แชร์เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมใน Lync

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแสดงทั้งเดสก์ท็อปของคุณหรือเฉพาะโปรแกรมกับทุกคนในการประชุม การโทรผ่าน Lync หรือการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ได้

โปรดจำไว้ว่า คุณจำเป็นต้องเป็นผู้นำเสนอในการประชุม Lync จึงจะแชร์หน้าจอของคุณได้ ถ้าตัวเลือกเป็นสีเทา ให้ขอสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้นำเสนอจากผู้นำเสนอคนใดคนหนึ่ง

 • แชร์เดสก์ท็อปของคุณ เมื่อคุณต้องสลับไปมาระหว่างโปรแกรมต่างๆ หรือทำงานกับไฟล์จากโปรแกรมต่างๆ

 • แชร์โปรแกรม เมื่อคุณต้องการนำเสนอโปรแกรมหรือไฟล์บางอย่าง และไม่ต้องการให้ใครเห็นสิ่งอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เคล็ดลับ: สำหรับคำแนะนำแบบโต้ตอบได้เกี่ยวกับงานของผู้นำเสนอการประชุม Lync ให้ดูที่ การจัดการการประชุม Lync ของคุณ

แชร์เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณ

 1. ที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา ให้ชี้ไปที่ไอคอนงานนำเสนอ (จอภาพ)

  ตัวเลือกต่างๆ บนแท็บ นำเสนอ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแชร์เนื้อหาของเดสก์ท็อป ให้คลิก เดสก์ท็อป

  สิ่งสำคัญ: เมื่อแชร์เดสก์ท็อปของคุณ ทุกคนในการประชุมจะเห็นโปรแกรม ไฟล์ และการแจ้งเตือนต่างๆ ของคุณ ถ้าคุณมีข้อมูลหรือไฟล์ที่เป็นความลับที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น ให้ปิดข้อมูลหรือไฟล์นั้น หรือใช้การแชร์โปรแกรมแทน

  เมื่อต้องการแชร์โปรแกรมหรือไฟล์อย่างน้อยหนึ่งรายการ ให้คลิก โปรแกรม แล้วเลือกโปรแกรมหรือไฟล์นั้นๆ

 3. บนแถบเครื่องมือการแชร์ ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือกใดๆ เหล่านี้

  คลิก หยุดการนำเสนอ เมื่อคุณแชร์หน้าจอของคุณเสร็จแล้ว

  คลิก ให้การควบคุม เพื่อแชร์การควบคุมเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณกับผู้เข้าร่วม สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ ให้การควบคุมและควบคุมเซสชันการแชร์

  สกรีนช็อตของแถบเครื่องมือการแชร์

  คลิกหมุดสีน้ำเงินเพื่อซ่อนแถบเครื่องมือและเพื่อให้ได้พื้นที่ว่างเพิ่มเติม เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนแถบเครื่องมือ ให้เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่ด้านบนของหน้าจอ เมื่อแถบเครื่องมือการแชร์ปรากฏขึ้น ให้ใช้ตัวควบคุมใดๆ ที่คุณต้องการ หรือคลิกที่หมุดอีกครั้งเพื่อทำให้แถบเครื่องมือปรากฏให้เห็น

หมายเหตุ: ขณะที่คุณกำลังแชร์ สถานะ Lync ของคุณจะเปลี่ยนเป็น กำลังนำเสนอ และคุณจะไม่ได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือโทรศัพท์

ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมแชร์หน้าจอของตน คุณต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้นำเสนอแก่พวกเขา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเหล่านั้นสามารถใช้ตัวควบคุมได้ ถ้าผู้เข้าร่วมดังกล่าวไม่ใช้ Lync พวกเขายังคงสามารถใช้ Lync Web App เพื่อนำเสนอได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แชร์เดสก์ท็อปและโปรแกรมของคุณจาก Lync Web App

