แชร์เอกสารกับ Office เวอร์ชันอื่นสำหรับ Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

รูปแบบ Open XML

เมื่อคุณสร้างเอกสารหรือเทมเพลตใน Word, Word จะบันทึกเอกสารหรือเทมเพลตในรูปแบบ Open XML โดยอัตโนมัติ รูปแบบไฟล์นี้แตกต่างจากรูปแบบที่ใช้ โดย Word 2004 for Mac หรือเวอร์ชันก่อนหน้าและ Word 2003 สำหรับ Windows หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ส่วนด้านล่างนี้อธิบายรูปแบบไฟล์ที่คุณสามารถใช้เพื่อแชร์เอกสารหรือเทมเพลต Word กับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันอื่น ๆ ได้

สิ่งสำคัญ: บางรายการที่สร้างขึ้นโดยใช้ฟีเจอร์ใหม่ใน Office for Mac 2011 หรือ Office 2016 for Mac อาจทำงานต่างกันเมื่อเอกสารถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่ใช้ โดย 2004 Office for Mac หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ใช้รายงานความเข้ากันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ฟีเจอร์ Office ใหม่ที่อาจทำงานต่างกัน ด้วย Office รุ่นก่อนหน้า

เอกสาร

คุณสามารถแชร์เอกสาร Word กับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันอื่นดังนี้

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการค้นหาว่าเวอร์ชันใดของ Word ที่คุณจะใช้ บนเมนู Word คลิก เกี่ยวกับ Word

 • ถ้าคุณทำงานกับ Word 2000 ผ่าน Word 2003 รุ่นใด ๆ สำหรับ Windows และ Word for Mac 2011 คุณสามารถดาวน์โหลด Office Microsoft Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint รูป แบบไฟล์จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoftพื้นที่บนเว็บของ Microsoft ไซต์ (https://www.microsoft.com/download)

 • รหัสผ่านใน Excel for Mac และ Word for Mac มีขีดจำกัด 15 อักขระ คุณไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กหรือเอกสารที่ได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านในเวอร์ชันที่ใช้ Windows ของ Word หรือ Excel ได้ถ้ารหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 15 อักขระ ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ใน Office for Mac ขอให้ผู้เขียนบน Windows ปรับความยาวรหัสผ่าน

เมื่อต้องการแชร์เอกสารกับผู้อื่นที่ใช้

ระบบปฏิบัติการ

บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้

Microsoft Word 2004 for Mac

Mac OS

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Word X

Mac OS

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Word 2001

Mac OS

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Word 98

Mac OS

Word 97-2004 Document (.doc)

Word เวอร์ชันก่อนหน้า Word 98

Mac OS

Rich Text Format (.rtf)

Microsoft Office Word 2007

Windows

Word Document (.docx)

Microsoft Office Word 2003

Windows

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Office Word 2002

Windows

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Office Word 2000

Windows

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Office Word 97

Windows

Word 97-2004 Document (.doc)

Word เวอร์ชันก่อนหน้า Microsoft Office Word 97

Windows

Rich Text Format (.rtf)

เทมเพลต

คุณสามารถแชร์เทมเพลต Word กับบุคคลที่ใช้ Word เวอร์ชันอื่นดังนี้

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการค้นหาว่าเวอร์ชันใดของ Word ที่คุณจะใช้ บนเมนู Word คลิก เกี่ยวกับ Word

 • รหัสผ่านใน Excel for Mac และ Word for Mac มีขีดจำกัด 15 อักขระ คุณไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กหรือเอกสารที่ได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านในเวอร์ชันที่ใช้ Windows ของ Word หรือ Excel ได้ถ้ารหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 15 อักขระ ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ใน Office for Mac ขอให้ผู้เขียนบน Windows ปรับความยาวรหัสผ่าน

เมื่อต้องการแชร์เทมเพลตกับผู้อื่นที่ใช้

ระบบปฏิบัติการ

บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้

Word 2004 for Mac

Mac OS

Word 97-2004 Template (.dot)

Word X

Mac OS

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 2001

Mac OS

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 98

Mac OS

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 2007

Windows

Word Template (.dotx)

Word 2003

Windows

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 2002

Windows

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 2000

Windows

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 97

Windows

Word 97-2004 Template (.dot)

