แชร์และการเขียนร่วมกันในงานนำเสนอ โดยใช้ PowerPoint Online

แชร์และการเขียนร่วมกันในงานนำเสนอ โดยใช้ PowerPoint Online

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

งานนำเสนอที่เก็บไว้ในOneDrive หรือSharePoint Online สามารถทำงานบนบรรณาธิการหลายในPowerPoint Online โดย คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็น และแก้ไขอย่างเป็นอิสระ หรือพร้อมกัน

แชร์ การเขียนร่วมกัน และข้อคิดเห็นใน PowerPoint Online

แชร์งานนำเสนอ

 1. ในPowerPoint Online คลิกที่ปุ่มการแชร์

  ปุ่มแชร์

 2. ภายใต้แชร์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เชิญบุคคล: เมื่อต้องการส่งการเชิญทางอีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์การนำเสนอของคุณและข้อความเพิ่มเติม

  เชิญบุคคลในงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวกับงานนำเสนอของคุณ คลิกผู้รับสามารถแก้ไข ทางแล้ว เลือกผู้รับสามารถดูเท่านั้น

  • เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้รับจะมีบัญชี Microsoft เพื่อดูงานนำเสนอของคุณ คลิกผู้รับสามารถแก้ไข ทางแล้ว เลือกผู้รับที่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชี Microsoft

  • ใส่อยู่อีเมลของผู้รับของคุณในกล่องถึง และคลิกแชร์ เพื่อส่งการเชิญทางอีเมล

  รับลิงก์: เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังงานนำเสนอที่คุณสามารถคัดลอก และวาง

  การลิงก์ไปยังงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการระบุการแก้ไข หรือแบบอ่านอย่างเดียวเข้าถึงงานนำเสนอของคุณ เลือกแก้ไข หรือเฉพาะมุมมอง จากรายการ

  • เมื่อต้องการสร้าง และคัดลอกลิงก์ของคุณ คลิกสร้างลิงก์

 1. ในPowerPoint Online คลิกที่ปุ่มการแชร์

  ปุ่มแชร์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในหน้าต่างการแชร์ที่ปรากฏ:

  เชิญบุคคล: เมื่อต้องการส่งการเชิญทางอีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์การนำเสนอของคุณและข้อความเพิ่มเติม

  เชิญบุคคลในงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงแก้ไข หรือแบบอ่านอย่างเดียวกับงานนำเสนอของคุณ คลิกลูกศรลง และเลือกสามารถแก้ไข หรือสามารถดู

  • คลิกแชร์ เพื่อส่งการเชิญทางอีเมล

  รับลิงก์: เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังงานนำเสนอที่คุณสามารถคัดลอก และวาง

  การลิงก์ไปยังงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการระบุข้อจำกัดการเข้าถึง เลือกตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้จากรายการ

  • เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ของคุณ คลิกคัด ลอก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนวันหมดอายุสำหรับการเชื่อมโยง คลิกเปลี่ยน และใส่จำนวนวันใหม่

แก้ไขร่วมกันในPowerPoint Online

 1. ในOneDrive คลิกเพื่อเปิดไฟล์ที่คุณต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 2. ภายใต้แก้ไขงานนำเสนอ คลิกแก้ไขในPowerPoint Online

  เปิดใน PowerPoint Online
 3. เริ่มทำงานบนงานนำเสนอของคุณ

  • ถ้ามีผู้อื่นทำงานบนงานนำเสนอในเวลาเดียวกัน คุณจะเห็นไอคอน การเขียนร่วม จำนวนผู้เขียนที่ทำงานบนงานนำเสนอ และตัวเลขในแถบสถานะ ซึ่งจะบอกคุณว่ามีผู้อื่นที่ทำงานบนงานนำเสนอนั้นกี่คน คลิกลูกศรลงถัดจากไอคอนการเขียนร่วมเพื่อดูว่าใครกำลังทำงานบนงานนำเสนอบ้าง

  • เมื่อมีคนแก้ไขงานนำเสนอโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าOneDrive หรือSharePoint จะแสดงขึ้นในรายการที่เป็น "ผู้เยี่ยมชม"

   การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเขียนร่วม

   ถ้ายังพวกเขากำลังใช้PowerPoint Online คุณสามารถดูแม้ว่าพวกเขากำลังพิมพ์อะไรในเวลา จริง และ ตัวบ่งชี้ที่แสดงสิ่งที่สไลด์พวกเขากำลังทำงานอยู่ได้

  คุณสามารถเขียนร่วมกันกับบุคคลที่ใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของPowerPoint อย่างไรก็ตาม สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด บุคคลที่ใช้PowerPoint Online ควรทำทำการเปลี่ยนแปลงกับผู้ใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของPowerPoint (PowerPoint 2010 หรือใหม่ กว่า หรือ PowerPoint for Mac 2011 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. เลือกสไลด์ หรือข้อความบนสไลด์

 2. บนแท็บแทรก คลิกข้อคิดเห็น ปุ่มแทรกข้อคิดเห็นใน PowerPoint Online

 3. ใส่ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วกด Enter

  การเพิ่มข้อคิดเห็น
  • สำหรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น คลิกใหม่ ข้อคิดเห็นใหม่ และใส่ข้อความของคุณในกล่อง

  • เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น ให้คลิกในกล่อง ตอบกลับ แล้วใส่ข้อความของคุณ

  • แผนภูมิฟองข้อคิดเห็น มีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็น ปรากฏถัดจากรายการคุณใส่ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบนสไลด์

ชนิดของการเขียนร่วม

 • การเขียนร่วมในเวลาจริงคือ เมื่อพิมพ์อย่าง น้อยสองคนและเปลี่ยนแปลงข้อความสำหรับทุกคนในเวลาเดียวกัน ด้วยการเขียนร่วมกันในเวลาจริง คุณสามารถเห็นเคอร์เซอร์ตำแหน่งที่ตั้งของตัวแก้ไขอื่น ๆ บนหน้าจอของคุณ แสดงการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบด้วย ถ้าคุณเขียนร่วมกันกับบุคคลที่จะใช้เวอร์ชันที่สนับสนุนเฉพาะ regular เขียนเอกสารร่วมกัน คุณจะไม่เห็นแก้ไขจากนั้นในเวลาจริง

 • การเขียนร่วมทั่วไปเมื่อคุณและผู้อื่นสามารถทำงานในเอกสารพร้อมกัน และบล็อกกันไม่ได้ คุณสามารถดูใครกำลังทำงานบนเอกสาร ในขณะที่การเขียนร่วมในการแก้ไขย่อหน้า ย่อหน้าที่ถูกล็อกจากการแก้ไขโดยผู้อื่น เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยผู้อื่น คุณเห็นสถานะการอัปเดตที่พร้อมใช้งานในเอกสารหรืองานนำเสนอของคุณ เมื่อคุณบันทึก และคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้อื่นได้ เอกสารของคุณมีการรีเฟรช ในบันทึก มีการเปลี่ยนแปลงที่บุคคลอื่นได้บันทึกไว้ตั้งแต่บันทึกครั้งล่าสุด ถ้าคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันที่สนับสนุนการเขียนร่วมปกติ คุณสามารถเขียนร่วมกันกับบุคคลที่จะใช้เวอร์ชันที่สนับสนุนการเขียนร่วมในเวลาจริง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×