แชร์หน้าจอหลัก หน้าจอรอง หรือจอภาพทั้งหมด

ถ้าคุณมีจอภาพมากกว่าหนึ่งจอภาพ จอภาพเหล่านั้นจะแสดงบนแท็บ นำเสนอ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแชร์จอภาพใด เมื่อคุณแชร์ หน้าจอทั้งหมด แถบเครื่องมือการแชร์จะเปิดขึ้นบนจอภาพหลัก

สกรีนช็อตของแท็บ นำเสนอ ที่แสดงจอภาพหลัก จอภาพรอง และจอภาพทั้งหมด

การนำเสนอสไลด์ PowerPoint ในสถานการณ์ที่ใช้หลายหน้าจอ

คุณสามารถนำเสนอสไลด์ PowerPoint แบบมืออาชีพได้เมื่อคุณใช้ประโยชน์จากการใช้หลายหน้าจอ

ถ้าคุณอยู่ในห้องประชุม และต้องการแสดงการนำเสนอสไลด์โดยใช้โปรเจคเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ แล้วนำเสนอไปยังหน้าจอรอง การนำเสนอสไลด์ PowerPoint ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับบุคคลในห้อง และบนพื้นที่การนำเสนอสำหรับบุคคลที่ใช้ Lync และบนแล็ปท็อปของคุณ คุณจะเห็นมุมมองผู้นำเสนอที่แสดงสไลด์ปัจจุบัน บันทึกย่อของผู้นำเสนอของคุณ และตัวอย่างของสไลด์ถัดไป ซึ่งคุณจะเห็นได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

ถ้าคุณกำลังนำเสนอสไลด์ PowerPoint โดยใช้ Lync จากสำนักงานของคุณ และคุณมีหลายหน้าจอ คุณสามารถนำเสนอไปยังหน้าจอรองของคุณ และยังคงเห็นมุมมองบันทึกย่อของผู้นำเสนอบนหน้าจอหลักได้

แสดงการนำเสนอสไลด์ PowerPoint บนจอโปรเจคเตอร์หรือหน้าจอขนาดใหญ่ในห้องประชุมโดยการนำเสนอไปยังจอภาพรอง คุณจะเห็นมุมมองของผู้นำเสนอของคุณบนแล็ปท็อปของคุณ แต่ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องหรือในการประชุม Lync จะเห็นเฉพาะการนำเสนอสไลด์

การนำเสนอสไลด์ PowerPoint โดยใช้ Lync จากสำนักงานของคุณ

ไม่ว่าจะใช้วิธีใด คำแนะนำก็เหมือนกัน ดังนี้

 1. เปิดชุดงานนำเสนอ PowerPoint บนหน้าจอหลักของคุณ (หรือแล็ปท็อปถ้าคุณอยู่ในห้องประชุม)

 2. จาก Lync ให้คลิกไอคอน นำเสนอ

 3. เลือกหน้าจอรอง

  กล่องโต้ตอบ นำเสนอ

ให้การควบคุมและเรียกคืนการควบคุมเซสชันการแชร์

ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นสามารถแก้ไขไฟล์ ช่วยคุณนำเสนอ หรือสาธิตอะไรบางอย่าง คุณสามารถให้สิทธิ์ในการควบคุมกับบุคคลนั้นได้ คุณทั้งสองคนจะสามารถควบคุมการแชร์ และคุณสามารถเรียกคืนการควบคุมนี้ได้ตลอดเวลา

 1. บนแถบเครื่องมือการแชร์ ให้คลิก ให้การควบคุม

 2. เลือกชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้การควบคุม

  Lync จะส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลนั้น เพื่อให้รู้ว่าคุณได้แชร์การควบคุม

 3. เมื่อต้องการเรียกคืนการควบคุม ให้คลิก ให้การควบคุม อีกครั้ง จากนั้นคลิก เรียกคืนการควบคุม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นควบคุมเซสชันการแชร์ของคุณเมื่อใดก็ได้โดยอัตโนมัติ โดยคลิก ให้การควบคุมโดยอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือการแชร์ เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกนี้เฉพาะในการประชุมขนาดเล็กที่ไม่เป็นทางการ เมื่อต้องการเรียกคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ให้คลิก ให้การควบคุม และล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้การควบคุมโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×