ดูเพิ่มเติม

หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการทำงานกับ Windows

รูปแบบไฟล์สำหรับการบันทึกเอกสาร

PowerPoint

รูปแบบ Open XML

เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอ เทมเพลต หรือนำเสนอใน PowerPoint, PowerPoint จะบันทึกในงานนำเสนอ เทมเพลต หรือนำเสนอในรูปแบบ Open XML โดยอัตโนมัติ รูปแบบไฟล์นี้แตกต่างจากรูปแบบที่ใช้ โดย PowerPoint 2004 for Mac หรือเวอร์ชันก่อนหน้าและ PowerPoint 2003 สำหรับ Windows หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ส่วนด้านล่างนี้อธิบายรูปแบบไฟล์ที่คุณสามารถใช้เพื่อแชร์งานนำเสนอ เทมเพลต หรือนำเสนอ PowerPoint กับบุคคลที่ใช้ PowerPoint เวอร์ชันอื่น ๆ ได้

สิ่งสำคัญ: บางรายการที่สร้างขึ้นโดยใช้ฟีเจอร์ใหม่ใน Office for Mac 2011 หรือ Office 2016 for Mac อาจทำงานต่างกันเมื่อเอกสารถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่ใช้ โดย 2004 Office for Mac หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ใช้รายงานความเข้ากันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ฟีเจอร์ Office ใหม่ที่อาจทำงานต่างกัน ด้วย Office รุ่นก่อนหน้า

งานนำเสนอ

คุณสามารถแชร์งานนำเสนอ PowerPoint กับบุคคลอื่นที่ใช้ PowerPoint เวอร์ชันอื่นดังนี้

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการค้นหาว่าเวอร์ชันใดของ PowerPoint ที่คุณกำลังใช้ บนเมนู PowerPoint คลิก เกี่ยวกับ PowerPoint

 • ถ้าคุณทำงานกับ PowerPoint 2000 ผ่าน PowerPoint 2003 รุ่นใด ๆ สำหรับ Windows และ PowerPoint for Mac 2011 คุณสามารถดาวน์โหลด Office Microsoft Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint รูป แบบไฟล์จากพื้นที่ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft บนเว็บไซต์ Microsoft (http://www.microsoft.com/download)

แชร์งานนำเสนอกับบุคคลอื่นที่ใช้

ระบบ ปฏิบัติการ

บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้

Microsoft PowerPoint 2004 for Mac

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft PowerPoint X

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft PowerPoint 2001

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft PowerPoint 98

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2007

Windows

PowerPoint Presentation (.pptx)

Microsoft Office PowerPoint 2003

Windows

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2002

Windows

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2000

Windows

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 97

Windows

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

เทมเพลต

คุณสามารถแชร์เทมเพลต PowerPoint กับบุคคลอื่นที่ใช้ PowerPoint เวอร์ชันอื่นดังนี้

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาว่าเวอร์ชันใดของ PowerPoint ที่คุณกำลังใช้ บนเมนู PowerPoint คลิก เกี่ยวกับ PowerPoint

เมื่อต้องการแชร์เทมเพลตกับผู้อื่นที่ใช้

ระบบปฏิบัติการ

บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้

PowerPoint 2004

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint X

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 2001

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 98

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 2007

Windows

PowerPoint Template (.potx)

PowerPoint 2003

Windows

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 2002

Windows

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 2000

Windows

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 97

Windows

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

การนำเสนอ

คุณสามารถแชร์การนำเสนอ PowerPoint กับบุคคลอื่นที่ใช้ PowerPoint เวอร์ชันอื่นดังนี้

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาว่าเวอร์ชันใดของ PowerPoint ที่คุณกำลังใช้ บนเมนู PowerPoint คลิก เกี่ยวกับ PowerPoint

เมื่อต้องการแชร์การนำเสนอกับผู้อื่นที่ใช้

ระบบปฏิบัติการ

บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้

PowerPoint 2004

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint X

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 2001

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 98

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 2007

Windows

PowerPoint Show (.ppsx)

