แชร์และซิงค์สมุดบันทึกใน OneNote for Windows 8

OneNote สำหรับ Windows 8 ใช้ที่เก็บข้อมูลบน Cloud เช่น OneDrive และ SharePoint เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้จากทุกที่

หมายเหตุ: หัวข้อนี้เกี่ยวกับแอป OneNote ที่คุณดาวน์โหลดได้จาก Windows 8 Store ถ้าคุณใช้ OneNote for Windows 10 หรือ OneNote 2016 คุณสามารถ เปรียบเทียบและดูความแตกต่างได้ที่นี่

OneNote จะซิงโครไนซ์บันทึกย่อของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้ ขั้นตอนสำหรับการแชร์และการซิงค์อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเก็บบันทึกย่อของคุณไว้ที่ใด

แชร์บันทึกย่อของคุณกับคนอื่น

คุณสามารถแชร์หน้าเดียวหรือทั้งสมุดบันทึกกับคนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

แชร์สมุดบันทึกเพียงหน้าเดียว
 1. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะแท็บของหน้านั้นที่ด้านซ้ายเพื่อเลือก

  เมื่อหน้านั้นถูกเลือก เส้นขอบหนาจะปรากฏขึ้นรอบแท็บหน้า

 2. ปัดนิ้วจากด้านขวาของหน้าจอไปทางซ้าย แล้วแตะทางลัด การแชร์

 3. เลือกเป้าหมายที่จะแชร์ (ตัวอย่างเช่น จดหมาย)

 4. ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นในแอปพลิเคชันเป้าหมาย (เช่น ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับและชื่อข้อความของคุณ) แล้วแตะ แชร์/ส่ง

  หมายเหตุ: เนื้อหาบนหน้าของคุณจะถูกแชร์ในเนื้อความของข้อความของคุณ ผู้รับจะไม่ได้รับลิงก์ไปยังหน้าในสมุดบันทึก และไม่สามารถแก้ไขหน้าในสมุดบันทึกของคุณได้ เว้นแต่จะมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าวได้เท่านั้น

แชร์ทั้งสมุดบันทึกบน OneDrive
 1. ไปที่โฮมเพจ OneDrive แล้วลงชื่อเข้าใช้ เมื่อได้รับพร้อมท์

 2. แตะที่กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับโฟลเดอร์ที่มีสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์

 3. ใกล้ๆ กับด้านขวาของหน้าจอ ให้แตะ แชร์ (ดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้แชร์ทั้งโฟลเดอร์ เอกสาร บน OneDrive)

 4. ในฟอร์มที่ปรากฏขึ้น ให้แตะที่ รับลิงก์

 5. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับดูบันทึกย่อของคุณได้เท่านั้น ภายใต้ ดูเท่านั้น ให้แตะ สร้าง ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับดูและแก้ไขบันทึกย่อของคุณได้ ภายใต้หัวเรื่อง ดูและแก้ไข ให้แตะ สร้าง

 6. เมื่อลิงก์ถูกเน้นแล้ว ให้คัดลอกลิงก์แล้ววางลงในข้อความอีเมลเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าสามารถเข้าถึงบันทึกย่อของคุณได้ที่ไหน

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้กับบันทึกย่อที่เก็บไว้บน OneDrive

แชร์ทั้งสมุดบันทึกบน SharePoint
 1. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ และแตะที่ สมุดบันทึก

 2. เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้วปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจออีกครั้ง จากนั้นแตะ คัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก

 3. สลับไปยังแอปจดหมายที่คุณชื่นชอบ แล้ววางลิงก์และคำอธิบายแบบย่อที่คัดลอกไว้ลงในเนื้อหาข้อความ

 4. เพิ่มชื่อเรื่องและผู้รับ แล้วส่งข้อความ ผู้รับข้อความของคุณจะสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้ถ้าผู้รับมีสิทธิ์เข้าถึงไซต์ SharePoint ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ซิงค์สมุดบันทึกโดยอัตโนมัติหรือด้วยตัวคุณเอง

