายใต้ แชร์ คุณจะเห็นชื่อของบุคคลที่กำลังแก้ไขไฟล์พร้อมกับคุณ

 • ธงสีแสดงสถานะจะแสดงให้คุณเห็นตำแหน่งในเอกสารที่แต่ละคนจะทำงานอยู่

สีของค่าสถานะใน Word Online เมื่อคุณแก้ไขร่วม

เพิ่ม ตอบกลับ ลบ และดูข้อคิดเห็น

 • เพิ่มข้อคิดเห็น - บนแท็บ แทรก ให้เลือก ข้อคิดเห็น พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วกด Enter

 • ตอบกลับ - เลือก ตอบกลับ... แล้วพิมพ์การตอบกลับของคุณ

 • ลบ - เลือก X ที่มุมบนของข้อคิดเห็น

 • มุมมอง - เลือก มุมมอง > แสดงข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็น

กล่องโต้ตอบ ข้อคิดเห็น

สนทนาขณะกำลังแก้ไข

ถ้าบุคคลอื่นกำลังแก้ไขไฟล์ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถสนทนากับพวกเขาได้

 1. เลือก สนทนา

 2. พิมพ์ข้อความ แล้วกด Enter

การสนทนาจะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณปิดไฟล์ เมื่อต้องการเก็บบันทึกการสนทนาของคุณ ให้ใช้ Microsoft Teams

สนทนาในเอกสาร

สนทนาในเอกสาร - 3

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×