PowerPoint 2003

Windows

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 2002

Windows

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 2000

Windows

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 97

Windows

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

ดูเพิ่มเติม

หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการทำงานกับ Windows

รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

Excel

รูปแบบ Open XML

เมื่อคุณสร้างเอกสารหรือเวิร์กบุ๊กใน Excel, Excel จะบันทึกเวิร์กบุ๊กหรือเทมเพลตในรูปแบบ Open XML โดยอัตโนมัติ รูปแบบไฟล์นี้แตกต่างจากรูปแบบที่ใช้ โดย Excel 2004 for Mac หรือเวอร์ชันก่อนหน้าและ Excel 2003 สำหรับ Windows หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ส่วนด้านล่างนี้อธิบายรูปแบบไฟล์ที่คุณสามารถใช้เพื่อแชร์เวิร์กบุ๊กหรือเทมเพลต Excel กับบุคคลที่ใช้ Excel เวอร์ชันอื่น ๆ ได้

สิ่งสำคัญ: บางรายการที่สร้างขึ้นโดยใช้ฟีเจอร์ใหม่ใน Office for Mac 2011 หรือ Office 2016 for Mac อาจทำงานต่างกันเมื่อเอกสารถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่ใช้ โดย 2004 Office for Mac หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ใช้รายงานความเข้ากันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ฟีเจอร์ Office ใหม่ที่อาจทำงานต่างกัน ด้วย Office รุ่นก่อนหน้า

เวิร์กบุ๊ก

คุณสามารถแชร์เวิร์กบุ๊ก Excel กับบุคคลที่ใช้ Excel เวอร์ชันอื่นดังนี้

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการค้นหาว่าเวอร์ชันใดของ Excel ที่คุณจะใช้ บนเมนู Excel คลิก เกี่ยวกับ Excel

 • ถ้าคุณทำงานกับ Excel 2000 ผ่าน Excel 2003 เวอร์ชันใด ๆ สำหรับ Windows และ Excel for Mac 2011 คุณสามารถดาวน์โหลด Office Microsoft Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint รูป แบบไฟล์จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoftพื้นที่บน Microsoft เว็บไซต์ (http://www.microsoft.com/download)

 • รหัสผ่านใน Excel for Mac และ Word for Mac มีขีดจำกัด 15 อักขระ คุณไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กหรือเอกสารที่ได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านในเวอร์ชันที่ใช้ Windows ของ Word หรือ Excel ได้ถ้ารหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 15 อักขระ ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ใน Office for Mac ขอให้ผู้เขียนบน Windows ปรับความยาวรหัสผ่าน

เมื่อต้องการแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่นที่ใช้

ระบบปฏิบัติการ

บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้

Microsoft Excel 2004 for Mac

Mac OS

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Excel X

Mac OS

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Excel 2001

Mac OS

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Excel 98

Mac OS

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Office Excel 2007

Windows

Excel Workbook (.xlsx)

Microsoft Office Excel 2003

Windows

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Office Excel 2002

Windows

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Office Excel 2000

Windows

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Office Excel 97

Windows

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

เทมเพลต

คุณสามารถแชร์เทมเพลต Excel กับบุคคลที่ใช้ Excel เวอร์ชันอื่นดังนี้

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการค้นหาว่าเวอร์ชันใดของ Excel ที่คุณจะใช้ บนเมนู Excel คลิก เกี่ยวกับ Excel

 • รหัสผ่านใน Excel for Mac และ Word for Mac มีขีดจำกัด 15 อักขระ คุณไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กหรือเอกสารที่ได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านในเวอร์ชันที่ใช้ Windows ของ Word หรือ Excel ได้ถ้ารหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 15 อักขระ ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ใน Office for Mac ขอให้ผู้เขียนบน Windows ปรับความยาวรหัสผ่าน

เมื่อต้องการแชร์เทมเพลตกับผู้อื่นที่ใช้

ระบบปฏิบัติการ

บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้

Excel 2004

Mac OS

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel X

Mac OS

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 2001

Mac OS

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 98

Mac OS

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 2007

Windows

Excel Template (.xltx)

Excel 2003

Windows

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 2002

Windows

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 2000

Windows

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 97

Windows

Excel 97-2004 Template (.xlt)

ดูเพิ่มเติม

หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการทำงานกับ Windows

เปลี่ยนรูปแบบไฟล์ปกติสำหรับบันทึกเวิร์กบุ๊ก

รูปแบบไฟล์สำหรับการบันทึกเวิร์กบุ๊ก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×