OneNote จะซิงค์บันทึกย่อบน Cloud ของคุณตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ แต่หลังจากที่บริการถูกขัดจังหวะ (เช่น ระหว่างโดยสารเครื่องบินเป็นระยะเวลานาน) คุณอาจต้องการซิงค์บันทึกย่อของคุณด้วยตัวเอง

 1. ให้เปิดหน้าใดๆ ในสมุดบันทึกที่คุณต้องการซิงค์ แล้วปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ

 2. แตะ สมุดบันทึก แล้วเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการซิงค์

 3. ในแถบแอปที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ ซิงค์

ในรายการของสมุดบันทึกจะมีไอคอนการซิงค์เล็กๆ ทางด้านซ้ายของชื่อสมุดบันทึกที่ระบุถึงสถานะการซิงค์ ความหมายของไอคอนต่างๆ มีดังนี้

 • ลูกศรวงกลมสีเขียว: การซิงโครไนซ์สมุดบันทึกอยู่ในระหว่างดำเนินการ คุณสามารถแก้ไขบันทึกย่อของคุณได้ระหว่างกระบวนการนี้

 • วงกลมสีแดงที่มีเครื่องหมาย X: เกิดข้อผิดพลาดการซิงโครไนซ์อย่างน้อยหนึ่งรายการในสมุดบันทึกของคุณ แตะที่ไอคอนการซิงค์สีแดงเพื่อดูรายละเอียดของข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขข้อผิดพลาดใน OneNote

 • สามเหลี่ยมสีเหลืองที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์: การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณขาดหายและคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์อยู่ในขณะนี้ เมื่อการเชื่อมต่อของคุณใช้ได้อีกครั้ง OneNote จะซิงค์การเปลี่ยนแปลงของคุณอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

จัดการการตั้งค่าการซิงค์

ใช้หน้าจอการตั้งค่า เพื่อดูและจัดการกับบัญชีผู้ใช้ OneNote ของคุณ

 1. บนหน้าใดๆ ให้ปัดจากด้านขวาของหน้าจอไปทางซ้าย

 2. แตะที่ การตั้งค่า > ตัวเลือก

 3. ภายใต้ ซิงค์สมุดบันทึกของคุณ ให้เลือกว่าควรจะให้ OneNote ซิงค์บันทึกย่อของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ไม่ใช่ คุณต้องแน่ใจว่าคุณซิงค์ด้วยตัวเองทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบันทึกย่อของคุณ

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับส่วนที่วางผิดตำแหน่ง

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อ OneNote พยายามซิงค์การเปลี่ยนแปลงส่วนของสมุดบันทึก แต่ไม่พบไฟล์ของส่วนนั้น เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ไอคอนของส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะปรากฏขึ้นในรายการสมุดบันทึกของคุณ ส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะยังอยู่ในสมุดบันทึกจนกระทั่ง OneNote ค้นพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของส่วน หรือจนกว่าส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะถูกย้ายหรือลบออก

ถ้าส่วนในสมุดบันทึกที่แชร์กันไม่สามารถซิงโครไนซ์ได้ แต่คุณต้องการเก็บข้อมูลนั้นไว้ คุณสามารถย้ายส่วนที่ยังไม่ได้ซิงโครไนซ์นี้ไปที่สมุดบันทึกอื่นได้

ย้ายส่วนที่วางผิดตำแหน่งไปที่สมุดบันทึกอื่น
 1. แตะเพื่อเลือกแท็บของส่วนที่วางผิดตำแหน่งที่คุณต้องการย้าย

 2. ลากส่วนดังกล่าวไปยังสมุดบันทึกที่คุณต้องการ

ถ้าคุณตั้งใจลบส่วนออกและคุณไม่ต้องการซิงโครไนซ์หรือไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว คุณสามารถลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกได้

ลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกจากสมุดบันทึกของคุณ
 1. แตะเพื่อเลือกแท็บของส่วน แล้วแตะ ลบส่วน บนแถบแอป

 2. ตอบรับข้อความเตือน แล้วแตะ ลบส่วน

หมายเหตุ: การลบส่วนจะเป็นการลบแบบถาวร ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องการทำเช่นนั้น ให้ย้ายส่วนดังกล่าวไปยังส่วนอื่นของสมุดบันทึกแทนการลบส่วนนั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×